28 czerwca 2017

Sympozjum „Niektóre aspekty rewitalizacji Śródmieścia Włocławka”

• W dniu 19 czerwca 2017 r. w budynku Collegium Novum Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, odbyło się sympozjum poświęcone niektórym aspektom rewitalizacji Włocławka.


[fblike]

Organizatorami spotkania było Studenckie Koło Naukowe „Budowlaniec” , działające na Wydziale Nauk Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej oraz Kujawskie Stowarzyszenie Gospodarcze. Wśród wielu uczestników sympozjum był Wiceprezydent Miasta Włocławek Pan Jacek Wojciechowski , Radny Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego Pan Jacek Kuźniewicz oraz Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej prof. dr hab. Stanisław Kunikowski.

W pierwszej części obrad, prowadzonej przez Dziekana Wydziału Nauk Technicznych dr Adama Rejmaka, wygłoszone zostały następujące referaty:

1.Czym jest rewitalizacja ? – Zbigniew Brenda Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku

2.Ocena stanu technicznego zabudowy śródmieścia Włocławka – Janusz Borkowski przedstawiciel Koła Naukowego „Budowlaniec”

3.Przestrzeń publiczna a jakość życia – Zbigniew Brenda KujawskaSzkoła Wyższa we Włocławku

Po części referatowej nastąpiła ożywiona dyskusja. Spośród wielu bardzo ciekawych głosów i wystąpień można wymienić wystąpienie Pana Jacka Wojciechowskiego na temat praktycznych działań organizacyjnych władz miasta, mających na celu rewitalizację zabudowy śródmiejskiej w rejonie ulicy Tumskiej i 3-go Maja. Bardzo interesujące było wystąpienie Radnego Sejmiku Pana Jacka Kuźniewicza na temat polityki terytorialnej samorządu województwa kujawsko pomorskiego w kwestii rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich. Najbardziej ożywiona dyskusja dotyczyła zagadnień związanych z przestrzenią publiczną, jej znaczeniu dla jakości życia mieszkańców, gospodarki i promocji miasta, rozwoju funkcji turystycznej itp.
Tematyka i przebieg spotkania wykazały jednoznacznie potrzebę dalszego prowadzenia merytorycznych dyskusji z udziałem różnych środowisk naszego miasta, w tym środowiska akademickiego. To ostatnie podkreślił w swoim wystąpieniu Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku prof. dr hab. Stanisław Kunikowski. Na zakończenie spotkania ustalono, że w możliwie najbliższym terminie zorganizowane zostanie kolejne spotkanie środowiska akademickiego z zespołami roboczymi współpracującymi przy opracowaniu programu rewitalizacji śródmieścia Włocławka.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: