Karta ERASMUSA 2021-2027

Dział Promocji KSW 28 Sty , 2021 0 Comments

Decyzją Komisji Europejskiej z 22 grudnia 2020 r., Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku otrzymała prestiżową Kartę ERASMUSA na lata 2021-2027 (ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION). Uczelnie wyróżnione tym certyfikatem mają formalne prawo uczestniczyć w działaniach mobilnościowych w ramach nowego, zatwierdzonego budżetu. Na najbliższe lata przewidywane jest znaczne rozszerzenie opcji programu i włączanie w poszczególne sektory wszystkich grup odbiorców związanych z edukacją formalną i nieformalną.

ERASMUS+ rozpoczynamy nabór

Dział Promocji KSW 11 Sty , 2021 0 Comments

Zapraszamy wszystkich wykładowców naszej uczelni oraz pracowników administracyjnych do wzięcia udziału w tegorocznym projekcie Mobilności Akademickiej ERASMUS+. W roku akademickim 2020/2021 mają Państwo możliwość uczestniczyć w zagranicznych kursach szkoleniowych. Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną i organizację podróży proponujemy 5-dniowe kursy języka angielskiego na Malcie w renomowanej szkole ETI Malta www.etimalta.com.

Grant na 7-dniowy pobyt (kurs+podróż) wynosi 1235 euro na osobę.

Przed wyjazdem konieczne jest uzyskanie negatywnego wyniku testu PCR (koszt 550 zł – do opłacenia z grantu).

Kurs Fluency and Language Development for Educational Staff dostępny jest w terminach:

22-26 marca, 5-9 kwietnia, 19-23 kwietnia, 3-7 maja, 31 maja-4 czerwca, 14-18 czerwca, 5-9 lipca

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie FORMULARZA zgłoszeniowego i przesłanie mailem na adres Uczelnianego Koordynatora ERASMUS+ Joanny Skiby (international@ksw.wloclawek.pl) do 15 lutego.

Dzień z ERASMUS+

Dział Promocji KSW 10 Cze , 2019 0 Comments

Uczestnicy rozmawiali o eTwinningu, czyli o społeczności gromadzącej szkoły i przedszkola m.in. z całej Europy. Współpracuje ona za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. Platforma poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. W programie tym udział bierze już prawie 680 tysięcy nauczycieli ze 206 tysięcy szkół, którzy łącznie zrealizowali już niemal 90 tysięcy różnorodnych projektów.

Wszystkich zainteresowanych nowymi technologiami Kujawska Szkoła Wyższa zaprosiła na swój campus do Mobilnego Centrum Edukacyjnego. W trakcie zajęć, prowadzonych w nowoczesnej przestrzeni szkoleniowej  między innymi przez ekspertów programu ERASMUS+ można było zanurzyć się w świeci wirtualnej nauki, odkryć tajniki robotyki lub nauczyć się podstaw programowania. W Mobilnym Centrum Edukacyjnym uczestnicy dowiedzieli się także, jak skorzystać z bogatej oferty programu ERASMUS+ i jak najlepiej realizować ciekawe projekty.

Dzień z Erasmus+ Mobilne Centrum Edukacyjne

Dział Promocji KSW 22 Maj , 2019 0 Comments

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku zaprasza nauczycieli na DZIEŃ Z ERASMUS+

W programie:

Warsztaty dla nauczycieli – Dołącz do eTwinning 
Prowadząca : Joanna Sołtysiak-Gurpinar
godz. 10.30-13.00
miejsce: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku
ul. Nowomiejska 15A

Na warsztaty obowiązują zapisy
tel. 54 231 33 42 wew. 18
a.puscinska@cen.info.pl

Liczba miejsc ograniczona

Mobilne Centrum Edukacyjne ERASMUS+
godz. 13.00-15.00
miejsce: parking Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku
ul. Okrzei 94

https://erasmusplus.org.pl/inicjatywy/mobilne-centrum-edukacyjne/

Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców w Programie Edukacja

Dział Promocji KSW 07 Maj , 2019 0 Comments

Spotkanie odbędzie się 23 maja 2019 r. w siedzibie Operatora Programu: Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Aleje Jerozolimskie 142A, w Warszawie.

Uczestnikami mogą być przedstawiciele publicznych i niepublicznych podmiotów działających we wszystkich sektorach edukacji, a także NGOs i instytucje kultury. Wydarzenie poprowadzą przedstawiciele Operatora Programu. Podczas spotkania przedstawione zostaną podstawowe założenia Programu Edukacja oraz zasady wnioskowania o dofinansowanie..

Zapraszamy do do rejestracji!

EDUinspiracje Media 2018 – Konkurs dla dziennikarzy i publicystów!

Dział Promocji KSW 06 Maj , 2019 0 Comments

Jeśli masz świetny warsztat dziennikarski, potrafisz przekazać najważniejsze wartości informacyjne, wykazujesz się kreatywnością oraz indywidualnym stylem, zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie EDUinspracje Media 2019.

Do konkursu mogą być zgłaszane teksty, audycje radiowe i materiały filmowe opublikowane w mediach tradycyjnych i internetowych.

Materiały można przesyłać drogą tradycyjną na adres Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z dopiskiem „Konkurs dla dziennikarzy” lub zgłaszać na adres mailowy: media@frse.org.pl

Termin zgłaszania i dostarczania materiałów upływa 20 października 2019 roku. Oceniane będą wyłącznie prace spełniające wymogi formalne.

 

Uwaga! W konkursie będą oceniane artykuły, audycje i programy telewizyjne, które swoją premierę miały po 1 stycznia 2018 roku.

 

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie:
https://eduinspiracje.org.pl/konkurs-dla-dziennikarzy/o-konkursie/

„Demokracja i ja” – debata młodzieżowa w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży

Dział Promocji KSW 24 Kwi , 2019 0 Comments

·        W tym roku mija 30 lat od wydarzeń czerwca ’89. Jak wygląda obecna Polska oczami młodych ludzi? Jak młodzi ludzie widzą siebie w Polsce i Europie za następnych 30 lat? Jak młodzież widzi przyszłość Europy?

·        Niechęć młodzieży do polityki i polityków vs. „nic o nas bez nas” – jak zachęcić młodzież do podejmowania aktywności obywatelskiej?

·        Zagrożenia wynikające z braku udziału młodzieży w procesach demokratycznych i rezygnacji z korzystania z praw obywatelskich – wolność, krytyczne myślenie, solidarność społeczna vs. brak wolności, fake newsy, problem rozmytej odpowiedzialności.

·        Czy poczucie obywatelskości i solidarności da się zaprogramować?

·        Założenia nowej Strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2019-2027 – co z nich wynika w praktyce?

Na te (oraz wiele innych!) pytania postaramy się odpowiedzieć podczas debaty „Demokracja i ja”, która odbędzie się 9 maja 2019 r. na terenie Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Debatą otwieramy kulminację obchodów 9. Europejskiego Tygodnia Młodzieży!

Proces kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce trwa już trzecią dekadę, mimo to zaangażowanie w działalność organizacji pozarządowych – w tym wolontariat – oraz zaufanie społeczne, uznawane za główne wyznaczniki dojrzałego społeczeństwa obywatelskiego, wciąż pozostają na niezadawalającym poziomie. Upowszechnienie się postaw obywatelskich nie jest możliwe bez wzmocnienia kapitału społecznego, który z kolei  budowany jest na poziomie społeczności lokalnych, w codziennej działalności na rzecz dobra wspólnego.

Jeśli chcesz wziąć udział w debacie i dowiedzieć się więcej o pozostałych atrakcjach, które przygotowaliśmy – zarejestruj się:

https://erasmusplus.org.pl/wydarzenia-specjalne/europejski-tydzien-mlodziezy-2019/

Ruszyła rejestracja na seminarium bilateralne organizowane przez Program Edukacja (FRSE)

Dział Promocji KSW 22 Mar , 2019 0 Comments

KIEDY: 9-11 kwietnia 2019 r. 
GDZIE: Hotel Scandic, Gdańsk

– troska o zdrowie i warunki życia dziecka na każdym etapie edukacji;
– zarządzanie i nadzór w edukacji;
–  jakość w edukacji;
– rozwój i promocja kształcenia zawodowego, w tym systemów kształcenia dualnego, staży i praktyk;
– edukacja włączająca w praktyce;
– włączenie nowych technologii do edukacji i szkoleń oraz nowe modele nauczania i szkolenia;
– opracowywanie programów nauczania, a także wspólnych programów i stopni naukowych.

 Seminarium będzie prowadzone wyłącznie w języku angielskim. 

Link do rejestracji

Rejestracja trwa do 28 marca do godz. 16:00!

Więcej informacji o wydarzeniu znajdziesz na stronie programowej

ZAPRASZAMY!

EDUKACJA – nowy program FRSE

Dział Promocji KSW 12 Mar , 2019 0 Comments

Konferencja odbędzie się 5 kwietnia 2019 r. w Centrum Konferencyjnym MsMermaid w Warszawie, ul. Wioślarska 8.

Uczestnikami konferencji mogą być przedstawiciele publicznych i niepublicznych podmiotów działających we wszystkich sektorach edukacji. Podczas konferencji zostaną przedstawione główne cele i założenia programu oraz zasady finansowania projektów. Paneliści poruszą istotne zagadnienia tematyczne towarzyszące projektom realizowanym w ramach programu.

Zapraszamy do rejestracji poprzez formularz rejestracyjny

Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu na wydarzenie. Rejestracja trwa do 22 marca br.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie programu www.education.org.pl

Organizatorem konferencji jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Praktyki dla studentów w ramach ERASMUS+ 2018/2019

Dział Promocji KSW 22 lt. , 2019 0 Comments

Minimalny okres pobytu na zagranicznej praktyce wynosi 2 miesiące a maksymalny 12 miesięcy.
Uczestnik zakwalifikowany na wyjazd na praktykę zawodową w Programie Erasmus+ musi spełniać następujące kryteria formalne:
a) w czasie całego pobytu w instytucji przyjmującej na praktykę zawodową musi być zarejestrowany jako student studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, lub trzeciego stopnia studiów, lub być absolwentem bezpośrednio po ukończeniu stopnia studiów (do 12 miesięcy od daty ukończenia studiów);
b) w momencie wyjazdu student musi mieć zaliczony przynajmniej pierwszy rok studiów pierwszego stopnia (nie dotyczy absolwentów);
c) w trakcie wyjazdu nie może przebywać na urlopie dziekańskim ani być inaczej urlopowany (nie dotyczy absolwentów).

Z oferty mogą również korzystać absolwenci uczelni. Absolwent musi być zrekrutowany na wyjazd na ostatnim roku nauki (przed obroną pracy), a praktyka musi się rozpocząć i zakończyć
w ciągu 12 miesięcy od zakończenia studiów (obrony).

Praktykę można odbyć w:
w przedsiębiorstwie/firmie, placówce naukowo-badawczej, organizacji non-profit lub w innej instytucji (muzeum, bibliotece, szpitalu itp.)

Aktualne oferty praktyk: https://erasmusintern.org/

Więcej informacji- Koordynator Programu ERASMUS+ Joanna Skiba, tel. 660 719 054, international@ksw.wloclawek

Skip to content