Aktualności

iP-m5T 26 paź , 2018 0 Comments

„Gdy doba jest za krótka – sztuka zarządzania czasem” szkolenie dla studentów i osób zainteresowanych

Dział Promocji KSW 22 gru , 2016 0 Comments

Zajęcia odbędą się 15 stycznia 2017 roku od godz. 13.25. Prowadzącym zajęcia będzie psycholog mgr Adam Grudzień

Opis szkolenia:
Czas jest niezwykle ważnym zasobem, który jest cenny praktycznie dla każdego człowieka. Ironicznie, nie możemy go jednak ani kupić, ani zamienić na inne dobra, nie jest możliwe zostawienie go na później, ani rozmnożenie. Czas jest tym, co codziennie tracimy
i czego nie jesteśmy w stanie w żaden sposób odzyskać. Nikt z nas nie jest w stanie nad nim zapanować, ale każdy z nas możne postarać się zmienić własne zachowania względem niego.
Zajęcia mają na celu zaprezentowanie, w jaki sposób wykorzystywać czas, który
już posiadamy. Ukazane zostanie także, jak można uniknąć jego marnotrawienia oraz tracenia
w sposób niepożądany i nieefektywny.
Warto poznać, jak prawidłowo zarządzać czasem, gdyż może to przynosić pozytywne skutki nie tylko dla nas samych, ale także dla naszych bliskich, znajomych, a także współpracowników.
Zapisy na zajęcia odbywają się drogą mailową na adres: grudzien.psych@gmail.com

Zapraszamy
Koordynator ACPPP dr Tomasz Borowiak

Kurs – Rozwijanie świadomości ciała metodą Knillów

Dział Promocji KSW 11 gru , 2015 0 Comments

 Akademickie Centrum Pomocy PMETODA KNILLÓW

rozwijanie świadomości ciała z wykorzystaniem programów aktywności M. i Ch. Knillów, przygotowanie do prowadzenia zajęć metodą Knillów

Kurs odbędzie się w dniach 15.04 – 16.04.2016 we Włocławku
(z powodu choroby wykładowcy kurs zaplanowany na 13-14 lutego został odwołany)

Zajęcia poprowadzi:
Grażyna Biela – oligofrenopedagog, edukator, licencjonowany trener
metody Knillów z Centrum Szkoleń EDUCO

MIEJSCE REALIZACJI KURSU:
Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku

CZAS TRWANIA: 16 godzin dydaktycznych
15.04 – piątek – 10:00 – 17:00 16.04 – niedziela – 08:00 – 14:00

KOSZT KURSU: 300 zł /os. Dodatkowo będzie można nabyć komplet płyt
(3 sztuki) z muzyką do ćwiczeń dla dzieci w cenie 55 zł .

Wszelkie informacje i zapisy ( do 10 stycznia):
dr Renata Brzezińska 601 814 124 e-mail: pedagogia1@wp.pl
dr Tomasz Borowiak e-mail: tomaszborowiak2@wp.pl

Do 15 stycznia należy wysłać zaliczkę ( co najmniej 100 zł) lub całość opłaty na nr konta:
Centrum Szkoleń Educo ul. Dolna 15, Łężyca k/Zielonej Góry 66-016 Czerwieńsk
Numer rachunku: Bank PKO BP 63 1020 5402 0000 0702 0254 4542
Uwaga: chęć nabycia płyt trzeba zgłosić wcześniej (przy wpłacie zaliczki lub od razu opłacić na podane konto organizatora).

W związku z dużym zainteresowaniem kursem przewidujemy możliwość zorganizowania dodatkowych zajęć. Zapraszamy do zgłaszania chęci uczestnictwa w kursie.

sychologiczno- Pedagogicznej przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku zaprasza na kurs. 

Szkolenie dla studentów !!

Dział Promocji KSW 12 lis , 2015 0 Comments

„Poznanie samego siebie drogą do sukcesu zawodowego”.
Zajęcia przeprowadzą doradcy zawodowi z Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.
Na warsztaty zapraszamy studentów specjalności Doradztwo Zawodowe, Personalne i Edukacyjne,
a także pozostałe osoby zainteresowane w/w problematyką.
Koordynator ACPPP dr Tomasz Borowiak

Konferencja Korczakowska inna niż wszystkie.

Dział Promocji KSW 21 maj , 2015 0 Comments

[fblike]

 

Na konferencji spotkali się teoretycy i praktycy opieki i wychowania podejmując się analizy pedagogii i pedagogiki Janusza Korczaka oraz Stefanii Wilczyńskiej w aspekcie ich aktualności wobec współczesnej teorii i rzeczywistości opiekuńczo-wychowawczej. W pierwszym dniu konferencji czyli 18 maja odbyła się sesja plenarna z udziałem patronów honorowych, organizatorów oraz wybitnych naukowców związanych z pedagogią i pedagogiką Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej. W tym dniu Uczelnia gościła m.in. Wiceprzewodniczącą Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Domicelę Kopaczewską, Senatora RP Andrzeja Persona, Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka a także Przewodniczącą Międzynarodowego Stowarzyszenia im Janusza Korczaka Batię Gilad, Przewodniczącą Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka Barbarę Janinę Sochal oraz kierownika Ośrodka Dokumentacji i Badań Korczakianum Martę Ciesielską. Wśród wykładowców znalazły się znane nie tylko w środowisku Korczakowców nazwiska: prof. Barbara Smolińska-Theiss, prof. Adam Frączek, ks. prof. Adam Solak, Yaron Karol Becker, dr Anna Kamińska oraz syn wychowawcy z Domu Sierot, pierwszy raz od 30 lat w Polsce – dr Romuald Wróblewski. Obradom przewodniczył ks. prof. dr hab. Marian Włosiński.
Podczas uroczystej inauguracji konferencji korczakowskiej tytuł Honorowego Członka Koła Naukowego „Warsztaty Korczakowskie” otrzymały Batia Gilad i Marta Ciesielska. W pierwszym dniu konferencji w sali WSHE im. Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej odbyła się Debata Korczakowska z udziałem naszych Gości, którą poprowadziła red. Monika Grzanka. Debatę nagrywała Telewizja Kujawy.
Goście z Polski i z zagranicy zwiedzili Włocławek a potem spotkali się z nauczycielami i dziećmi Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku. W spotkaniu udział wzięli również Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Domicela Kopaczewska, i Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, Rektor WSHE prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski, Wójt Gminy Włocławek Ewa Braszkiewicz oraz radni Powiatu Włocławskiego.
Drugi dzień konferencji czyli 19 maja  przeznaczony był na warsztaty. W drugim dniu konferencji odbyła się prapremiera książki o Stefanii Wilczyńskiej autorstwa Magdaleny Kicińskiej pt. „Pani Stefa” (Wydawnictwo Czarne).
Podczas konferencji korczakowskiej prezentowana była kolekcja graficzna pn. „Janusz Korczak: Duch i Litera” (the Spirit and the Letter) aut. Williama Wolkowskiego, emerytowanego profesora Paryskiej Sorbony.  Kolekcja składała się z kompozycji graficznych dwóch cytatów autorstwa Starego Doktora:  „Nie ma dzieci – są ludzie”, „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli: Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki  i Młodzieży Poseł na Sejm RP Domicela Kopaczewska, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki oraz Prezydent Miasta Włocławek dr Marek Wojtkowski.

Konferencja finansowana była m.in. ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
Serdeczne podziękowania składamy naszym Patronom Honorowym i Gościom za ciekawe, merytoryczne wystąpienia i dużą dawkę pozytywnej „korczakowskiej” energii, Zespołowi Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku za kujawską gościnę i wspaniały program ekologiczny, Pani Wójt Gminy Włocławek, Centrum Organizacji Pozarządowych i Informacji Turystycznej za zorganizowanie wycieczki po Włocławku po której uczestnicy konferencji postanowili jeszcze raz powrócić do naszego miasta, Klubowi Stara Remiza we Włocławku za pomoc w przygotowaniu wystawy, mediom włocławskim, w tym Telewizji Kujawy za propagowanie tematyki korczakowskiej. Dziękujemy całemu zespołowi naszej Uczelni – wykładowcom, Kołu Naukowemu „Warsztaty Korczakowskie” i pracownikom administracji.

Referaty konferencji korczakowskiej:

 • Idee korczakowskie w społecznej recepcji  – ewaluacja Roku Janusza Korczaka – prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • Uniwersalność i aktualność idei pedagogiki korczakowskiej w działaniach Katedry UNESCO im. Janusza Korczaka Interdyscyplinarnych studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka – prof. dr hab. Adam Frączek, dr Urszula Markowska-Manista, Akademia Pedagogiki Specjalnej w  Warszawie
 • Realizm czy utopia idei pedagogicznych Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej wobec współczesnego wymiaru (,,systemu”) opieki nad dzieckiem w Polsce – dr Ireneusz Pyrzyk, prof. nadzw. WSHE, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku.
 • Dziecko w poglądach Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej – ks. prof. dr hab. Adam Solak, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • Ponadczasowa wartość przesłania Janusza Korczaka – ks. prof. dr hab. Marian Włosiński, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku
 • Młody doktor jako lingwista, czyli o tym jak meandry naszej gramatyki całkiem udanie w powieściach wyjaśniał – dr Adam Wróbel, prof. nadzw. WSHE, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku
 • Korczak a szczęśliwe i nieszczęśliwe dziecko – dr Anna Kamińska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Krochmalna 92 i kolonie letnie Domu Sierot i Naszego Domu – dr Romuald Wróblewski (Szwecja)
 • Korczak społecznik – Yaron Karol Becker, Lublin

Sesja warsztatowa:

 • Prezentacja działalności i dorobku Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, ze szczególnym uwzględnieniem Studenckiego Koła Naukowego ,,Warsztaty Korczakowskie” – dr Ireneusz Pyrzyk, prof. nadzw. WSHE, mgr Paweł Rieske
 • Prezentacja działalności i dorobku Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka – Barbara Janina Sochal
 •  „Pani Stefa” aut. Magdaleny Kicińskiej – prapremiera książki o Stefanii Wilczyńskiej
 • ,,Witam uprzejmie. W czym mogę pomóc?”. O funkcji (po)rozumienia w mediacji – Renata Podgórska, Dyrektor Krajowej Izby Mediatorów i Arbitrów Delegatury we Włocławku.
 • Wychowanie dzieci i młodzieży przez Teatr Korczakowski – Roma Ludwicka, Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, Collegium Novum WSHE, sala nr 20, IIp.
 • Janusz Korczak – lekarz, pedagog, pisarz, żołnierz – Koło Naukowe ,,Warsztaty Korczakowskie”, Sylwia Piechocka, Arleta Szyjkowska, Katarzyna Popielarczyk, Małgorzata Pietrzak, Ireneusz Wieczorek, Collegium Novum WSHE, sala nr 17, Ip.

  Materiał video zarejestrowany przez TV Kujawy

Ptasie radio – zabawy i ćwiczenia twórcze

Dział Promocji KSW 22 kw. , 2015 0 Comments

 Warsztaty poprowadziły:  dr Joanna Borowiak i mgr Iwona Muszyńska oraz studentki Pedagogiki Przedszkolnej i Pedagogiki Wczesnoszkolnej,

prowadzący: dr Joanna Borowiak i mgr Iwona Muszyńska oraz studentki Pedagogiki Przedszkolnej i Pedagogiki Wczesnoszkolnej,

Normal
0

21

false
false
false

PL
X-NONE
X-NONE

Skip to content