Posiedzenie Zarządu KDUTW

Dział Promocji KSW 27 Kwi , 2018 0 Comments

Udział wzięli wszyscy Członkowie a także Rektor KSW prof. dr hab. Stanisław Kunikowski, Opiekun Naukowy dr Władysław Kubiak, Pełnomocnik d/s. KDUTW mgr Ewa Murszewska, także zaproszeni chcący podjąć bliską współpracę przedstawiciele Włocławskiego Uniwersytetu Seniora w osobach Stanisław Grzegorzewski – Prezes, Elżbieta Ponachajba – Wiceprezes, Stanisław Golis – Członek Zarządu. Przewodniczący Rad Słuchaczy przedstawili krótkie informacje o pracy Oddziałów szczególnie innowacje i przedsięwzięcia np. Adam Stolaryk o nawiązanej korzystnej współpracy z Fundacją w Toruniu. Jadwiga Grudzińska utworzyła Stowarzyszenie Zwykłe, bardzo pomocne Oddziałowi KDUTW a nie burzące jego działania. Alicja Sadowska zaprosiła przedstawicieli Oddziałów na zakończenie Roku Akademickiego w Parku Kulturowym w Wietrzychowicach gdzie znajdują się grobowce sprzed 5 tysięcy lat. Oddział w Wielgiem obchodzić będzie Jubileusz 5-lecia 20 czerwca 2018r. dlatego Andrzej Capała i Halina Sztypka poinformowali szeroko o tym wydarzeniu z propozycją zaproszeń. Rektor KSW omówił działania Szkoły podkreślając wkład KDUTW i dziękując za dotychczasowe dokonania. Ewa Murszewska przedstawiła harmonogram Zakończenia Roku Akademickiego we Wszystkich Jednostkach Organizacyjnych KDUTW.

Foto relacja Jerzy Nowacki, Janina Gałązka

VIII Festiwal Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości

Dział Promocji KSW 14 Lis , 2017 0 Comments

[fblike]

Festiwal jest wspólnym przedsięwzięciem środowiska naukowego, kulturalnego oraz gospodarczego Włocławka i regionu. Tegoroczna włocławska VIII edycja Festiwalu Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości odbędzie się w dniach 21 – 25 listopada. Rozpoczniemy Festiwal 21 listopada o godz.11.00 wykładem otwartym znanego polskiego psychologa, wydawcy i przedsiębiorcy Jacka Santorskiego pt. Otwarty umysł czy skąpstwo poznawcze? Jak żyć w świecie mitów, stereotypów, nietolerancji na różnorodność? Uroczysta inauguracja odbędzie się w Sali widowiskowej Teatru Impresaryjnego we Włocławku przy ul. Wojska Polskiego 13.

19 organizatorów przygotowało ponad 80 różnych propozycji – wykładów, warsztatów, prezentacji i konkursów z wielu dziedzin nauk: społecznych, humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych oraz technicznych.
Zapowiada się wiele ciekawych wydarzeń. Festiwal Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości adresowany jest do różnych grup wiekowych. Na wszystkie wydarzenia festiwalowe wstęp wolny.
Patronat honorowy nad Festiwale objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydent Miasta Włocławek, Prezydent Grudziądza i Burmistrz Miasta Rypin.
W gronie głównych organizatorów i pomysłodawców Festiwalu Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości jest Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku. Uczelnia organizuje też wyjazdowe edycje Festiwalu w Grudziądzu i w Rypinie.
Więcej na www.festiwal.wloclawek.pl i na Facebooku

Zaproszenie na inaugurację VIII FNKiP

Program VIII FNKiP

mniswVIII Festiwal Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości – zadanie finansowane w ramach
umowy 951/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

VIII Festiwal Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości

Dział Promocji KSW 14 Lis , 2017 0 Comments

[fblike]

Festiwal jest wspólnym przedsięwzięciem środowiska naukowego, kulturalnego oraz gospodarczego Włocławka i regionu. Tegoroczna włocławska VIII edycja Festiwalu Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości odbędzie się w dniach 21 – 25 listopada. Rozpoczniemy Festiwal 21 listopada o godz.11.00 wykładem otwartym znanego polskiego psychologa, wydawcy i przedsiębiorcy Jacka Santorskiego pt. Otwarty umysł czy skąpstwo poznawcze? Jak żyć w świecie mitów, stereotypów, nietolerancji na różnorodność? Uroczysta inauguracja odbędzie się w Sali widowiskowej Teatru Impresaryjnego we Włocławku przy ul. Wojska Polskiego 13.

19 organizatorów przygotowało ponad 80 różnych propozycji – wykładów, warsztatów, prezentacji i konkursów z wielu dziedzin nauk: społecznych, humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych oraz technicznych.
Zapowiada się wiele ciekawych wydarzeń. Festiwal Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości adresowany jest do różnych grup wiekowych. Na wszystkie wydarzenia festiwalowe wstęp wolny.
Patronat honorowy nad Festiwale objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydent Miasta Włocławek, Prezydent Grudziądza i Burmistrz Miasta Rypin.
W gronie głównych organizatorów i pomysłodawców Festiwalu Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości jest Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku. Uczelnia organizuje też wyjazdowe edycje Festiwalu w Grudziądzu i w Rypinie.
Więcej na www.festiwal.wloclawek.pl i na Facebooku

Zaproszenie na inaugurację VIII FNKiP

Program VIII FNKiP

mniswVIII Festiwal Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości – zadanie finansowane w ramach
umowy 951/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Konkursy fotograficzne Mój uniwersytet i Mój region 2017 rozstrzygnięte

Dział Promocji KSW 20 Wrz , 2017 0 Comments

Mój uniwersytet:

 • Pierwsze miejsce i „Honorowy Indeks KSW” – Donata Erwińska z Aleksandrowa Kujawskiego
 • Drugie miejsce – Regina Szczęsna z Wagańca
 • Trzecie miejsce – Wanda Rosińska z Ciechocinka
 • Wyróżnienie – Andrzej Capała z Wielgiego
 • Wyróżnienie – Janina Gałązka z Włocławka
 • Wyróżnienie – Stefanie Warszewska z Aleksandrowa Kujawskiego

Mój region:

 • Pierwsze miejsce i „Złota Aleksandrowska Ramka” – Wanda Rosińska z Ciechocinka
 • Drugie miejsce – Tadeusz Adamiec z Aleksandrowa Kujawskiego
 • Drugie Miejsce – Donata Erwińska z Aleksandrowa Kujawskiego
 • Wyróżnienie – Barbara Przybysz z Aleksandrowa Kujawskiego
 • Wyróżnienie – Małgorzata Szreiber z Aleksandrowa Kujawskiego
 • Wyróżnienie – Irena Wiśniewska z Aleksandrowa Kujawskiego

Jury oprócz prac wyróżnionych, wobec wyrównanego poziomu, na wystawę zakwalifikowało wszystkie nadesłane zdjęcia. Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród odbędzie się 18.10.2017 r. o godz. 17.45 w Miejskim Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim, ul Parkowa 3.

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, fotografujcie

Dział Promocji KSW 15 Maj , 2017 0 Comments

Do zdobycia jest dziesięć nagród i wyróżnień. Laureaci pierwszych miejsc otrzymają honorowe nagrody, odpowiednio „Złotą aleksandrowską ramkę” i „Honorowy indeks KSW”. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa i miejsce na wystawie pokonkursowej. Szczegóły w załączonych materiałach konkursowych: regulaminie, plakacie i karcie zgłoszenia.

Pozdrawiam i życzę sukcesu w konkursach. Izydor Zaręba

POBIERZ Regulamin
POBIERZ Karta zgłoszeniowa
POBIERZ Plakat

Przedstawiciele regionalnego OPS we Włocławku

Dział Promocji KSW 13 Kwi , 2017 0 Comments

Członkowie delegatury OPS zostali zaproszeni na wykład dla słuchaczy Włocławskiego Uniwersytetu Seniora . Problem przemocy wobec seniorów i możliwościach ich wsparcia przedstawiła, Agnieszka Łoboda, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku. Bożena Sałacińska, przewodnicząca Kujawsko – Pomorskiej Delegatury OPS, zapoznała włocławian z działaniami podejmowanymi przez Prezydium OPS oraz regionalne struktury.
Podczas spotkania z JM Rektorem prof. Stanisławem Kunikowskim przedstawione zostały zadania OPS, które będą realizowane w najbliższym czasie. Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej jest żywo zainteresowany współpracą z OPS i działaniami na rzecz seniorów. Uczelnia może pochwalić się m.in. tym, że jest już członkiem Kujawsko – Pomorskiego Klastra Seniora.
Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Delegatury OPS podjęło decyzję o tym, że spotkanie wszystkich parlamentarzystów z naszego regionu odbędzie się w połowie października w Toruniu.

Pan Jerzy Nowacki – Osobowością Roku 2016 Pomorza i Kujaw w plebiscycie Gazety Pomorskiej

Dział Promocji KSW 24 Mar , 2017 0 Comments

[fblike]

Pan Jerzy otrzymał ten zaszczytny tytuł w kategorii Działalność Społeczna i Charytatywna za propagowanie aktywności osób w dojrzałym wieku oraz idei uniwersytetu trzeciego wieku. Jak sam Laureat podkreśla „UTW daje seniorom okazję do ciągłego poszerzania wiedzy, pobudza do aktywizacji społecznej, ułatwia nawiązywanie przyjaźni, ale też daje możliwość dbania o kondycję fizyczną…”/cyt. Z Gazety Pomorskiej/. O tytuł „Osobowość Roku 2016 Pomorza i Kujaw” ubiegało się ponad 500 kandydatów z 4 miast i 19 powiatów województwa kujawsko-pomorskiego.
Laureatowi „Osobowości Roku 2016 Pomorza i Kujaw” Panu Jerzemu Nowackiemu serdecznie gratulujemy, życząc przy okazji nieustającej tak niespożytej jak dotychczas energii i zapału do propagowania aktywności naszych Seniorów.

Nowy zarząd KDUTW

Dział Promocji KSW 19 Sty , 2017 0 Comments

W spotkaniu wzięli udział; Rektor KSW prof. nadzw.dr hab. Stanisław Kunikowski, który bardzo wysoko ocenił dotychczasową działalność Uniwersytetu i jego Zarządu, Pełnomocnik Rektora d/s. KDUTW mgr Ewa Murszewska. Dokonano wyboru nowych władz na następną 4-letnią kadencję. Prezesem Zarządu został jednogłośnie wybrany Jerzy Nowacki, Wiceprezesami: Adam Stolaryk z Aleksandrowa Kujawskiego, Marian Adamczewski z Lubania. Sekretarzem Jan Jaworski z Radziejowa, Skarbnikiem Halina Sarnowska z Włocławka. W skład Zarządu wchodzą Przedstawiciele wszystkich Oddziałów i współpracujących Stowarzyszeń. Serdeczne gratulacje! Wiele pomyślności w działaniu dla dobra wspólnego seniorów!

Skip to content