Контакт

iP-m5T 22 lut , 2019 0 Comments

Joanna Skiba
+48 660 719 054
international@ksw.wloclawek.pl

Механічна інженерія

iP-m5T 21 lut , 2019 0 Comments

В рамках цього напряму підготовки проводиться навчання першого ступеня (інженерське), яке триває 7 семестрів в стаціонарному (денному) і нестаціонарному (заочному) режимах.

Студенти мають на вибір чотири спеціальності: «Автоматика та робототехніка», «Експлуатація машин і транспортних засобів», «Інженерія логістичних процесів і управління процесами виробництва».

Випускник володіє знаннями в області інформаційних технологій, аналізу сигналів, автоматичного регулювання, робототехніки, алгоритмів прийняття рішень і розрахункових алгоритмів, автоматизації та теорії управління, силових передач, систем управління машин і роботів, мікропроцесорів і сигнальних процесорів, мікросхем, в тому числі, у сфері програмування обробних центрів з числовим програмним керуванням (ЧПК), а також знання з будови та програмування комп’ютерів, електроніки і комп’ютерної метрології.

АСтуденти здобувають глибокі інженерні знання у сфері машинобудування, пов’язаного з галузями: автомобілебудування, точне машинобудування, харчове машинобудування, загальне машинобудування, електромашинобудування, тощо.

Транспорт

iP-m5T 21 lut , 2019 0 Comments

В рамках цього напряму підготовки проводиться навчання першого ступеня (інженерське), яке триває 7 семестрів в стаціонарному (денному) і нестаціонарному (заочному) режимах.

На вибір дві спеціальності: «Будівництво та експлуатація автомобільних транспортних засобів» та «Організація і безпека дорожнього руху». Випускник цього напряму має відповідну підготовку для інженерної та дослідницької роботи в сфері будови та експлуатації транспортних засобів, включаючи технічне обслуговування і ремонт транспортних засобів. Також має необхідні знання для проектування підприємств технічного обслуговування, оцінки технічного стану автомобільного і рейкового транспорту, експлуатації діагностичного і ремонтного обладнання.

Готовий до формування та пропагування безпечної поведінки учасників дорожнього руху. Вміє діагностувати і реагувати на небезпеки, оцінювати величину і характер ризику, а в результаті визначати стан безпеки дорожнього руху на обраній ділянці чи зоні.

Педагогіка

iP-m5T 21 lut , 2019 0 Comments

В рамках цього напряму підготовки проводиться навчання першого ступеня (ліценціат), яке триває 6 семестрів в стаціонарному (денному) і нестаціонарному (заочному) режимах і навчання другого ступеня (магістратура), яке триває 4 семестри в стаціонарному (денному) і нестаціонарному (заочному) режимах.

Студенти І ступеня навчання мають на вибір 10 спеціальностей: «Освіта для безпеки» «Професійний, кадровий та освітній консалтинг», «Догляд за людьми похилого віку та інвалідами» (з елементами мови жестів), «Педагогіка догляду та виховання», «Дошкільна та ранньошкільна педагогіка» (вчительська спеціальність), «Дошкільна педагогіка з елементами терапії дитини» (вчительська спеціальність), «Ревалідаційна педагогіка з елементами реабілітаційного консультування», «Ранньошкільна педагогіка з фізичним вихованням» (вчительська спеціальність), «Соціальна робота з клієнтом в локальному середовищі і ресоціалізація».

Студенти II ступеня навчання мають на вибір такі спеціальності: «Освіта для безпеки» (вчительська спеціальність), «Професійний, персональний та освітній консалтинг», «Логопедія», «Догляд за людьми похилого віку та інвалідами» (з елементами мови жестів), «Педагогіка догляду та виховання», «Дошкільна педагогіка з елементами дитячої терапії» (вчительська спеціальність), «Ревалідаційна педагогіка з елементами реабілітаційного консалтингу», «Ранньошкільна педагогіка з фізичним вихованням» (вчительська спеціальність).

Логопедія

iP-m5T 21 lut , 2019 0 Comments

В рамках цього напряму підготовки проводиться навчання першого ступеня (ліценціат), яке триває 6 семестрів в стаціонарному (денному) і нестаціонарному (заочному) режимах.

Абітурієнти мають на вибір 3 спеціальності: «Дошкільна логопедія», «Логопедія з педагогічною терапією» і «Шкільна логопедія». Протягом навчання студенти отримують знання та навички в контексті логопедичної прагматики – в термінологічному, методичному та інституціональному обсязі.

Студенти здобувають знання і навички у сфері етногенезу і патогенезу порушень мови, їх розпізнавання, профілактики і позбування мовних дефектів, а також вдосконалення правильної мови. Напрям підготовки розвиває вміння застосовувати набуті знання в сфері діагностики та логопедичної терапії, а також діагностики і педагогічної терапії.

Логістика

iP-m5T 21 lut , 2019 0 Comments

В рамках цього напряму підготовки проводиться навчання першого ступеня (інженерське), яке триває 7 семестрів в стаціонарному режимі (денному) і нестаціонарному (заочному) режимі.

У рамках напряму підготовки пропонуються наступні спеціальності: «Логістика торгівлі та дистрибуції», «Логістика компаній», «Логістика силових структур», «Логістика перевезень». Випускник отримує знання в галузі методів розподілу товарів, проектування та оптимізації логістичних процесів, планування і здійснення закупівель, ефективного управління потоком інформації в ланцюгу поставок, управління запасами, логістичним управлінням складом.

Крім того, знає методи і прийоми організації, планування і контролю процесів експедирування вантажів і транспорту. Знає також сучасні технології і специфіку внутрішнього транспорту в логістичних центрах. Також має необхідні знання з галузі технології автомобільного транспорту, навантажувально-розвантажувальних робіт, а також транспортної інфраструктури.

Енергетика

iP-m5T 21 lut , 2019 0 Comments

В рамках цього напряму підготовки проводиться навчання першого ступеня (інженерське), яке триває 7 семестрів в стаціонарному режимі (денному) і нестаціонарному (заочному) режимах. Абітурієнти мають на вибір дві спеціальності: «Екологічні системи використання енергії» та «Сталий розвиток енергетики».

Випускник першої спеціальності володіє необхідними знаннями в області виробництва електроенергії і теплової енергії на електростанціях і теплоцентралях, її передачі і дистрибуції. Має навички розрахунку і проектування в області: підбору турбін на гідроелектростанціях, установки сонячних панелей (сонячних колекторів і фотоелементів), а також вітрових, біогазових і геотермальних установок.

Має також знання, що дозволяють на проектування, монтаж і експлуатацію установок і енергетичних систем, що базуються на відновлюваних джерелах енергії. Випускник спеціальності «Сталий розвиток енергетики» має необхідні знання в області виробництва електричної та теплової енергії на електростанціях і теплоцентралях, її передачі і розподілу.

Має відповідну підготовку для проектування і реалізації енергетичних інвестицій, що характеризуються високим коефіцієнтом економічної ефективності. Володіє необхідними знаннями для управління розподілом енергії та ефективного її використання. 

Економіка

iP-m5T 21 lut , 2019 0 Comments

В рамках цього напряму підготовки проводиться навчання першого ступеня (ліценціат), яке триває 6 семестрів, в стаціонарному (денному) і нестаціонарному (заочному) режимах. Абітурієнти мають на вибір дві спеціальності: «Фінанси підприємств і бухгалтерський облік» та «Бухгалтерське обслуговування суб’єктів господарювання».

Навчання за спеціальністю «Фінанси підприємств і бухгалтерський облік» дозволяють розширити знання у сфері організації та функціонування первинної ланки національної економіки – підприємства. Акцент зроблено на фінансову сторону його діяльності як барометра ефективності його функціонування, а, отже, і плавність ходу основних процесів, які відбуваються на підприємстві. Предметом вивчення на цій спеціальності є також дальше і ближче оточення підприємства, яке зумовлює практично всі рішення, що приймаються на підприємстві.

Спеціальність «Бухгалтерське обслуговування суб’єктів господарювання» спрямована, перш за все, до осіб, зацікавлених створенням і веденням діяльності у формі бухгалтерської компанії, або самостійним веденням фінансів своєї власної компанії. Студенти отримають необхідні знання у сфері Податкового кодексу, принципах механізму і дії ПДВ, зможуть обслуговувати інформаційні системи бухгалтерського обліку, а також навчаться складати фінансові звіти.

Будівництво

iP-m5T 21 lut , 2019 0 Comments

За цим напрямом підготовки проводиться навчання першого ступеня (інженерне), яке триває 7 семестрів у стаціонарному (денному) і нестаціонарному (заочному) режимах.

В рамках напряму підготовки пропонується навчання за 4 спеціальностями: «Енергетичне будівництво», «Шляхове будівництво», «Загальне будівництво», а також «Технологія і організація будівництва». Випускник спеціальності «Енергетичне будівництво» може працювати на підприємствах і в установах, що займаються реалізацією енергетичних інвестицій, в широкому розумінні цього поняття. Такий випускник добре підготовлений до роботи на підприємствах і в установах, що займаються виробництвом, передачею і розподілом енергії. Випускник спеціальності «Шляхове будівництво» може знайти роботу у всіх областях господарської діяльності, проектування та адміністративної діяльності, пов’язаної з будівництвом та експлуатацією доріг.

Випускник спеціальності «Загальне будівництво» може знайти роботу в усіх сферах господарської діяльності, проектуванні, адмініструванні, пов’язаних з широко зрозумілим будівництвом. Випускник спеціальності «Технологія і організація будівництва» може знайти роботу у всіх областях господарської діяльності, у сфері проектування та адміністрування, пов’язаних з будівництвом.

 

Skip to content