27 kwietnia 2022

VII Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa


21 kwietnia 2022 r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej we Włocławku odbyła się VII Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych „Aktywność naukowa i społeczno-kulturowo-sportowa studentów”, której organizatorem było Koło Naukowe Pedagogów „Persona”  (opiekun dr Urszula Kempińska), przy współpracy z Zakładem Aktywności Zawodowej we Włocławku. W konferencji wzięli udział  studenci z czterech polskich uczelni (Katedra Pracy Socjalnej UMK Toruń, SWPS Sopot, Wydział Mechaniki i Budowy Maszyn PUZ Ciechanów, Instytut Pedagogiki i Instytut Nauk o Zdrowiu KSW we Włocławku) oraz student z Department of Professional Education Kyiv National University of Construction and Architecture, a także uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu. Wykład inauguracyjny pt. „Doświadczenie relacji pedagog/nauczyciel – uczeń jako motywator do wieloobszarowej aktywności studenckiej. Obserwacje z codzienności” wygłosiła mgr Anna Nowak, pedagog z I LO w  Inowrocławiu. Swoją obecnością konferencję zaszczycili: JM Rektor KSW dr inż. Adam Rejmak, dr Anna Schulz opiekun Koła Naukowego Ekonomii PUZ w Ciechanowie, dr Katarzyna Wasilewska-Ostrowska, koordynator Uniwersyteckiej Poradni Profilaktyki i Pomocy SYNERGIA, adiunkt Katedry Pracy Socjalnej UMK w Toruniu (on-line), doc. dr Mykola Rudenko kierownik katedry Podstaw Edukacji z Państwowego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury w Kijowie (on-line), dr inż. Mirosław Radwański Dyrektor Instytutu Logistyki i Techniki KSW we Włocławku, a także sponsorzy konferencji: mgr Katarzyna Balcer Dyrektor Fundacji „Samotna Mama”, Dyrektor Prywatnego LO dla Dorosłych we Włocławku, Andrzej Kolanowski z Przedsiębiorstwa „ANKOL” z Jądrowic, Ireneusz Paradziński z Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „DOMART” z  Lubrańca, mgr Marcin Lewandowski  Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku. Techniczną opiekę nad konferencją sprawował Jakub Kryska Kierownik Działu Informatyki KSW. Artykuły przedstawione na konferencji zostaną opublikowane w Debiutach Naukowych KSW.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709