19 października 2016

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017

W dniu 8 października 2016 roku Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku uroczyście zainaugurowała nowy rok akademicki 2016/2017.
W Auli Collegium Minus im. prof. Tadeusza Reichsteina zebrali się zaproszeni Goście, studenci, absolwenci, wykładowcy i pracownicy Kujawskiej Szkoły Wyższej. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu polskiego. W swoim wystąpieniu Rektor prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski podsumował działalność


 

[fblike]

Uczelni w minionym roku akademickim 2016/2016 oraz wskazał główne kierunki jej rozwoju na lata następne. Potem głos zabrał Prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego dr Zdzisław Zasada, który na zakończenie swojego wystąpienia wspólnie z Sekretarzem Generalnym WTN dr. Adamem Wróblem, prof. nadzw. KSW uroczyście podziękował za wieloletnią działalność na rzecz Włocławskiego Towarzystwa Naukowego jego członkowi honorowemu prof. zw. dr. hab. Zygmuntowi Wiatrowskiemu.
Następnie uroczyste ślubowanie złożyli przyszli studenci Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. Po immatrykulacji i odśpiewaniu Gaudeamus Igitur do nowych studentów zwróciła się Przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Pani Monika Sienna. Potem przyszedł czas na odznaczenia państwowe, medale oraz wyróżnienia.
Na wniosek Rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku Minister Zdrowia decyzją z dnia 27 września 2016 roku, przyznał odznakę honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia” dr Marii Posłusznej-Owcarz oraz mgr Marii Paczkowskiej.

Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku przyznał Medal za Zasługi dla Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku:

 • Panu Krzysztofowi Grządzielowi – Założycielowi i Prezesowi Zarządu Guala Closures DGS Poland SA za finansowe i organizacyjne wspieranie procesu dydaktycznego studentów Wydziału Nauk Technicznych i Wydziału Nauk o Zdrowiu a także Fundacji na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia”
 • Panu Prof. dr. hab. Julianowi Majowi – Dziekanowi Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie za aktywną i owocną współpracę pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie a Kujawską Szkołą Wyższą we Włocławku a także za umożliwienie drożności kształcenia studentów Uczelni w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
 • Panu Prof. dr. hab. Franciszkowi Rozpłochowi za szczególną aktywność na rzecz rozwoju Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych oraz uzyskanie wysokiej oceny poziomu kształcenia studentów kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
 • Panu dr. Henrykowi Stępniowi, Prof. nadzw. KSW za wkład w rozwój Uczelni oraz uzyskanie pozytywnych akredytacji na trzech kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych: Administracji, Ekonomii i Bezpieczeństwie Narodowym
 • Panu Januszowi Zaborowiczowi – Prezesowi Zarządu Uzdrowiska Wieniec za zaangażowanie na rzecz rozwoju Uczelni oraz współpracę w kształceniu praktycznym studentów Pielęgniarstwa i Fizjoterapii.

Podczas uroczystej inauguracji wyróżnienia za działalność naukowo-dydaktyczną w roku akademickim 2015/2016 z rąk Rektora, otrzymali następujący wykładowcy:
Pan dr hab. inż. Wiesław Urbaniak – nauczyciel akademicki Zamiejscowego Wydziału Mechanicznego z siedzibą w Grudziądzu za uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz szczególne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne w roku akademickim 2015/2016

 • Pan dr hab. Walter Wegner – nauczyciel akademicki Wydziału Nauk Technicznych za uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz szczególne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne w roku akademickim 2015/2016
 • Pani dr Danuta Nowicka – nauczyciel akademicki Wydziału Nauk Technicznych za szczególne zaangażowanie i wkład w rozwój Uczelni a także Zespołu Szkół Akademickich Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku
 • Pan płk. dr inż. Witold Terechowicz – nauczyciel akademicki Wydziału Nauk Technicznych za szczególne zaangażowanie i wkład w rozwój Uczelni a także Zespołu Szkół Akademickich Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku
 • Pan dr Adam Żwirbla, prof. nadzw. KSW – nauczyciel akademicki Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych za szczególne osiągnięcia naukowe, wydawnicze i dydaktyczne w roku akademickim 2015/2016

  Podczas uroczystej inauguracji wyróżnienia z rąk Rektora, otrzymali następujący pracownicy administracyjni:

 • Pani mgr Iwona Kowalska – Kwestor Kujawskiej Szkoły Wyższej za szczególne zaangażowanie i wkład w pracę na rzecz Uczelni oraz rozwój Fundacji na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia”
 • Pani mgr Ewa Śmigielska – Dyrektor Akademickiego Centrum Kształcenia Podyplomowego za jego wkład oraz tworzenie, a także rozwój stowarzyszenia pod nazwą Centrum Nauki i Biznesu przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku.
 • Pani mgr Monika Jabłońska – Rzecznik Prasowy Uczelni, Prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” za szczególne zaangażowanie i wkład w pracę Uczelni a także osiągnięcia związane z działalnością i rozwojem Fundacji na rzecz środowiska Włocławka i regionu

Rektor prof. nadz. dr hab. Stanisław Kunikowski złożył gratulacje i podziękowania dr. Władysławowi Kubiakowi za pracę na rzecz Uczelni na stanowisku Prorektora w latach 2012 – 2016.
Podczas inauguracji został ogłoszony ranking Dziesięciu Najlepszych Absolwentów Kujawskiej Szkoły Wyższej w roku akademickim 2015/2016. W gronie tym znaleźli się:

 • Pan Waldemar Przybyszewski – kierunek Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, studia niestacjonarne I stopnia, średnia ocen 4,97; promotor – dr hab. Jan Piątkowski
 • Pan Sławomir Baranowski – kierunek Bezpieczeństwo Narodowe, studia niestacjonarne I stopnia, średnia ocen 4,94; promotor – dr inż. Ryszard Chodynicki,
 • Pani Joanna Jeżewska – kierunek Pedagogika, studia niestacjonarne II stopnia dla absolwentów kierunków niepedagogicznych, średnia ocen 4,91; promotor – prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski,
 • Pani Ewa Danielak-Paczkowska – kierunek Ekonomia, studia niestacjonarne I stopnia, średnia ocen 4,87; promotor – dr Adam Żwirbla, prof. nadzw. KSW
 • Pani Ewa Bętlewska – kierunek Pielęgniarstwo, studia stacjonarne I stopnia, średnia ocen 4,86; promotor – dr n. o zdr. Mariola Rybka
 • Pan Zbigniew Wasielak – kierunek Transport, studia niestacjonarne I stopnia, średnia ocen 4,86; promotor – dr inż. Michał Sójka
 • Pan Dariusz Rębiałkowski – kierunek Administracja, studia niestacjonarne I stopnia, średnia ocen 4,86; promotor – dr Henryk Nowicki
 • Pani Anita Nowak – kierunek Fizjoterapia, studia niestacjonarne I stopnia, średnia ocen 4,85 ; promotor – dr n. med. Alicja Krakowska
 • Pani Anna Dzioba – kierunek Logistyka, studia niestacjonarne I stopnia, średnia ocen 4,74; promotor – dr inż. Witold Terechowicz”
 • Pani Nina Wiśniewska – kierunek Praca Socjalna, studia niestacjonarne I stopnia, średnia ocen 4,73; promotor – dr Urszula Kempińska

Wyróżnienia „Primus Inter Pares” w roku akademickim 2015/2016 otrzymali:

 • Pani Joanna Dąbrowska – kierunek Pedagogika, średnia ocen 5,0
 • Pani Barbara Mackiewicz – kierunek Pielęgniarstwo, średnia ocen 4,97
 • Pani Beata Podlewska – kierunek Administracja, średnia ocen 4,97
 • Pani Klaudia Harbart – kierunek Pielęgniarstwo, średnia ocen 4,95
 • Pani Monika Sienna – kierunek Bezpieczeństwo narodowe, średnia ocen 4,91
 • Pan Krystian Ziółkowski – kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy, średnia ocen 4,89
 • Pani Anna Kwiatkowska – kierunek Pedagogika, średnia ocen 4,89
 • Pani Renata Banaszek – kierunek Fizjoterapia, średnia ocen 4,88
 • Pani Monika Klimczak – kierunek Ekonomia, średnia ocen 4,86
 • Pani Barbara Różańska – kierunek Pedagogika, średnia ocen 4,85
 • Pan Romuald Terpiłowski – kierunek Budownictwo, średnia ocen 4,66
 • Pan Arkadiusz Żychliński – kierunek Transport, średnia ocen 4,62
 • Pan Tomasz Witczak – kierunek Energetyka, średnia ocen 4,43

Podziękowania w imieniu „Złotej Dziesiątki Absolwentów KSW” złożył Pan Waldemar Przybyszewski – Absolwent kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Spośród grona zaproszonych Gości głos zabrali:
Poseł na Sejm RP – Pani dr Joanna Borowiak
Dyrektor Delegatury we Włocławku Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – Pani Dorota Dzięgelewska
Prezydent Miasta Włocławek – Pan dr Marek Wojtkowski
Prezes Zarządu Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Pan Jerzy Nowacki
Były Prezydent Miast Włocławka – Pan dr Władysław Skrzypek

Podczas tegorocznej inauguracji roku akademickiego wysłuchaliśmy wykładu Pana prof. dr. hab. inż. Piotra Sienkiewicza pt. „Inżynieria systemów: technika, logistyka, zarządzanie”
Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił Chór Cordiale Coro z Aleksandrowa Kujawskiego pod dyrekcją Pana Jarosława Dąbrowskiego.
Dzień później, w niedzielę 9 października Senat, wykładowcy i studenci zebrali się na Mszy św. w Bazylice Katedralnej. Msza św. odprawiana była w intencji naszej Uczelni w związku z inauguracją nowego roku akademickiego 2016/2017 w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku.

 

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: