Pedagogika

iP-m5T 20 mar , 2023 0 Comments

Bezpieczeństwo narodowe

iP-m5T 20 mar , 2023 0 Comments

Administracja

iP-m5T 20 mar , 2023 0 Comments

Współpracujemy z

iP-m5T 20 mar , 2023 0 Comments
 • Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o., ul. Słowackiego 18, 87-700 Aleksandrów Kujawski
 • Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. we Włocławku, ul. Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek
 • Centrum Pielęgnacyjne NZOZ „Caritas” we Włocławku, ul. Gdańska 8, 87-800 Włocławek
 • Specjalistyczna Przychodnia Przemysłowa „PROF.-MED.” Sp. z o.o., ul. Toruńska 222, 87-800 Włocławek
 • Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku, ul. Szpitalna 6a, 87-800 Włocławek
 • Szpital Lipno Sp. z o.o., ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno
 • Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, ul. Medyczna 19, 0-400 Płock
 • Szpital Wielospecjalistyczny im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu, ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów
 • Zespół Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, Kraszewo-Czubaki 23a, 09-140 Raciąż
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek
 • Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydgiera w Toruniu, ul. św. Józefa 53/59, 87-100 Toruń
 • Centrum Niezależnego życia SAJGON, ul Wojska Polskiego 17, 87-720 Ciechocinek
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie, ul. 3 Maja 2, 87-500 Rypin
 • „Uzdrowisko Wieniec” Sp. z o.o. Wieniec Zdrój, ul Zdrojowa 2, 87-800 Włocławek
 • Diaverum Sp. z o.o., ul. Cylichowska 13/15, 04-769 Warszawa
 • Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy sp. z o. o. w Ciechocinku ul. Zdrojowa 17
 • Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy sp. z o. o. w Ciechocinku Oddział Zamiejscowy w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Narutowicza 12
 • Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela, ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Historia

iP-m5T 20 mar , 2023 0 Comments

 

 • Historia kierunku Fizjoterapia
 • Historia kierunku Pielęgniarstwo

Historia kierunku fizjoterapia

Fizjoterapia jest najmłodszym kierunkiem Wydziału Nauk o Zdrowiu.
Został on powołany na podstawie:
– Uchwały Senatu WSHE z 06 grudnia 2012 roku
– Uchwały Założyciela Uczelni – Włocławskiego Towarzystwa Naukowego z dnia 17 grudnia 2012 roku
– Uchwały nr 336/213 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 20 czerwca 2013 roku o nadanie Wydziałowi Nauk o Zdrowiu uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku fizjoterapia na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Historia kierunku pielęgniarstwo

Decyzją Założyciela Uczelni – Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w roku akademickim 2003/2004 powołany został Wydział Zdrowia Publicznego. Był on wówczas najmłodszym w strukturze WSHE Wydziałem. Od 2010 roku pielęgniarstwo znajduje się w strukturze Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Wejście Polski do Unii stworzyło cały szereg potrzeb w zakresie kształcenia w różnych zawodach, w tym w zawodzie pielęgniarki. Dla pielęgniarek obowiązkowe stały się studia wyższe, minimum licencjackie.

W listopadzie 2003 roku Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku uzyskała zgodę Ministra Edukacji i Sportu na prowadzenie studiów pielęgniarskich. We Włocławku i jego okolicach, jak również na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego, kilkaset pielęgniarek       i pielęgniarzy legitymowało się wykształceniem na poziomie pomaturalnego studium medycznego. Nowa oferta WSHE, była odpowiedzią na ogromne zainteresowanie tego środowiska, stworzyła możliwość uzyskania dyplomu wyższych studiów zawodowych bez konieczności wyjazdu do odległych ośrodków akademickich. Po uzyskaniu tytułu licencjata absolwenci mogą kontynuować naukę na dwuletnich studiach uzupełniających magisterskich w uczelniach wyższych a także w WSHE. Od 2009 bowiem absolwenci studiów licencjackich mogą kontynuować studia drugiego stopnia we Włocławku.

Zajęcia dydaktyczne dla pierwszych roczników studiów pielęgniarskich odbywały się początkowo w specjalnie na ten cel zaadaptowanym, nowym budynku dydaktycznym WSHE przy pl. Wolności (dawny NOT), który oddany był do użytku w roku akademickim 2004/2005.

Zajęcia przy łóżku chorego oraz niektóre zajęcia laboratoryjne są prowadzone w Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku. Szpital Wojewódzki zapewnia możliwość odbywania praktyk zawodowych oraz dostęp do laboratoriów. Kadra dydaktyczna to pracownicy WSHE we Włocławku, nauczyciele akademiccy z Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uniwersytetu Madycznego w Białymstoku, a także pracownicy Zespołu Lecznictwa Podstawowego we Włocławku, Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A., Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Ciechocinku oraz SPZOZ w Lipnie.

Egzaminy

iP-m5T 20 mar , 2023 0 Comments

Egzaminy licencjackie – Dietetyka I stopnia

POBIERZ Informacje dla studentów podchodzących do obrony w semestrze letnim 2022 – Dietetyka
POBIERZ Zagadnienia na egzamin licencjacki – Dietetyka
POBIERZ Oświadczenie
POBIERZ Przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej
POBIERZ Strona tytułowa
POBIERZ Zasady pisania prac dyplomowych
POBIERZ Opis płyty z pracą licencjacką

Egzaminy dyplomowe – Pielęgniarstwo II stopnia

POBIERZ Informacje dla studentów podchodzących do obrony w semestrze letnim 2022 – Pielęgniarstwo II stopnia
POBIERZ Zagadnienia na egzamin dyplomowy – Pielęgniarstwo II stopnia
POBIERZ Oświadczenie
POBIERZ Przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej
POBIERZ Strona tytułowa
POBIERZ Zasady pisania prac dyplomowych
POBIERZ Opis płyty z pracą dyplomową
POBIERZ Komisja bioetyczna 2022

Praktyki studenckie

iP-m5T 20 mar , 2023 0 Comments

Dzienniki praktyk

POBIERZ Ankieta ewaluacyjna
POBIERZ Regulamin praktyk – Fizjoterapia
POBIERZ Dziennik praktyk – Fizjoterapia, IX i X semestr, rok rozpoczęcia 2018
POBIERZ Dziennik praktyk – Fizjoterapia kliniczna, fizykoterapia, masaż, V semestr
POBIERZ Dziennik praktyk – Fizjoterapia kliniczna, fizykoterapia, masaż, VII semestr
POBIERZ Dziennik praktyk – Fizjoterapia, VI semestr
POBIERZ Dziennik praktyk – Fizjoterapia, VIII semestr
POBIERZ Dziennik praktyk – Fizjoterapia, wakacyjna praktyka z kinezyterapii, IV semestr
POBIERZ Dziennik praktyk – Pielęgniarstwo II stopnia
POBIERZ Dziennik praktyk – Fizjoterapia, praktyka asystencka, od 20-21, II semestr

Praktyki studenckie

iP-m5T 20 mar , 2023 0 Comments

Dzienniki praktyk

POBIERZ BHP, I, II, i III rok
POBIERZ Budownictwo, dla I, II i III roku
POBIERZ Energetyka, dla I, II i III roku 
POBIERZ Logistyka, dla I, II i III roku

Regulaminy praktyk dla pierwszego rocznika:

POBIERZ Regulamin praktyk – BHP
POBIERZ Regulamin praktyk – Budownictwo
POBIERZ Regulamin praktyk – Energetyka
POBIERZ Regulamin praktyk – Logistyka

Skip to content