20 listopada 2020

Porozumienie o współpracy pomiędzy KSW a firmą Budizol

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku rozwija współpracę z otoczeniem gospodarczym w zakresie przygotowania profesjonalnych kadr dla tego obszaru. 19 listopada 2020 r. Rektor uczelni dr inż. Adam Rejmak podpisał z Prezesem firmy Budizol mgr. inż. Romanem Stanisławskim porozumienie o współpracy dydaktycznej i zawodowej.


Ideą zawartego porozumienia jest rozwijanie współpracy mającej na celu jak najlepsze przygotowanie absolwentów kierunku budownictwo do wymagań przedsiębiorców branży budowlanej. Porozumienie wiąże także strony w kwestiach m.in. konsultacji planów studiów i nowych specjalności na tym kierunku, organizację i realizację praktyk i staży studenckich, prowadzenie nowatorskich zajęć laboratoryjnych, a także wspólne przedsięwzięcia i projekty popularyzujące relacje nauki i gospodarki.

W spotkaniu uczestniczyli także inni przedstawiciele stron porozumienia – mgr inż. Bogdan Gołuchowski – nauczyciel akademicki Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku na kierunku budownictwo oraz mgr inż. Tomasz Szatkowski – Dyrektor ds. Produkcji spółki Budizol, a także rzecznik prasowy Rektora KSW mgr Monika Jabłońska.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709