23 października 2017

Seminarium naukowe Rodzina wobec globalnej zmiany cywilizacyjno-medialnej

W dniu 19 października, w Collegium Novum Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, Instytut Pedagogiki zorganizował seminarium naukowe pt. Rodzina wobec globalnej zmiany cywilizacyjno-medialnej. Seminarium wpisuje się w Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2022 i zostało zorganizowane przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu.


[fblike]

Celem seminarium była refleksja nad współczesnymi problemami rodziny w aspekcie pedagogicznym, psychologicznym, medialnym i zdrowotnym, a także nad modelem wychowania w rodzinie w ponowoczesnym świecie.
Część I poświęcona została referatom nauczycieli akademickich i praktyków. W części II odbyła się debata z udziałem młodzieży z włocławskich szkół licealnych, rodziców, seniorów i zaproszonych gości.

Program seminarium naukowego „Rodzina wobec globalnej zmiany cywilizacyjno-medialnej”

Część I: Wystąpienia naukowców i praktyków (godz. 10,00-12,30)

1.prof. nadzw. dr hab. Piotr Gawliczek, dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie i Obronności KSW
Baby boomers, millenialsi, generacja alfa i beta w rodzinie spętanej mediami

2.dr Lena Tkaczyk, zastępca dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji
Nauczycieli we Włocławku,
Współpraca rodziny i szkoły w edukacji dziecka z perspektywy doświadczeń placówki doskonalenia nauczycieli

3.dr Maria Posłuszna- Owcarz, zastępca dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu, kierownik oddziału we Włocławku, wykładowca Wydziału Nauk o Zdrowiu KSW, psycholog
Rodzicielstwo adopcyjne- między teorią a praktyką

4. dr Tomasz Borowiak, koordynator Akademickiego Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej przy KSW, wykładowca na Wydziale Nauk Pedagogicznych KSW,
Działania na rzecz bezpiecznego Internetu na przykładzie programu ,,Safer Internet”

5.dr Krystyna Parysjanowicz, mediator sądowy, członek Stowarzyszenia Mediatorów w Warszawie, przewodnicząca Terenowego Oddziału Komitetu Ochrony Praw Dziecka we Włocławku
Dziecko –podmiot czy przedmiot w dialogu mediacyjnym

6. dr Urszula Kempińska, wykładowca Wydziału Nauk Pedagogicznych KSW, pedagog społeczny
Struktura rodziny a fascynacja serią powieści z cyklu ,,50 twarzy Greya”

7. mgr Małgorzata Tchurz, terapeuta dziecięcy, Ośrodek Wspierania Rozwoju Neuromind
Dziecko z wyzwaniami rozwojowymi- jak wspierać rodzinę?

8. dr Renata Brzezińska, dyrektor Instytutu Pedagogiki KSW
Problemy wychowania we współczesnej rodzinie, w opinii nauczycieli przedszkolnych i szkolnych

Część II. Debata dotycząca rodziny i jej problemów z młodzieżą licealną ze szkół włocławskich, obecną na seminarium

Część III. Podsumowanie seminarium, catering

Komitet naukowy seminarium: Komitet organizacyjny:
prof. nadzw. dr hab. Piotr Gawliczek dr Renata Brzezińska
dr Renata Brzezińska dr Tomasz Borowiak
dr Maria Posluszna-Owcarz

Patronat honorowy:
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, p. Piotr Całbecki
Rektor KSW we Włocławku, prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: