Zapytania ofertowe

iP-m5T 26 paź , 2018 0 Comments

Protokoły wyboru

14 cze , 2015 0 Comments

POBIERZ Protokół dotyczący materiałów pokonferencyjnych
POBIERZ Protokół dotyczący wydatkó na usługę cateringową dla uczestników konferencji

Przygotowanie i wydruk materiałów pokonferencyjnych w projekcie „Lepiej przygotowany nauczyciel – lepiej przygotowany uczeń”

19 maj , 2015 0 Comments

 

Nazwa oraz adres zamawiającego:

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku
87-800 Włocławek
ul. Plac Wolności 1
tel.: 660 713 891

Opis przedmiotu zamówienia:

przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wydruk materiałów pokonferencyjnych w projekcie „Lepiej przygotowany nauczyciel – lepiej przygotowany uczeń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe.

Zakres usługi obejmuje:

1)    Przygotowanie wydruku materiałów pokonferencyjnych
– format publikacji po obcięciu A5.
– okładka: karton jednostronnie kredowany z białym spodem 270 g/m2,
      – środek: offset 75 g/m2,
      – oprawa: miękka, szyta drutem,
       – wykończenie: folia błysk jednostronnie.
2)    Wykonawca dokona składu i łamania publikacji.
3)    Wykonawca wykona projekt okładki. Projekt okładki wliczony w cenę.
4)    Skład wydawnictwa i przygotowanie do I korekty – 7 dni od złożenia przez Zamawiającego.
5)    Naniesienie poprawek po I korekcie – 7 dni od złożenia przez Zamawiającego.
6)    Przekazanie Zamawiającemu drukowanej publikacji wraz z wersją elektroniczną tej publikacji na nośniku elektronicznym (na płycie CD w PDF).
7)    Dostarczenie publikacji do zleceniodawcy w miejsce przez niego wskazane.
8)    Ilość poradnika 120 szt.

Kryterium oceny oferty

Kryterium oceny oferty będzie cena.

Miejsce i termin składania oferty:
Oferty wraz z przykładowym menu należy składać w siedzibie Zamawiającego pod adresem:
 87-800 Włocławek, ul. Plac Wolności 1, pok. 26A [II p.]
lub przesłać na adres: biuroefs@wshe.pl
do dnia 10 czerwca 2015 r. do godz. 10.00.
Odpowiedzi na ewentualne pytania udziela Anna Jóźwiak, nr telefonu: 660 718 362

Usługa cateringowa (catering kawowy i obiadowy) dla uczestników konferencji upowszechniającej w projekcie „Lepiej przygotowany nauczyciel – lepiej przygotowany uczeń”

19 maj , 2015 0 Comments

 

Nazwa oraz adres zamawiającego:

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna
87-800 Włocławek
ul. Plac Wolności 1
tel.: 660 713 891

Opis przedmiotu zamówienia:

przedmiotem zamówienia jest wykonywanie całkowitej usługi cateringowej (catering kawowy i obiadowy) dla uczestników konferencji upowszechniającej w projekcie „Lepiej przygotowany nauczyciel – lepiej przygotowany uczeń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe.

Termin i pozostałe szczegóły realizacji usługi

– termin realizacji – 17 czerwca 2015 r.;
– catering kawowy dla ok. 100 osób – 1 przerwa kawowa (kawa, herbata, woda mineralna gazowana i niegazowana, soki, ciasto) + lunch (ciepły posiłek z dwóch dań);
– przygotowane posiłki podawane będą na zastawie szklanej;
– wykonawca usługi zapewni obsługę, rozstawienie i bieżącą wymianę naczyń oraz dbałość o estetykę miejsca podawania wyżywienia.

Zakres usługi obejmuje:

1) przygotowanie i wydanie posiłków w udostępnionej sali w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku.
2) Dokładna godzina spotkania zostanie ustalona z wyłonionym wykonawcą.

Kryterium oceny oferty

Kryterium oceny oferty będzie cena oraz jakość proponowanego cateringu.

Miejsce i termin składania oferty:
Oferty wraz z przykładowym menu należy składać w siedzibie Zamawiającego pod adresem:
 87-800 Włocławek, ul. Plac Wolności 1, pok. 26A [II p.]
lub przesłać na adres: biuroefs@wshe.pl
do dnia 10 czerwca 2015 r. do godz. 10.00.
Odpowiedzi na ewentualne pytania udziela Anna Jóźwiak, nr telefonu: 660 718 362

Skip to content