Sprawozdania z działalności

iP-m5T 26 paź , 2018 0 Comments

Sprawozdanie z działalności Akademickiego Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej przy Kujawskiej Szkole Wyższej w roku akademickim 2016/2017

Dział Promocji KSW 05 lip , 2017 0 Comments

1. Od października 2016 r. do czerwca 2017 r. odbywały się dyżury specjalistów ACPPP: psychologa (dr B. Płaczkiewicz), pedagoga specjalnego (dr G. Brzuzy), pedagoga społecznego (dr U. Kempińskiej) i pedagoga-logopedy (dr T. Borowiaka).
2. W grudniu 2016 r. przeprowadzono szkolenie skierowane do studentów i osób zainteresowanych (w tym mieszkańców Włocławka i okolicznych miejscowości) na temat: „Znaczenie profilowania w zakresie pomocy osobom bezrobotnym”. Zajęcia zrealizowała A. Kwiatkowska, pracownik Powiatowego Urzędu Pracy
we Włocławku.
3. W styczniu 2017 r. przeprowadzono szkolenie skierowane do studentów i osób zainteresowanych na temat: „Lampiony dekoracyjne”. Zajęcia poprowadziła I. Muszyńska, pracownik naukowy WNP, wieloletni praktyk w zakresie pedagogiki .
4. Dnia 15.01.2017 r. zrealizowano warsztat skierowany do studentów i osób zainteresowanych na temat: „Gdy doba jest za krótka – sztuka zarządzania czasem”. Prowadzącym zajęcia był psycholog, A. Grudzień.
5. W dniu 29.01.2017 roku przeprowadzono szkolenie na temat: „Metody radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów”. Prowadzącym zajęcia był koordynator ACPPP – T. Borowiak.
6. W dniu 25.03.2017 r. przeprowadzono szkolenie dla studentów i osób zainteresowanych na temat: „ Metody stymulowania rozwoju mowy u dzieci w przedszkolu” Zajęcia zrealizował T. Borowiak.
7. W dniu 01.06.2017 r. przeprowadzono wykład otwarty skierowany do słuchaczy Włocławskiego Uniwersytetu Seniora na temat: „W poszukiwaniu metod usprawniania pamięci”. Prowadzącym spotkanie był koordynator ACPPP –
T. Borowiak.
8. W dniu 10.06. 2017 r. przeprowadzono wykład skierowany do studentów i osób zainteresowanych na temat: „ Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych”. Prowadzącym spotkanie był koordynator ACPPP – T. Borowiak.

Sprawozdanie z działań ACPPP podjętych w roku akademickim 2013/2014

Dział Promocji KSW 28 maj , 2015 0 Comments

1 października 2013 r. z wizytą w Sali J. Korczaka i S. Wilczyńskiej gościł Aleks Danzig, wieloletni współpracownik Instytutu Yad Vashem
w Jerozolimie. W spotkaniu wzięli udział: Dziekan WNP prof. WSHE
dr Ireneusz Pyrzyk, konsultant KP CEN w Toruniu mgr Iwona Michałek, Kierownik Działu Promocji WSHE mgr Monika Jabłońska i Koordynator Akademickiego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej WSHE. Celem spotkania było zaprezentowanie Szanownemu Gościowi Sali im. Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej, przedstawienie działań, jakie nasza Uczelnia zrealizowała w 2012 roku, ogłoszonym Rokiem Janusza Korczaka oraz w latach wcześniejszych, a także planów zawiązania współpracy z Instytutem Yad Vashem.
Wśród zrealizowanych form doskonalenia cieszących się dużym zainteresowaniem uczestników wymienić należy bezpłatne warsztaty twórcze „Świąteczne orgiami”. 5 grudnia 2013 roku poprowadziła je mgr Ewa Stawisińska, absolwentka WSHE.  
We współpracy z kadrą naukową WNP oraz Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego Akademickie Centrum stworzyło ofertę zajęć w ramach realizowanych od trzech lat Zimowych wakacji z WSHE, adresowanych do dzieci i młodzieży z włocławskich szkół, placówek i świetlic środowiskowych. Rozwijające kreatywność zajęcia muzyczne i plastyczne zwieńczone wystawą wytworów twórczych, bal karnawałowy z konkursami i niespodziankami pozwoliły dzieciom ciekawie spędzić zimowe ferie w mieście. W ofercie przygotowanej przez ACPPP znalazły się następujące zajęcia:

  • „Biały Walczyk” – plastyczne zabawy do piosenki poprowadzone przez dr Joannę Borowiak, mgr Iwonę Muszyńską oraz studentki Pedagogiki. W zajęciach uczestniczyły dzieci z Przedszkola nr 8 we Włocławku,
  •  „Zabawy kreatywne” – zajęcia poprowadzone przez studentki Pedagogiki pod opieką dr Renaty Brzezińskiej. W zajęciach udział wzięły dzieci ze Świetlicy „Zacisze” oraz „Zorza” we Włocławku,
  • „Gry i zabawy integracyjne” przygotowały studentki kierunku pedagogika pod kierunkiem dr Beaty Płaczkiewicz. W zajęciach uczestniczyły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 14 we Włocławku. ACPPP w V Festiwalu Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości odbywającym się w dniach 9 – 12.04.2014 r. we współpracy z Wydziałem Nauk Pedagogicznych oraz innymi podmiotami przygotowało następującą ofertę w zakresie pedagogiki, psychologii, teatru i kosmetologii:
  • Moi dziadkowie potrzebują wsparcia. Jak okazywać miłość moim bliskim w podeszłym wieku? – wykład połączony z prezentacją multimedialną, mgr Jarosław Pułanecki. Organizator: ACPPP, Wydział Nauk Pedagogicznych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku oraz Dom Pomocy Społecznej „Na Skarpie” we Włocławku.
  • Zrozumieć młodość – jak to młodzież widzi świat? – warsztaty, mgr Marcin Lewandowski. Organizator: ACPPP, Wydział Nauk Pedagogicznych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku
  • Psychomanipulacje – jak nie ulec sztuczkom sprzedaży? – warsztaty, mgr Adam Grudzień. Organizator: Akademickie Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku
  • Oskar i Pani Róża – spektakl teatralny w wykonaniu uczniów Gimnazjum nr 4 im. ONZ we Włocławku, Gimnazjum nr 4 im. ONZ we Włocławku pod opieką dr Joanny Borowiak i mgr Anety Sobolskiej. Organizator: Akademickie Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej WSHE we Włocławku oraz Gimnazjum nr 4 im. ONZ we Włocławku
  • Bądź piękna tej wiosny….sztuka makijażu – warsztaty prowadzone przez studentki pedagogiki pod opieką dr Joanny Borowiak i mgr Iwony Muszyńskiej. Organizator: Akademickie Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku

W ramach wyjazdowego Festiwalu Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości
w Aleksandrowie Kujawskim odbyły się zajęcia warsztatowe „Czy można zapamiętać więcej?” prowadzone przez dr. Tomasza Borowiaka. Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych oraz Akademickie Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku
ACPPP wzięło również udział w Pikniku Festiwalowym zorganizowanym  w CH Wzorcownia. Wystawę „Zobacz, co potrafię…” prezentującą wytwory plastyczne osób z niepełnosprawnością intelektualną przygotowały studentki WNP s. Marta Bułgajewska, Kamila Szulkowska, Izabela Augustyniak. Opieka – dr J. Borowiak.
Studenci Pedagogiki 31 maja 2014 r. uczestniczyli w Festynie z okazji Dnia Dziecka w Lubieniu Kujawskim. Ciekawą ofertę gier i zabaw dla najmłodszych przygotowali studenci pedagogiki naszej uczelni pod kierunkiem dr Joanny Borowiak i dr Renaty Brzezińskiej.  W działania włączyły się wspólnie Wydział Nauk Pedagogicznych oraz Akademickie Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Udział pracowników i studentów realizowany był w ramach współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku a Domem Dziecka w Lubieniu Kujawskim.
Podczas tegorocznych Dni Włocławka odbywających się w czerwcu ACPPP i WNP jak co roku zaprezentowały swoją ofertę mieszkańcom Włocławka.
W programie znalazły się między innymi zabawy edukacyjne i sportowe.

Koordynator ACPPP Joanna Borowiak

Sprawozdanie z działalności ACPPP w roku akademickim 2012/2013

Dział Promocji KSW 04 maj , 2015 0 Comments

Z różnych jego form: konsultacji, warsztatów i szkoleń współcześnie korzystają przedstawiciele różnych profesji, reprezentujący różny status społeczny. Kluczową rolę odgrywa w tej kwestii dostępność owych porad i form doskonalenia.

Zinstytucjonalizowane formy pomocy realizowane przez szkołę dostępne są dla dzieci i młodzieży pobierającej naukę na poszczególnych etapach edukacyjnych, a także dla ich rodziców. Organizacją wsparcia dla nauczycieli w tym zakresie zajmują się specjalistyczne placówki edukacji nauczycieli. Na poziomie uczelni wyższych zagadnienie to przedstawia się inaczej – na tym etapie kształcenia brak jest odgórnych wytycznych dotyczących organizacji instytucjonalnych form oddziaływań pomocowych.

W Polsce istnieją uczelnie wychodzące na przeciw zapotrzebowaniu studentów oraz absolwentów. W trosce o ich wszechstronny i ustawiczny rozwój powołują do życia jednostki realizujące pomoc psychologiczno – pedagogiczną, udzielające wsparcia poprzez różnorodne formy kształcenia i doskonalenia, których celem jest rozwijanie umiejętności, podnoszenie kompetencji, a w rezultacie wzbogacanie osobowości. Powstawanie uczelnianych jednostek udzielających pomocy psychologicznej, pedagogicznej, wspierających rozwój zainteresowań i zdolności, nabywanie i doskonalenie przyszłych kompetencji zawodowych studentów jest nie tylko wyrazem otwarcia na ich potrzeby, ale wybiega w przyszłość stanowiąc odpowiedź na pojawiające się nowe tendencje w kształceniu dorosłych na poziomie akademickim.

Celowość dostosowania swojej oferty do potrzeb studentów w 2010 r. dostrzegła Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna dołączając do grona nielicznych w Polsce uczelni publicznych i niepublicznych prowadzących Akademickie Centra Pomocy. Studenci WSHE korzystają z oferowanych konsultacji specjalistycznych oraz form warsztatowych doskonaląc umiejętności, pogłębiając wiedzę, rozwijając własne dyspozycje ogólne i kierunkowe.

W roku akademickim 2012/13, wzorem lat poprzednich, ACPPP prowadziło działalność na rzecz wspierania edukacji studentów, rozwijania kompetencji nauczycieli rożnych specjalności, wychowawców, pedagogów, rodziców oraz zainteresowanych mieszkańców Włocławka i okolic organizując wykłady i formy warsztatowe, a także proponując ofertę cotygodniowych dyżurów specjalistów – pracowników naukowych Wydziału Nauk Pedagogicznych, Wydziału Nauk o Zdrowiu i Zespołu Szkół Akademickich.

Wśród zrealizowanych form doskonalenia cieszących się dużym zainteresowaniem uczestników wymienić należy warsztat: „Pedagogika zabawy w pracy z książką” poprowadzony przez dr Renatę Brzezińską na osnowie książki Iwony Chmielewskiej „Pamiętnik Blumki”, warsztaty twórcze „Przylecieli pod choinkę anieli…” zrealizowane w okresie przedświątecznym przez dr Joannę Borowiak i mgr Iwonę Muszyńską. W ofercie ACPPP w roku akademickim 2012/2013 znalazły się także formy Dekoruj z pomysłem – warsztaty decoupage autorstwa mgr Iwony Muszyńskiej, czy warsztat z zakresu interpretacji plastycznych wytworów dziecka – Psychorysunek przygotowany przez mgr Iwonę Michorzewską.

We współpracy z kadrą naukową WNP oraz Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego Akademickie Centrum stworzyło ofertę zajęć w ramach realizowanych od trzech lat Zimowych wakacji z WSHE, adresowanych do dzieci i młodzieży z włocławskich szkół, placówek i świetlic środowiskowych. Rozwijające kreatywność zajęcia muzyczne i plastyczne zwieńczone wystawą wytworów twórczych, bal karnawałowy z konkursami i niespodziankami pozwoliły dzieciom ciekawie spędzić zimowe ferie w mieście.

Akademickie Centrum prowadziło działania we współpracy

z kadrą naukową Wydziału Nauk Pedagogicznych, Wydziału Nauk o Zdrowiu

i jednostkami WSHE: Działem Promocji, Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego, Wydziałem Nauk Społecznych i Technicznych, Biblioteką i Czytelnią WSHE oraz nowopowstałym Zespołem Szkół Akademickich.

Współpraca z dyrektorem Zespołu Szkół Akademickich dr. Markiem Stefańskim, prof. WSHE zaowocowała pozyskaniem fachowej siły w osobie p. mgr Moniki Trzebińskiej – pedagoga, psychologa terapeuty i biegłego sądowego – konsultanta ACPPP, a także organizacją Międzynarodowego Dnia Tolerancji – spotkania młodzieży ZSA z włocławską artystką malującą stopą, członkinią Międzynarodowego Stowarzyszenia AMUN, p. Małgorzatą Waszkiewicz. Spotkanie to odbyło się w ciepłej, przyjaznej atmosferze 20 listopada 2012 r. w WSHE dostarczając nie tylko pozytywnych wrażeń, ale przede wszystkim korzyści edukacyjnych iwychowawczych.

We współpracy z Dziekanem WNP dr. Ireneuszem Pyrzykiem, prof. WSHE zorganizowano Konkursu na album o Januszu Korczaku adresowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z Włocławka i okolic. Konkurs wpisał się w uroczyste obchody Roku Janusza Korczaka ciesząc się dużym zainteresowaniem wśród młodych ludzi. Nagrodzone i wyróżnione w konkursie albumy będą stanowiły wartościową pomoc dydaktyczną w realizacji Lekcji Korczakowskich prowadzonych na WNP w Sali Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej. Zwycięska praca autorstwa Pauli Marczak, uczennicy Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie, została przesłana do Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie.

Niezwykle cenna, przynosząca wiele wzajemnych korzyści, okazała się współpraca ACPPP ze środowiskiem lokalnym Uczelni: Miejską Biblioteką Publiczną we Włocławku – Filią nr 3 przy ul. Wienieckiej, Gimnazjum nr 4 im. ONZ, parafią p.w. NNMP i Św. Jana Apostoła, Szkołą Podstawową nr 23 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Przedszkolem Publicznym nr 6.

W maju b.r. we współpracy z Dyskusyjnym Klubem Książki działającym w Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku odbyło się spotkanie otwarte na temat książki V. C. Andrews ,,Kwiaty na poddaszu”. Autorką przedsięwzięcia i moderatorem dyskusji była st. kustosz p. Krystyna Matusiak.

Współpracująca z Akademickim Centrum kadra naukowa przygotowała bogatą ofertę IV Festiwalu Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości. Wśród proponowanych form znalazły się: wykład urozmaicony Specyficzne zaburzenie językowe SLI – w poszukiwaniu metod terapeutycznych, autorstwa dr. Tomasza Borowiaka, zaprezentowany wcześniej na V Konferencji Logopedycznej zorganizowanej przez Zakład Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz warsztaty twórcze Papierowe wariacje – sztuka orgiami przygotowane przez studentkę pedagogiki mgr Ewę Stawisińską.

Warsztaty artystyczne Na straganie w dzień targowy – zabawy i ćwiczenia twórcze inspirowane wierszem poprowadzone przez dr Joannę Borowiak i mgr Iwonę Muszyńską zainteresowały nie tylko studentki Pedagogiki Wczesnoszkolnej z Pedagogiką Przedszkolną, ale także rodziców, którzy na spotkanie przyprowadzili swoje pociechy, by wspólnie z nimi twórczo spędzić sobotnie festiwalowe przedpołudnie.

Niecodzienną formą Festiwalu adresowaną w szczególności do młodzieży, cieszącą się dużym zainteresowaniem, była zaproponowana przez ACPPP wspólnie z Biblioteką WSHE dyskusja połączona z prezentacją multimedialną Zło jako dobro. Czy masz tego świadomość? Spotkanie przygotował i moderował ks. Przemysław Warmiński. Ciekawym i inspirującym wydarzeniem był także spektakl Na końcu świata w wykonaniu Szkolnego Teatru Profilaktycznego Gimnazjum Nr 4 im. ONZ we Włocławku Nieupoważnionym Wstęp Wzbroniony. Przedstawienie i połączone z nim warsztaty profilaktyczne przygotowała mgr Agata Wiśniewska, pedagog

i opiekun szkolnego teatru.

W działania festiwalowe wpisało się zorganizowane przez ACPPP wraz z WNP uroczyste otwarcie Sali Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej dla najmłodszej społeczności miasta Włocławka. Spotkanie twórcze inspirowane wierszem Sala Korczaka dla przedszkolaka, adresowane odbyło się 5 czerwca, w Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom. Udział w nim wzięli honorowi goście, wśród których znalazł się doradca Prezydenta RP prof. Tomasz Nałęcz. Czytane przez Nich wiersze autorstwa współczesnej poetki dziecięcej Doroty Gellner stały się inspiracją do aktywności plastycznej i wokalnej przedszkolaków z PP nr 6 we Włocławku.

Akademickie Centrum uczestniczyło czynnie w wydarzeniach środowiska lokalnego: dorocznej Paradzie Schumana, Festynie Integracyjnym w ZSI we Włocławku, Festynie z okazji Dnia Dziecka w Lubieniu Kujawskim, Dniach Włocławka i Dniach Lubrańca. Naszej obecności nie zabrakło też na I Seminarium naukowym WSHE i MOPR we Włocławku „Prawo dziecka do życia w rodzinie – organizacja rodzinnej pieczy zastępczej we Włocławku” 20 czerwca 2013 r.

Podobnie jak w latach ubiegłych, promowaliśmy twórczość studentów WSHE, m. in. organizując wystawę prac studentek PWzPP wykonanych pod kierunkiem mgr. Marka Reddigka, zatytułowaną Kubistyczni Mikołaje. Prace w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia wyeksponowano w Forum Szkoły Podstawowej nr 23 we Włocławku. Niecodziennie przedstawione postaci dostarczyły dzieciom interesujących wrażeń.

Trzeci rok działalności Akademickiego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej zwieńczony został sukcesem. W czerwcu 2013 r. Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna we Włocławku, jako jedna z 25 wyższych niepublicznych uczelni magisterskich została wyróżniona certyfikatem Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”. Tegoroczna, III edycja Programu, dotyczyła działań nakierowanych na edukację praktyczną studentów, innowacyjność oraz oryginalność form współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym. Za niewątpliwy sukces poczytać należy wysoką ocenę Kapituły Konkursowej dla WSHE, której Recenzenci zwrócili uwagę na „bezprecedensową wśród ocenianych uczelni działalność Akademickiego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej WSHE, w tym działalność w obszarze organizowania warsztatów i szkoleń mających na celu wspomaganie i rozwijanie umiejętności i kompetencji miękkich, istotnych na rynku pracy”. Taka ocena działalności jednostki niewątpliwie motywuje do pracy stanowiąc wyzwanie na przyszłość.

ACPPP to nie instytucja, a aktywni i nieobojętni ludzie kreujący jego działalność dzięki wiedzy, posiadanym umiejętnościom oraz woli bezinteresownego dzielenia się z innymi własnymi kompetencjami. Wszystkim współpracownikom Centrum, konsultantom, autorom i realizatorom form doskonalenia, specjalistom pełniącym cotygodniowe dyżury, składam gorące podziękowania za aktywność na rzecz studentów WSHE oraz społeczności miasta Włocławka i okolic.

Z nadzieją na dalszą współpracę.

Koordynator ACPPP WSHE, dr Joanna Borowiak

Sprawozdanie z działalności ACPPP w roku akademickim 2011/2012

Dział Promocji KSW 04 maj , 2015 0 Comments

Powołane do życia 20.04.2010r. uchwałą Senatu nr 9/2010 WSHE we Włocławku Akademickie Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej jest jedną z nielicznych jednostek funkcjonujących w wyższych uczelniach w Polsce. W drugim roku swojej działalności, obok przygotowywania oferty warsztatów i szkoleń skierowanych do różnych odbiorców, czynnie włączało się w realizację przedsięwzięć edukacyjnych Uczelni o zasięgu miejskim i regionalnym.

W tym zakresie Centrum współpracowało z kadrą naukową Wydziału Nauk Pedagogicznych, Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego, specjalistami, instytucjami i placówkami działającymi na rzecz edukacji i kultury. Już w pierwszych dniach września ACPPP czynnie włączyło się w promocję Uczelni podczas I Targów Książek Używanych współorganizowanych przez WSHE. W czasie ich trwania, w ramach oferowanego uczniom i ich rodzicom „Pogotowia Pedagogicznego”, dyżur z ramienia Centrum pełnił specjalista pedagog – logopeda.

W roku akademickim 2011/2012 przygotowano bogatą ofertę warsztatów i szkoleń dla szerokiej grupy odbiorców: studentów, nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych, a także uczniów poszczególnych etapów edukacyjnych oraz zainteresowanych rodziców. Tematyka warsztatów i spotkań dotyczyła budowania i doskonalenia kompetencji pedagogicznych, efektywności komunikowania się z innymi (kompetencji kluczowej w pracy nauczyciela), sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo, ale także pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – uczniem zdolnym, technik rozwijania kreatywności, zastosowania zabawy w pracy z dziećmi oraz technik artystycznych w pacy nauczyciela przedszkola, nauczycieli różnych specjalności, wychowawców i nauczycieli świetlicy.

Oferta Centrum została poszerzona również o najmłodszych odbiorców. Studentki Pedagogiki Wczesnoszkolnej z Pedagogiką Przedszkolną, pod kierunkiem i opieką wykładowców akademickich, realizowały zajęcia dla przedszkolaków i uczniów klas I – III szkoły podstawowej. Korzyści płynące z przedsięwzięć okazały się być obopólne. Studentki miały doskonałą okazję zmierzyć się z przygotowaniem scenariuszy zajęć i ich realizacją w praktyce pedagogicznej, dzieci przyjęły zajęcia z zadowoleniem i chętnie brały udział w przygotowanych ćwiczeniach. Informacja zwrotna potwierdziła predyspozycje studentek do pracy z najmłodszymi dziećmi – panie sprawdziły się w roli przyszłych nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia odbywały się w SP 12, Przedszkolu Niepublicznym „Skakanka” oraz podczas „Europejskich Słonecznych Dni” organizowanych przez Wyższą Szkołę Humanistyczno – Ekonomiczną wraz z Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku.

W Wielkim Tygodniu alumni Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku oraz zainteresowani mieszkańcy miasta mogli obejrzeć ekspozycję krzyży wykonanych pod opieką mgr M. Reddigka przez studentki II roku Pedagogiki Wczesnoszkolnej z Pedagogiką Przedszkolną. Krucyfiksy z chleba, drutu, drewna i gazet wystawione w hollu Seminarium dzięki uprzejmości Rektora ks. prof. Jacka Szymańskiego, skłaniały do refleksji i rozważań nad życiem człowieka i miejscem, jakie zajmuje w nim wiara.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się zorganizowane w kwietniu 2012 r. spotkanie Kynoterapia – metoda wspierająca i wzmacniająca wielopłaszczyznowy rozwój człowieka, podczas którego zaprezentowano istotę pracy terapeuty i opiekuna psa terapeutycznego. Niezwykle ciekawym doświadczeniem dla uczestników spotkania był kontakt z psem terapeutycznym oraz pokaz jego umiejętności i wyszkolenia. Przedsięwzięciem równie ważnym i przydatnym tak dla społeczności studenckiej, jak i innych zainteresowanych osób okazały się warsztaty z zakresu samoobrony Jak sobie radzić w sytuacji zagrożenia?, zorganizowane we współpracy z Biurem Osób Niepełnosprawnych WSHE.

ACPPP w ciągu roku akademickiego 2011/2012 czynnie włączało się także w organizację przedsięwzięć Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej o charakterze naukowym, społecznym i edukacyjnym:

w ramach obchodów I włocławskiej kampanii przeciw przemocy „Biała wstążka” (zorganizowanych w ramach światowych dni przeciw przemocy mężczyzn wobec kobiet w dniach 25 listopada – 10 grudnia) przygotowano propozycje dziewięciu przedsięwzięć, w tym warsztatów
z psychologiem – terapeutą TSR „Trzy kolory przemocy”, warsztatów
z socjologiem z zakresu komunikowania się, nauki asertywności, pokazu sztuk obronnych Krav Maga oraz wieńczącego akcję happeningu z udziałem studentów różnych kierunków i specjalności.
Ogromnym zainteresowaniem dzieci i młodzieży spędzających ferie zimowe we Włocławku spotkała się oferta przygotowana przez ACPPP w ramach akcji „Zimowe wakacje z WSHE”. Prowadzone przez wykładowców WNP oraz studentki Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej ćwiczenia plastyczne z zastosowaniem różnych technik artystycznych i warsztaty rozwijające kreatywność sprawiły uczestnikom wiele radości, pozwoliły na twórcze spędzenie czasu wolnego i wyposażyły w nowe umiejętności.
realizując projekt II Edukacja i Nauka w Sieci, jako efekt współpracy z Wydziałem Nauk Pedagogicznych oraz włocławskimi placówkami oświatowymi, przedstawiono prezentacje uczniowskie i zrealizowano zajęcia warsztatowe dla młodzieży – uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – ze szczególnym uwzględnieniem maturzystów.
w ramach III Festiwalu Nauki i Przedsiębiorczości odbywającego się w dniach 1 – 2 czerwca 2012 ACPPP wraz z Wydziałem Nauk Pedagogicznych przygotowało ofertę dla studentów, nauczycieli i zainteresowanych włocławian. Największym zainteresowaniem cieszyła się nauka technik zdobienia – Scrapbooking oraz warsztaty z psychologiem – terapeutą Jak się nie dać nabić w butelkę?.
Akademickiego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, jako jednostki uczelnianej, nie zabrakło także podczas konferencji naukowych dotyczących zagadnień pedagogiki, edukacji i kultury. Przedstawiciele Centrum wzięli udział m. in.:

w Konferencji zorganizowanej przez Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Rektora WSHE we Włocławku, Dziecko zasługuje na życie bez przemocy, 22 września 2011 r.,
w Konferencji Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Galerii Sztuki Współczesnej, Zbieram, gdzie nie rozsypałem, prezentującej prace konserwatorskie przeprowadzone w katedrze włocławskiej, 4.11.2011 r.,
w Konferencji organizowanej przez Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku, Rzeczywistość edukacyjna a problemy dziecka we współczesnym świecie, 21 marca 2012 r.,
w Konferencji Biura Rzecznika Praw Ofiar przy Marszałku Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Dziecko skrzywdzone – prawne i psychologiczne aspekty pomocy, 10 maja 2012 r.
W roku akademickim 2011/2012 ramach ACPPP systematycznie odbywały się cotygodniowe dyżury specjalistów: psychologa, pedagogów, doradcy zawodowego oraz pedagoga zdolności i twórczości. Z indywidualnych konsultacji mogli korzystać studenci WSHE oraz osoby zainteresowane uzyskaniem fachowej porady. W planach ACPPP WSHE na kolejny rok akademicki jest kontynuacja dyżurów specjalistów rożnych dziedzin, tworzenie oferty warsztatowej wpisującej się w potrzeby studentów naszej Uczelni oraz zainteresowanych nauczycieli, wychowawców i rodziców, kontynuacja współpracy z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego, instytucjami działającym na rzecz edukacji i kultury, a także ze Szkołami Akademickimi WSHE.

Akademickie Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej serdecznie dziękuje za życzliwość i współpracę Panu Dziekanowi WNP dr. I. Pyrzykowi oraz wszystkim osobom, które włączyły się w działania jednostki – bez Państwa zaangażowania i inspiracji nie udałoby się zrealizować tak wielu przedsięwzięć dla społeczności akademickiej WSHE oraz mieszkańców Włocławka.

Sprawozdanie z działalności ACPPP w roku akademicki 2010/2011

Dział Promocji KSW 04 maj , 2015 0 Comments

W obszarach działań jednostki znajdują się: diagnostyka, poradnictwo, wsparcie społeczne, różne formy terapii, profilaktyka i psychoedukacja. Centrum ma na celu także tworzenie zaplecza dydaktyczno – badawczego dla studentów, absolwentów WSHE i pracowników naukowych. Centrum udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej studentom i ich rodzinom, pomocy w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu uczniom ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, wsparcia dla studentów i absolwentów wyższych uczelni w zakresie przedsięwzięć związanych z pomocą w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (w ramach Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości). Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, Centrum organizuje różnorodne formy szkoleń dla nauczycieli, pedagogów oraz rodziców, wspomagając i rozwijając ich umiejętności pedagogiczne, psychologiczne, metodyczne oraz poszerzając i pogłębiając wiedzę merytoryczną.

W roku akademickim 2010/2011 przygotowano bogatą ofertę szkoleń i warsztatów edukacyjnych dla studentów, nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz rodziców. Uczestniczyło w nich blisko 200 osób. Tematyka warsztatów obejmowała zagadnienia dotyczące rozwijania wyobraźni dzieci i młodzieży, zastosowania zabawy w pracy z dzieckiem, bajkoterapii i muzykoterapii. Warsztaty z zakresu budowania własnej motywacji, rozwijania kreatywności, radzenia sobie ze stresem oraz rozwijania umiejętności komunikacji interpersonalnej.

ACPPP czynnie włączało się w organizację kluczowych przedsięwzięć Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej. W projekcie „Nauka i edukacja w sieci” we współpracy z Wydziałem Nauk Pedagogicznych oraz włocławskimi instytucjami przygotowano szereg propozycji obejmujących podstawowe zasady unikania zagrożeń w sieci, postępowania w przypadku stania się ofiarą cyberprzemocy oraz zachowania bezpieczeństwa w Internecie. W II Festiwalu Nauki i Przedsiębiorczości Centrum przygotowało warsztaty o tematyce radzenia sobie ze stresem, efektywności komunikowania się z innymi czy diagnozowaniu kłopotów wychowawczych metodą dr. House´a. Dużym zainteresowaniem studentów oraz młodzieży szkolnej cieszył się warsztat o intrygującym i nieco przewrotnym tytule „Jak wychować rodziców bez porażek?”.

ACPPP angażowało się czynnie w promocję Uczelni we Włocławku i w regionie. Na zaproszenie Wydziału Nauk Pedagogicznych oraz ACPPP Uczelnia gościła grupę pedagogów – terapeutów z Bułgarii. Spotkanie zaowocowało wymianą doświadczeń, pozwoliło poznać specyfikę pracy bułgarskich pedagogiów, surdopedagogów i terapeutów stwarzając możliwość porównań i wyciągania wniosków do dalszej pracy. W ramach funkcjonowania ACPPP systematycznie odbywały się cotygodniowe dyżury specjalistów: prawnika, psychologa, pedagoga oraz doradcy zawodowego. Z porad oraz indywidualnych konsultacji specjalistów mieli możliwość skorzystać nie tylko studenci, ale także zainteresowani mieszkańcy Włocławka.

Pragnę złożyć gorące podziękowanie wszystkim współpracownikom oraz osobom czynnie angażującym się w pracę Akademickiego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej WSHE w roku akademickim 2010/2011 serdecznie zapraszając do podejmowania kolejnych wspólnych działań. Centrum otwarte jest na nowe pomysły i projekty działań – czekamy na oferty pracowników naukowych i współpracowników Uczelni, na inicjatywy studentów wszystkich wydziałów WSHE we Włocławku.

Koordynator Akademickiego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej WSHE dr Joanna Borowiak.

Skip to content