Inauguracja VI roku działania Kujawsko – Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kujawskiej Szkoły Wyższej oddział w Radziejowie

Dział Promocji KSW 08 Paź , 2015 0 Comments

Aktualnie zrzesza on 68 słuchaczy , którzy przybyli w dniu 6 października 2015 roku do gościnnej Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie na Inaugurację nowego roku akademickiego 2015/2016 .

001

Po odśpiewaniu hymnu i krótkich wystąpieniach Jana Jaworskiego, przewodniczącego Rady Słuchaczy Kujawsko – Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oddział w Radziejowie oraz dra Władysława Kubiaka Prorektora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku dawnej WSHE – Uczelni, która od wielu lat wspiera KDUTW w Radziejowie, słuchacze wysłuchali wykładu inauguracyjnego nt. “Rok 2015 rokiem Jana Długosza” – który wygłosił dr Władysław Kubiak.
Wręczono 6 nowych indeksów słuchaczom KDUTW w Radziejowie.

002

Zaplanowano szereg ciekawych wykładów na semestr zimowy 2015/2016. Będą odbywały się w tej samej zarówno w Miejsko – Powiatowej Bibliotece Publicznej jak i Starostwie Powiatowym i Zespole Szkół Mechanicznych. Tematyka będzie różnorodna, a wśród wykładowców, oprócz profesorów szkół wyższych, znajdą się ciekawi wykładowcy.

Program Oddziału Radziejowskiego Kujawsko – Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku obejmuje także m.in. zajęcia w sekcjach tematycznych, naukę języków obcych, zajęcia ruchowe , naukę obsługi komputera. Stanowimy grupę wspaniałych przyjaciół. Zajmując się różnorodną tematyką w zależności od zainteresowań.

Słuchacze KDUTW to osoby w różnym wieku, które chcą nieustannie poszerzać swoją wiedzę i poznawać nowych przyjaciół. Zajęcia to również doskonały sposób na spędzanie wolnego czasu, dlatego ich program dostosowany jest do zgłaszanych potrzeb. W programie nauczania są wykłady i seminaria. Słuchacze mogą także uczyć się języków obcych i obsługi komputera. Są też zajęcia taneczne, rehabilitacyjne, turystyczne i kulturalne. Ponadto, słuchacze mają możliwość udzielania się w pracy społecznej, polegającej na przykład na sprawowaniu opieki merytorycznej nad powstającymi kołami zainteresowań. Chór i grupa teatralna Uniwersytetu Trzeciego Wieku to także dobre miejsca do spędzania wolnego czasu.

Album fotek. Tutaj:

https://www.facebook.com/karol.szmagalski.5/media_set?set=a.10208268550292310.1073742551.1259848402&type=3

Więcej tutaj:   http://www.emeryci2007.republika.pl

„Ludzie nie dlatego przestają działać, bo się starzeją, lecz starzeją się, bo przestają działać” – dołącz do Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku . Deklaracje na nowy rok akademicki 2015/2016 składamy od 20 września 2015 r. do 31 października 2015 r. Na semestr letni 2015/2016 deklaracje składamy od 20 lutego 2016 r. do 30 marca 2016 r.

 003

Warto zasygnalizować, że W dniu 1 października 2015 roku w Sali obrad plenarnych Sejmu RP w Międzynarodowym Dniu Osób Starszych, ustanowionym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 14 grudnia 1990 roku, w Sejmie RP odbył się inauguracyjny Obywatelski Parlament Seniorów (OPS). Wydarzenie miało charakter cykliczny. Z naszego Uniwersytetu delegatami do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów są: Jerzy Nowacki – Prezes Zarządu KDUTW, Adam Stolaryk – Przewodniczący RS KDUTW o/Aleksandrów Kujawski, Jadwiga Grudzińska – Przewodnicząca RS KDUTW o/ Dobrzyń n/Wisłą, Kazimierz Skarżyński – W-ce Przewodniczący LUTW o/ Lipno, Jan Jaworski – Przewodniczący RS KDUTW o/ Radziejów, Elżbieta Budzanowska – Przewodnicząca RS KDUTW o/ Rypin, Andrzej Capała – Przewodniczący RS KDUTW o/Wielgie, Halina Sarnowska – Przewodnicząca RS KDUTW o/ Włocławek.

004

Mówił o tym składając życzenia Jerzy Nowacki.

W dniu 5 listopada 2015 roku Oddział Radziejów obchodzić będzie 5 rocznice swego istnienia.

Slajd z pięciolecia. Tutaj:

http://slajdzik.pl/slajd/migawki-z-uniwersytetu-trzeciego-wieku-w-radziejowie-112431

Warto, ba trzeba przypomnieć trochę historii.

W dniu 5 listopada 2010 r. o godz. 13.00 w gościnnych murach Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie nastąpiło podpisanie kolejnego aktu utworzenia terenowego oddziału Kujawsko – Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku KSW oddział w Radziejowie Radziejowie.

Akt podpisali: JM prof. WSHE prof. nzw. dr hab. Stanisław Kunikowski – Rektor obecnej Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku oraz członkowie Grupy Inicjatywnej Marian Zieliński – Starosta Powiatu Radziejowskiego, Jan Jaworski – przewodniczący Rady Słuchaczy KDUTW Oddział w Radziejowie. Uroczystość otworzył Marian Zieliński – Starosta Powiatu Radziejowskiego. Wśród zaproszonych gości powitał : Jego Magnificencję prof. KSW dr. hab. Stanisława Kunikowskiego, Rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, dr. Marka Stefańskiego – Prorektora Wyższej Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, dr. Marka Szuszmana – prezesa Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, księdza prof. dr. hab. Mariana Włosińskiego, mgr Jerzego Nowackiego – przewodniczącego Kujawsko – Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, mgr Elżbietę Budzanowską – przewodniczącą Zarządu Oddziału Terenowego w Rypinie Kujawsko – Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku KSW, mgr inż. Włodzimierza Kuca – dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych, mgr Macieja Wesołowskiego – zastępcę dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych, mgr inż. Jolantę Szyper – kierownika warsztatów Zespołu Szkół Mechanicznych, mgr Ewę Murszewską – Pełnomocnika Rektora ds. Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Włocławku.

Kujawsko – Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku Kujawskiej Szkoły Wyższej został powołany Uchwałą Senatu WSHE nr 44/09 z dnia 16 lipca 2009 r., a rozpoczął funkcjonowanie z początkiem roku akademickiego 2009/2010.

KDUTW to regionalna inicjatywa WSHE w zakresie realizacji idei kształcenia ustawicznego. Projekt edukacyjny i popularyzatorski adresowany jest do mieszkańców z obszaru Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Osoby, które pragną poszerzyć swoją wiedzę ciekawie spędzając czas, będą mogły uczestniczyć w wielu interesujących wykładach, kursach i innych formach z różnych dziedzin nauki. Formuła programowa uniwersytetu jest otwarta, uwzględnia także sugestie ze strony słuchaczy. To oni wybierają tematykę budzącą ich zainteresowanie. W programie są wykłady z wielu dziedzin nauki, kursy językowe, informatyczne oraz zajęcia z aerobiku, sekcja szachowa i nordicwalking.

Opracował :Karol Szmagalski

http://wloclawskie24.pl/articles/15389-inauguracja-6-roku-dzialania-uniwersytetu-trzeciego-wieku-w-radziejowie

http://aleksandrowkujawski.naszemiasto.pl/mieszkaniec/artykul/inauguracja-6-roku-dzialania-uniwersytetu-trzeciego-wieku-w,226220,t,id.html

Obywatelski Parlament Seniorów

Dział Promocji KSW 07 Paź , 2015 0 Comments

Kujawsko – Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku reprezentowali jako Delegaci:
Jerzy Nowacki – Prezes Zarządu
Przewodniczący Rad Słuchaczy Oddziałów
Adam Stolaryk – Aleksandrów Kujawski,
Jadwiga Grudzińska – Dobrzyń nad Wisłą,
Kazimierz Skarżyński – SLUTW Lipno.
Jan Jaworski – Radziejów
Andrzej Capała – Wielgie
Halina Sarnowska – Włocławek

Obrady otworzyła Marszałek Sejmu RP Małgorzata Kidawa-Błońska
Na wniosek Konwentu Inicjatorów powołano przewodniczącą Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, którą została Krystyna Lewkowicz Przewodnicząca Ogólnopolskiego Porozumienia UTW którego i my jesteśmy członkami.
Podsumowania obrad plenarnych i bardzo konstruktywnej dyskusji dokonał Prof. Janusz Szymborski Wiceprzewodniczący OPS.
Po przerwie obiadowej delegaci spotkali się w 3 Komisjach gdzie dokonano wyboru przewodniczących i ich władz.
W Komisji ds. informacji, promocji i kontaktów z otoczeniem Członkiem Prezydium został wybrany Jerzy Nowacki Prezes Zarządu KDUTW.
Podziękowania dla wszystkich naszych Delegatów za aktywny udział w tworzeniu i obradach nowego, potrzebnego gremium w działaniach na rzecz seniorów.

Fotorelacja JG, JJ, JN

Konkursy fotograficzne rozstrzygnięte

Dział Promocji KSW 01 Paź , 2015 0 Comments

Konkurs fotograficzny Mój Uniwersytet:

1. Honorowy Indeks Kujawskiej Szkoły Wyższej i pierwsze miejsce – Stefania Warszewska;
2. Drugie miejsce – nie przyznano;
3. Trzecie miejsce – Donata Erwińska;
4. Wyróżnienie – Regina Zaręba;
5. Wyróżnienie – Wanda Rosińska;
6. Wyróżnienie – Regina Szczęsna.

Konkurs fotograficzny Mój Region:

1. Złota Aleksandrowska Ramka i pierwsze miejsce – Karina Kacprzak-Jaworska;
2. Drugie miejsce – Wanda Rosińska;
3. Trzecie miejsce – Tadeusz Adamiec;
4. Wyróżnienie – Barbara Przybysz;
5. Wyróżnienie – Regina Zaręba;
6. Wyróżnienie – Jeremi Chyżewski;
7. Wyróżnienie – Irena Gołembka.

Zakończenie konkursów i wręczenie nagród odbędzie się na wernisażu wystawy pokonkursowej 14.10.2015 r. o godz. 18.00 w Miejskim Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Parkowa 3.

Obywatelski Parlament Seniorów

Dział Promocji KSW 28 wrz. , 2015 0 Comments

Z naszego Uniwersytetu delegatami do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów są:
Jerzy Nowacki – Prezes Zarządu KDUTW
Adam Stolarek – Przewodniczący RS KDUTW o/Aleksandrów Kujawski
Jadwiga Grudzińska – Przewodnicząca RS KDUTW o/ Dobrzyń n/Wisłą
Kazimierz Skarżyński – W-ce Przewodniczący LUTW o/ Lipno
Jan Jaworski – Przewodniczący RS KDUTW o/ Radziejów
Elżbieta Budzanowska – Przewodnicząca RS KDUTW o/ Rypin
Andrzej Capała – Przewodniczący RS KDUTW o/Wielgie
Halina Sarnowska – Przewodnicząca RS KDUTW o/ Włocławek

Historia Parlamentów Seniorów
Europejski Parlament Seniorów, w którym udział wzięli przedstawiciele organizacji seniorskich ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, odbył się w dniach 24-25 listopada 1993 roku w Luksemburgu. Była to inicjatywa Parlamentu Europejskiego. W konkluzji zgromadzenia rekomendowano, aby w każdym państwie członkowskim powstał Parlament Seniorów jako krajowe forum osób starszych i reprezentacja seniorów, która mogłaby wpływać na politykę państwa wobec osób starszych.
Rekomendacje z 1993 roku zostały wdrożone w modelowej formie w Irlandii, gdzie od 1994 roku funkcjonuje Obywatelski Parlament Seniorów jako największa organizacja przedstawicielska osób starszych.
Polscy inicjatorzy

Zwołanie inauguracyjnego Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (OPS) jest inicjatywą największych i najbardziej reprezentatywnych środowisk seniorskich w Polsce. Należą do nich: Uniwersytety Trzeciego Wieku (reprezentowane przez Fundację „Ogólnopolskie Porozumienie UTW” i Federację Stowarzyszeń UTW), Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów (liczący 500 tys. członków zrzeszonych w 2500 jednostkach: okręgach, rejonach i kołach) oraz gminne rady seniorów (powstające w oparciu o art. 5c ustawy o samorządzie gminnym, mające charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny).
Patronat honorowy, merytoryczny i wsparcie organizacyjne

Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęła Sejmowa Komisja Polityki Senioralnej, a honorowego patronatu nad OPS udzielił Marszałek Sejmu. Wsparcie organizacyjne zapewnia Kancelaria Sejmu.

Pierwszą deklarację wsparcia dla inicjatywy zwołania OPS już w styczniu 2014 roku zapowiedziała ówczesna Marszałek Sejmu pani Ewa Kopacz. Kolejni Marszałkowie Sejmu, pan Radosław Sikorski i pani Małgorzata Kidawa-Błońska, potwierdzili tę deklarację obejmując honorowy patronat nad OPS i podejmując decyzję o udostepnieniu Sali Posiedzeń Sejmu na realizację wydarzenia.
Cele Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

Inauguracyjny OPS będzie stanowić ważny etap tworzenia ogólnopolskiej reprezentacji osób starszych, konsolidacji środowisk seniorskich oraz budowania partnerskich relacji polskich seniorów z parlamentem i rządem.
Założonymi przez inicjatorów priorytetami OPS będą: rzecznictwo i reprezentacja osób starszych wobec władz publicznych, monitorowanie i ocena rządowych programów dotyczących osób starszych, formułowanie stanowisk i opinii, inicjowanie i wspieranie systemowych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i finansowych poprawiających sytuację życiową osób starszych. Środowiska inicjatywne za niezbędne uważają stałe monitorowanie sytuacji osób starszych, z uwzględnieniem aspektów społecznych, medycznych i ekonomicznych.
Inauguracyjny OPS na pierwszym posiedzeniu przyjmie regulamin działania, ukształtuje swoje władze i powoła komisje problemowe.
Delegaci do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
Inauguracyjny Obywatelski Parlament Seniorów będzie składał się z delegatów reprezentujących trzy środowiska inicjatywne tj. Uniwersytety Trzeciego Wieku, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz gminne rady seniorów.
Obywatelski Parlament Seniorów będzie wydarzeniem cyklicznym i w kolejnych edycjach będzie uzupełniany o delegatów pochodzących z nowo powstających gminnych rad seniorów i innych zainteresowanych reprezentatywnych organizacji seniorskich.
Projekt Regulaminu Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, wersja z 23 sierpnia 2015 r. zaopiniowana przez Komisję Polityki Senioralnej, do uchwalenia przez OPS w dniu 1 października 2015 r.
Krystyna Lewkowicz

Harmonogram rozpoczęcia roku akademickiego 2015/2016 w Kujawsko-Dobrzyńskich Uniwersytetach Trzeciego Wieku Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Dział Promocji KSW 28 wrz. , 2015 0 Comments

KDUTW o/Aleksandrów Kujawski
14 października 2015 r. , godz. 16.00 – Urząd Miasta,
ul. Słowackiego

KDUTW o/Lipno
08 października 2015 r., godz.16.30 – Dom Kultury,
ul. Piłsudskiego

KDUTW o/Radziejów – 06 października 2015 r., godz. 13.00
Biblioteka Miejska,

KDUTW o/Rypin – 06.10.2015 r. wykład bez inauguracji

KDUTW o/Wielgie – 07 października 2015 r., godz.15,30
Ośrodek Kultury Gminy Wielgie,
ul. Starowiejska

KDUTW o/Włocławek – 21 października 2015 r., godz. 13.00 – Collegium Novum, sala nr 10 , Ip.

KDUTW o/Dobrzyń n/Wisłą – 08 października 2015 r., godz. 17.00, Dom Kultury “Żak” ul. Szkolna

Zakończenie Roku Akademickiego 2014/2015

Dział Promocji KSW 06 Lip , 2015 0 Comments

W uroczystości udział wzięli m.in. prorektor Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej we Włocławku dr Władysław Kubiak, Starosta Radziejowski dr Jarosław Kołtuniak, Sekretarz Powiatu Radziejowskiego Wojciech Kotarski, prezes Zarządu Kujawsko – Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Jerzy Nowacki, dyrektorzy placówek kulturalno – oświatowych: Danuta Wielgosz, Lila Filutowska oraz Jacek Malinowski.
Przewodniczący Rady Słuchaczy, po powitaniu zaproszonych gości i słuchaczy KDUTW, przedstawił sprawozdanie z działalności Oddziału, a następnie członkowie Kabaretowej Grupy Artystycznej „Co Wy na to” recytowali poezję Franciszka Becińskiego. Po wystąpieniu zaproszonych gości życzenia dalszej owocnej pracy przekazał prezes Zarządu KDUTW Jerzy Nowacki.
Wyróżniającym się słuchaczom wręczono 4 certyfikaty, 7 dyplomów uznania za aktywną działalność i uczestnictwo w pracach Oddziału oraz 8 podziękowań dla wspierających działalność KDUTW.
Spotkanie upłynęło w przyjemnej atmosferze przy kawie i herbacie oraz konsumpcji ciasta upieczonego przez nasze słuchaczki.

Przewodniczący Rady Słuchaczy
Jan Jaworski

Konkursy fotograficzne

Dział Promocji KSW 11 Cze , 2015 0 Comments

REGULAMIN

1. Organizatorzy:

Zarząd Kujawsko – Dobrzyńskiego Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku .

Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim.

Patronat:

Prof. nzw. dr hab. Stanisław Kunikowski – rektor Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku.
Dr Andrzej Cieśla – burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego.

2. Cele:

Aktywizacja i integracja osób w wieku senioralnym poprzez działalność artystyczną na rzecz środowiska i regionu.

Integracja środowisk regionu województwa kujawsko-pomorskiego i nawiązanie współpracy między nimi.

Popularyzacja regionu i działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Doskonalenie technik fotografii cyfrowej i rozwój zainteresowań. Popularyzowanie osiągnięć fotograficznych miłośników fotografii.

3. Oba konkursy odbędą się jednocześnie:

Konkurs „Mój uniwersytet” dokumentujący życie codzienne Uniwersytetów Trzeciego Wieku: wykłady, zajęcia, wydarzenia, uroczystości, atrakcje, rozrywki, wycieczki, ciekawostki i inne (dzieła sztuki, zabytki, martwa natura, zwierzęta, rośliny, przedmioty użytkowe, pejzaże) – jest adresowany do słuchaczy wszystkich UTW województwa kujawsko-pomorskiego.
Konkurs „Mój region” obejmuje wszystkie tematy związane z regionem uczestnika konkursu i jest adresowany do wszystkich mieszkańców województwa kujawsko pomorskiego.

4. Do konkursu można zgłaszać fotografie kolorowe lub czarnobiałe (zabronione są fotomontaże) w formacie minimum A4 (21×29 cm). Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie w każdym konkursie. Każda fotografia musi być podpisana: imię i nazwisko autora, miejsce gdzie została wykonana, co przedstawia (jeżeli nie wynika ze zdjęcia). Autorzy do zdjęcia mogą dodać nazwę, tytuł, ale nie jest to konieczne.

5. Fotografie wywołane i opisane oraz nagrane na płycie DVD lub CD z kartą zgłoszenia (dostępną na stronie KDUTW przy WSHE we Włocławku, na stronach Oddziałów KDUTW i na stronie Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim), zapakowane w jedną kopertę, należy dostarczyć do 10.09.2015 r. do MCK w Aleksandrowie Kujawskim osobiście lub pocztą na adres: Miejskie Centrum Kultury, ul. Parkowa 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski z dopiskiem „Konkurs fotograficzny KDUTW ”. Uwaga: umożliwia się zamiast załączenia płyty przesłanie zdjęć w formie elektronicznej o minimalnej rozdzielczości 500KB na adres konkursy@mckaleksandrowkujawski.home.pl

6. Prace oceniać będzie jury w składzie: przewodniczący – fotografik z osiągnięciami zawodowymi lub artystycznymi, członek – przedstawiciel Oddziału KDUTW w Aleksandrowie Kujawskim, sekretarz – pani Agnieszka Kraszewska.

7. Jury przyzna I, II, III miejsca oraz wyróżnienia w każdym konkursie i wybierze fotografie na wystawę pokonkursową. Nagrody w konkursie „Mój uniwersytet” ufunduje rektor Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Nagrody w konkursie „Mój region” ufunduje burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego. Zwycięzcy pierwszych miejsc otrzymają odpowiednio: „Złotą Aleksandrowską Ramkę” i „Honorowy Indeks WSHE”.

8. Uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi w MCK w Aleksandrowie Kujawskim w październiku 2015 r. w dniu inauguracji roku akademickiego Oddziału KDUTW w Aleksandrowie Kujawskim. Data dzienna uczestnikom konkursu zostanie podana oddzielnie.

9. Fotografie nagrodzone i zakwalifikowane na wystawę przechodzą na własność Organizatorów. Pozostałe fotografie można odebrać po otwarciu wystawy do końca listopada 2015 r. po upływie terminu nieodebrane zdjęcia uczestników zostają własnością Organizatorów.

10. Zostanie wykonana relacja elektroniczna prezentująca wystawę, zdjęcia laureatów, i w miarę możliwości samych laureatów do udostępnienia uczestnikom konkursu i zainteresowanym UTW.

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji fotografii laureatów i zakwalifikowanych na wystawę na potrzebę promocji konkursu i KDUTW w Internecie, na stronach KDUTW, MCK w Aleksandrowie Kujawskim, w folderach, plakatach, zaproszeniach, ulotkach wydawanych przez Organizatorów.

12. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego regulaminu.

13. Ostateczne decyzje i interpretacje regulaminu należą do Organizatorów.

14. Szczegółowych informacji udziela pani Agnieszka Kraszewska, tel. 54 282 2525 lub 668 181 093, agnieszkakraszewska@mckaleksandrowkujawski.home.pl

POBIERZ Karta zgłoszeniowa

II Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Dział Promocji KSW 09 Kwi , 2015 0 Comments

Oficjalnego otwarcia Kongresu dokonała Pierwsza Dama Anna Komorowska oraz Jacek Michalczewski szef Kancelarii Prezydenta RP. Wśród honorowych gości był Prezydent RP Bronisław Komorowski oraz przedstawiciele Sejmu, Senatu oraz Organizacji Samorządowych.

Do udziału w II Kongresie Uniwersytetów Trzeciego Wieku zaproszono około 1800 przedstawicieli UTW z całego kraju oraz kilkanaście polonijnych.

Kujawsko – Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej we Włocławku reprezentowało łącznie 48 słuchaczy z naszych Oddziałów: z Włocławka, Aleksandrowa Kujawskiego , Lipna, Dobrzynia n/Wisłą, Stowarzyszenia Uniwersytetu dla Aktywnych w Ciechocinku oraz w Wielgiem. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: Rektor Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej oraz Dział Dydaktyki WSHE we Włocławku, przy współudziale Senatora RP Pana Andrzeja Persona.

Podczas Kongresu podsumowano działalność Uniwersytetów Trzeciego Wieku , zwrócono dużą uwagę na ich ogromne dokonania oraz dynamiczny rozwój w ostatnich latach. Aktualnie w Polsce działa ponad 500 UTW , które zrzeszają ponad 150 tys. słuchaczy, średnio 1 Uniwersytet liczy około 230 słuchaczy. Pan Prezydent RP Bronisław Komorowski poinformował o powstaniu Departamentu Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Wkrótce powstanie też Obywatelski Parlament Seniorów – jako reprezentant seniorów w Sejmie.

Za wybitne zasługi dla rozwoju ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz za osiągnięcia na rzecz aktywizacji osób starszych Prezydent Bronisław Komorowski wręczył odznaczenia państwowe kilkunastu zasłużonym liderom.

Kongres zakończył się przyjęciem Deklaracji Końcowej , w której określono najważniejsze cele i kierunki działania Uniwersytetów Trzeciego Wieku na lata 2015-2020.

Zwieńczeniem spotkania senioralnego w Teatrze Wielkim był wspaniały recital Ireny Santor.

Kilka refleksji i wrażeń z oddziałów KDUTW WSHE

Oddział KDUTW Aleksandrów Kujawski

….”Było to dla nas niezwykłe przeżycie. Poczuliśmy się bardzo dowartościowani, spotykając się z bardzo ważnymi osobami, żeby wymienić choćby parę prezydencką, co oznaczało dużą rangę tego wydarzenia.

Byliśmy dumni, że reprezentujemy tak ogromną organizację na miarę światową, której głos jest słyszalny i liczy się we wszystkich kręgach decyzyjnych.

Atmosfera spotkania była wspaniała, podniosła ale i radosna. Wisienką na torcie był koncert Pani Ireny Santor, który wywołał euforię i wspólna zabawę seniorów”.

Dziękujemy organizatorom naszego wyjazdu. – w imieniu oddziału Pani Romana Zabłocka.

Stowarzyszenie – Uniwersytet dla Aktywnych w Ciechocinku

…” Miałyśmy zaszczyt brać udział w II Kongresie UTW w Teatrze Wielkim w Warszawie. Już samo miejsce i oprawa nadały uroczystości szczególnej rangi. Udział ten wyzwolił w nas wiele przeżyć i autentycznych wzruszeń. II Kongres UTW przeszedł już do historii. Dał okazję do przeżycia poczucia wspólnoty ze słuchaczami KDUTW oraz zaproszonymi przedstawicielami uniwersytetów z całej Polski. Pozostawił też nadzieję, że nieważne jak nazywają się nasze Uniwersytety, wszak łączy nas wiara w sens tego nadzwyczajnego, oddolnego ruchu obywatelskiego działającego na rzecz osób starszych.

Z podziękowaniem dla Organizatorów KDUTW – w imieniu Stowarzyszenia Pani

Grażyna Mikołajczyk

Oddział KDUTW Dobrzyń n/Wisłą

…” II Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku to wspaniałe, niezapomniane wydarzenie senioralne. Rada Słuchaczy UTW Oddziału z Dobrzynia n. Wisłą, miała okazję pierwszy raz wziąć udział w tak ważnym , ogólnopolskim spotkaniu, które było jednocześnie inauguracją obchodów 40 – lecia Ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce.

Z ogromnym zainteresowaniem wysłuchaliśmy podsumowania dorobku UTW w Polsce, a także poznaliśmy najważniejsze cele i kierunki działalności na najbliższe lata. Byliśmy pod wrażeniem słuchając panelu dyskusyjnego pt.”Dokonania i nowe wyzwania ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku”. Na pewno dzięki tej debacie postaramy się, choć w małym stopniu, wdrażać niektóre dokonania w naszej małej ojczyźnie – Dobrzyniu n. Wisłą.

Obecność Ireny Santor oraz Jej recital największych przebojów bez wątpienia uświetnił zjazd uczestników kongresu”.

Organizatorom wyjazdu składamy serdeczne podziękowania – w imieniu oddziału

Jadwiga Grudzińska

Oddział , Stowarzyszenie Lipno

….” Jesteśmy bardzo zadowoleni z uczestnictwa w II Kongresie UTW. Udział

Pana Prezydenta i Pierwszej Damy podniósł rangę spotkania. Interesujący

panel dyskusyjny m. in. z udziałem posła i ministra oraz

przedstawiciela samorządu terytorialnego ukazał i przekonał, że coraz

większe znaczenie w polityce Państwa mają problemy ludzi w wieku

senioralnym. Piękna oprawa w gmachu Teatru Narodowego i recital Ireny

Santor dopełniły naszą satysfakcję z udziału w tej konferencji”. Dziękując za organizację– w imieniu Stowarzyszenia Kazimierz Skarżyński.

Oddział KDUTW Wielgie

Delegacja UTW Oddział Wielgie w osobach Andrzej Capała, Halina Sztypka, Wanda Łukaszewska i Zofia Jułga. Uczestniczyła w dniu 30 marca 2015 roku wraz z innymi delegacjami z naszego regionu w II Kongresie UTW w Warszawie w Teatrze Wielkim, który odbywał się pod patronatem Pani Prezydent Anny Komorowskiej.

Spotkanie wywarło na nas fantastyczne wrażenie a szczególnie sceneria, nastrój, cudowne przeżycie panujące wśród uczestników II Kongresu UTW. Cieszymy się, że władze rządowe zauważyły intensywność ruchu pokolenia ludzi starszych w naszym kraju. Mamy nadzieję, że zapewnienia władz będą iskrą, która będzie sprzyjać rozwojowi UTW.

Atmosfera była przemiła, do której przyczyniła się dama piosenki polskiej Irena Santor. Występ artystki, jej niezapomniane piosenki, nasze przeżycia duchowe, wielka gala w teatrze pozostanie w naszych wspomnieniach.

Wrażenia i przeżycia z powyższej imprezy przenieśliśmy na forum spotkania z naszymi studentami w naszym Oddziale.

Serdecznie dziękujemy za umożliwienie uczestniczenia we wspaniałej imprezie i opiekę pracownikom WSHE – współtwórcom naszego UTW w Wielgiem. W imieniu oddziału Halina Sztypka

Oddział KDUTW Włocławek

…” W bardzo miłej atmosferze i z wielkim wzruszeniem braliśmy udział w II Kongresie UTW w Teatrze Wielkim w Warszawie. Podczas Kongresu podsumowano działalność Uniwersytetów Trzeciego Wieku , zwrócono dużą uwagę na ich ogromne dokonania oraz dynamiczny rozwój w ostatnich latach. Aktualnie w Polsce działa ponad 500 UTW , które zrzeszają ponad 150 tys. słuchaczy, średnio 1 Uniwersytet liczy około 230 słuchaczy. Pan Prezydent RP Bronisław Komorowski poinformował o powstaniu Departamentu Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Wkrótce powstanie też Obywatelski Parlament Seniorów – jako reprezentant seniorów w Sejmie.

Za wybitne zasługi dla rozwoju ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz za osiągnięcia na rzecz aktywizacji osób starszych Prezydent Bronisław Komorowski wręczył odznaczenia państwowe kilkunastu zasłużonym liderom.

Kongres zakończył się przyjęciem Deklaracji Końcowej , w której określono najważniejsze cele i kierunki działania Uniwersytetów Trzeciego Wieku na lata 2015-2020. Zwieńczeniem spotkania senioralnego w Teatrze Wielkim był wspaniały recital Ireny Santor. Organizatorom wyjazdu serdecznie dziękujemy – grupa KDUTW o/Włocławek.

Zebranie Zarządu KDUTW

Dział Promocji KSW 29 Sty , 2015 0 Comments

Podjęto uchwały dotyczące;
– zatwierdzenia nowej deklaracji o wstąpieniu do KDUTW
– wstrzymaniu przyjęć na semestr letni z wyjątkiem przypadków szczególnych w Oddziałach.
JM Rektor prof. dr hab. Stanisław Kunikowski i Prezes Zarządu Jerzy Nowacki przekazali podziękowania na piśmie byłym już Członkiniom Zarządu mgr Joannie Drozd-Wietecha z Ciechocinka i mgr Grażynie Wasielewskiej z Włocławka dołączając piękne białe róże. Obydwie panie przekazały dla Rektora i Prezesa oraz wszystkich Członków Zarządu KDUTW na piśmie podziękowania za współpracę i życzenia sukcesów w działaniu. Uzupełniono skład Zarządu o nowych jego członków Jadwiga Grudzińska, Anna Maliszewska z Dobrzynia nad Wisłą i Jan Renda z Włocławka. Natomiast duet muzyczny Roman Kamiński i Dariusz Słomski w ramach dedykacji zaśpiewali cztery utwory w tym „Zagraj mi piękny cyganie” a na zakończenie urodzinowe „Sto Lat” dla Pana Rektora. W spotkaniu udział wzięli także dr Władysław Kubiak -Opiekun naukowy -Prorektor WSHE mgr Monika Jabłońska -Rzecznik Prasowy WSHE, mgr Ewa Murszewska -Pełnomocnik Rektora ds. KDUTW, mgr Zbigniew Suszyński – Dyrektor Zespołu Szkół Akademickich. Zofia Spryszyńska, Wiesława Milczarek, Alina Bilińska z Koła Ochrony Przyrody. Przygotowanie i dekoracja Sali Senatu – Wiesława Floryńska i Mirosława Stasiak.

Relacja i zdjęcia Ewa Murszewska, Janina Gałązka, Jerzy Nowacki

Skip to content