Komunikaty organizacyjne

iP-m5T 04 lis , 2018 0 Comments

Ważne komunikaty organizacyjne

iP-m5T 01 cze , 2016 0 Comments

2. Woda „Selenka” będzie wydawana dla wszystkich uczestników w BIURZE ORGANIZACYJNYM FORUM w ramach sponsoringu przez Uzdrowisko Wieniec Zdrój i jego właściciela Pana Krzysztofa Grządziela. Uczestnik po okazaniu identyfikatora otrzyma 1 butelkę wody.

3. Po zakończeniu Debaty plenarnej, nastąpi wyjście wszystkich zgłoszonych do udziału w zwiedzaniu ciekawych miejsc we Włocławku. W hollu Browaru B będą oczekiwać Piloci z tablicami na których będą nazwy tych miejsc. Udział w tych wycieczkach mimo zgłoszeń jest nieobowiązkowy !

4. Do Uzdrowiska Wieniec Zdrój zgłosiło się 122 osoby, które zostaną podzielone na trzy grupy po 41 osób każda. Wyjazdy tych grup odbędą się o godz. 13.00, 13.45 i 14.30. Wyjazd nastąpi autokarem sprzed wejścia do Browaru B. Piloci będą oznakowani z napisem Wieniec I, Wieniec II i Wieniec III. Czas zwiedzania Uzdrowiska Wieniec około 50 minut.

5. Osoby, które nie uczestniczą w wycieczkach zapraszamy na Plac przy Bulwarach, gdzie odbywać się będą występy artystyczne zespołów muzycznych, kabaretowych i teatralnych zgłoszone przez poszczególne UTW.

6. Można też zwiedzać stoiska z prezentacjami artystycznymi z poszczególnych UTW. Miejsce prezentacji dziedziniec Browaru B.

7. Wydawanie posiłków rozpocznie się o godz. 15.00. Należy dostosować się do godzin wskazanych na talonach żywnościowych. Posiłek wydany zostanie każdej osobie po okazaniu identyfikatora i oddaniu talonu żywnościowego w punkcie wydawniczym.

Kilka słów o wycieczkach wybranych przez zgłoszonych uczestników Forum

iP-m5T 11 maj , 2016 0 Comments

Przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku , zgłosili propozycje zwiedzania następujących ciekawych miejsc we Włocławku.

• Muzeum Diecezjalne – 49 osób
• Bazylika Katedralna – 75 osób
• Galeria Sztuki Współczesnej – 10 osób
• Uzdrowisko Wieniec Zdrój – 122 osoby
• Pałac Bursztynowy – 75 osób
• Muzeum Etnograficzne – 59 osób
• Biblioteka Publiczna – 1 osoba
• Teatr Impresaryjny – 12 osób

Ponadto informujemy, że:

• w Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku, czynna będzie wystawa jest prezentacją twórczości siedemnaściorga artystów ze środowiska toruńskiego, skupionych w Stowarzyszeniu Artystycznym „OTWARTE”.
„OTWARTE” – zarówno nazwa stowarzyszenia jak i tytuł wystawy, oznacza wielorakość postaw twórczych prezentowanych tu artystów. Postawy te daleko wykraczają poza nurt sztuki kuratorskiej, dając ciekawy obraz tego, jak sztuka może patrzeć na teraźniejszość, nie zapominając o perspektywie tradycji.

• Pałac Bursztynowy we Włocławku to kompleks hotelowy, restauracyjny, konferencyjny i rekreacyjny – oaza piękna pod każdą postacią – marmurowe wariacje, zielone pejzaże, iluminacje świetlne, kaskady wodne, przestrzeń oraz misteria tkanin, obrazów i formy.
Powstał jako hołd Fundatora Pana Krzysztofa Grządziela dla Swojej i wszystkich Mam. Jest częścią Fundacji “Samotna Mama”, która pomaga Rodzinom niepełnym, przeznaczając cały dochód z działalności gospodarczej właśnie na tą pomoc.
W Pałacu Bursztynowym w tym czasie, czynna będzie wystawa prac malarskich Stowarzyszenia WŁO-ART
z Włocławka oraz prezentacja Fundacji „Samotna Mama”.

• Muzeum Etnograficzne jest kompleksem budynków przy Bulwarach nad Wisłą z zabytkowym spichrzem wzniesionym w połowie XIX wieku (przed 1848 r.), prawdopodobnie wg projektu Franciszka Turnelle’a – ówczesnego architekta miejskiego Włocławka. Uczestnicy Forum będą mogli w tym czasie obejrzeć wystawę KULTURY LUDOWEJ KUJAW I ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ. Wystawa ta zajmuje trzy kondygnacje zabytkowego spichrza. Przedstawia wieś z przełomu XIX/XX wieku.

Poglądowa mapka – kliknij aby powiększyć


Regulamin I Kujawsko-Pomorskiego Forum Seniorów, Włocławek , 3 czerwca 2016 r.

iP-m5T 11 maj , 2016 0 Comments

1. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników I Kujawsko-Pomorskiego Forum Seniorów

2. Forum odbywa się w Centrum Kultury Browar B oraz na placu przy Bulwarach im. Marszałka J. Piłsudskiego.

3. Wszyscy uczestnicy Forum zobowiązani są posiadać identyfikatory z widocznym imieniem i nazwiskiem oraz nazwą UTW, który reprezentują. Identyfikator należy posiadać w widocznym miejscu oraz okazywać na prośbę Organizatorów. Identyfikator nie podlega przekazywaniu innej osobie.

4. Identyfikator wraz z talonem żywnościowym stanowi podstawę wydania posiłku w godz. 15.00 – 16.45.

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste uczestników pozostawione bez opieki.

6. Pojazdy, którymi przyjadą uczestnicy Forum należy odprowadzić na parking przy Bulwarach im. Marszałka J. Piłsudskiego w pobliżu mostu stalowego.

7. Zabrania się podczas trwania Forum spożywania alkoholu przez uczestników.

8. Organizatorzy i służba porządkowa Forum oznaczeni są identyfikatorami z napisem ORGANIZATOR.

9. Za sprawy organizacyjne poszczególnych UTW podczas Forum odpowiadają ich przewodniczący Rad Programowych lub prezesi zarządów.

10. Wszyscy uczestnicy Forum zobowiązani są do szczególnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas przechodzenia przez ulice w pobliżu organizowanych imprez.

11. Podczas wycieczek do ciekawych miejsc we Włocławku za porządek i punktualność odpowiadają Piloci poszczególnych grup, do których poleceń należy się dostosować.

Komunikat nr 2

iP-m5T 01 kw. , 2016 0 Comments

I. Uruchomiona została Podstrona w Internecie poświęcona w całości I Forum Seniorów. Należy wejść na stronę: www.ksw.wloclawek.pl/forumseniorow . Są tam umieszczane wszystkie bieżące informacje oraz druki niezbędnych dokumentów.

II. Organizatorzy potwierdzają przyjęcie wszystkich zgłoszonych przez UTW zespołów artystycznych (muzyczne, taneczne, kabaretowe) i prezentacji artystycznych – rękodzieła, fotograficzne, malarskie, plastyczne, itp.

III. W terminie do 30 kwietnia 2016 r., uprzejmie prosimy o przekazanie drogą elektroniczną Organizatorom imiennej listy uczestników w celu przygotowania identyfikatorów na adres e-mail: kdutw@ksw.wloclawek.pl

IV. Prosimy o pilne zgłoszenie drogą elektroniczną zapotrzebowania na stoły, krzesła, dostęp do prądu , sztalugi itp.

V. Uprzejmie prosimy o imienne wskazanie osób chcących zwiedzać interesujące miejsca we Włocławku lub uczestniczyć w zaproponowanych zajęciach warsztatowych (zajęcia teatralne, biblioteczne i plastyczne).

Propozycje te prosimy przekazywać drogą elektroniczną do Organizatorów na adres e – mail: kdutw@ksw.wloclawek.pl

VI. Zgodnie z zapowiedzią zapraszamy do zwiedzania ciekawych miejsc we Włocławku i udziału w zajęciach warsztatowych:
1. Bazylika katedralna i Muzeum Diecezjalne we Włocławku – Bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP we Włocławku – budowla gotycka wznoszona od 1340 r. (poświęcenie kamienia węgielnego), konsekrowana w 1411 r. po ukończeniu korpusu nawowego.– obowiązuje indywidualna opłata za bilet do Muzeum w wysokości 5 zł. – zwiedzanie z przewodnikiem.

2. Muzeum Etnograficzne (dział Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej – ekspozycja poświęcona kulturze ludowej Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.

3. Sanktuarium bł. Ks. Jerzego Popiełuszki – (wyjazd autokarem – opłata „co łaska” na miejscu)

4. Pałac Bursztynowy we Włocławku – Pałac Bursztynowy znajduje się w wspaniałym kompleksie pałacowym, który otacza rozległy ogród z fontannami – zwiedzanie ogrodu i amfiteatru na wodzie

5. Pensjonat „Jutrzenka” w Uzdrowisku Wieniec Zdrój – najnowocześniejszy obiekt sanatoryjny w Polsce oddany do użytku w maju 2015 r. (wyjazd autokarem)

6. Galeria Sztuki Współczesnej – zwiedzanie wystawy zbiorowej rzeźb i form przestrzennych autorstwa profesorów i wykładowców Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu oraz udział w pokazowych warsztatach plastycznych

7. Teatr Impresaryjny – udział w pokazowych warsztatach teatralnych

8. Miejska Biblioteka Publiczna – udział w pokazowych warsztatach bibliotecznych – miejsce – Centrum Kultury Browar B – ul. Łęgska 28 we Włocławku.

Organizatorzy

Informacje organizacyjne

iP-m5T 23 mar , 2016 0 Comments

W związku z organizacją Forum uprzejmie prosimy o:

1. Zgłoszenie woli udziału Reprezentacji UTW i jednostki samorządu terytorialnego (Deklaracja w załączeniu) w terminie do 28 lutego 2016 r.
2. Zgłoszenie prezentacji własnej działalności kulturalnej podczas Forum, np. prezentacja rękodzieła, haftu, wyszywanek, orgiami, fotografiki itp. – termin do 28 lutego 2016 r.
3. Wybór miejsca zwiedzania Włocławka: Bazylika Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włocławku i Muzeum Diecezjalne, Muzeum Etnograficzne, Sanktuarium Męczeństwa Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, Pałac Bursztynowy, Galeria Sztuki Współczesnej, Uzdrowisko Wieniec Zdrój.

Informujemy uprzejmie, że koszt udziału 1 osoby w Forum wynosi 10 zł.
Uczestnik Forum otrzymuje identyfikator, materiały programowe Forum oraz posiłek.
Należną kwotę prosimy przekazać
na konto KSW nr 57 9550 0003 2001 0070 4777 0001 (Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy we Włocławku) z dopiskiem Forum Seniorów.

Kolejne informacje organizacyjne zostaną przekazane do UTW w Komunikacie nr 2.

Komitet Organizacyjny I Kujawsko-Pomorskiego Forum Seniorów

Skip to content