27 kwietnia 2016

Uczelnia nawiązała współpracę z Kołem

19.04.2016r. Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku nawiązała współpracę z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kole reprezentowanym przez Pana Dyrektora dr n.med. Cezarego Chmieleckiego oraz z Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Kole reprezentowanym przez Pana Dyrektora mgr Waldemara Koligota.


[fblike]

Stosowne dokumenty w tej sprawie zostały podpisane przez Rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, prof.nadz.dr hab. Stanisława Kunikowskiego w obecności Dziekana Wydziału Zdrowia Kujawskiej Szkoły Wyższej dr Marka Zielińskiego, Starosty Kolskiego Pana Wieńczysława Oblizajka, Przełożonej Pielęgniarek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole mgr Elżbiety Szurgot, Głównej Księgowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole mgr Elżbiety Marciniak.

Strony porozumień zobowiązały się do aktywnej współpracy dydaktycznej oraz realizacji wspólnych inicjatyw na rzecz podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych w dziedzinie pielęgniarstwa.
Dzięki podpisanym porozumieniom, osoby studiujące pielęgniarstwo będą mogły korzystać z wiedzy oraz medycznego zaplecza technicznego SPZOZ i LO w Kole.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: