18 września 2019

O Korczaku w Kujawskiej Szkole Wyższej

16 września nasza Uczelnia gościła Przewodniczącego Międzynarodowego Stowarzyszenia Janusza Korczaka, Rzecznika Praw Dziecka w latach 2008-2018, który wygłosił wykład pt. „Janusz Korczak – bardziej lekarz czy pedagog?”.


Spotkanie ze środowiskiem pedagogów, samorządowców, wychowawców, pracowników służb socjalnych, nauczycieli, studentów   i uczniów odbyło się w jedynej w mieście i w regionie sali dydaktycznej im. Janusza Korczaka     i Stefanii Wilczyńskiej.  Prowadził je opiekun Koła Naukowego „Warsztaty Korczakowskie” dr Ireneusz Pyrzyk, prof. nzw. KSW.

Po wykładzie tytułem Honorowego Członka Koła Naukowego „Warsztaty Korczakowskie” wyróżniona została Zastępca Prezydenta Włocławka Pani Domicela Kopaczewska. Tytuł przyznawany jest osobom, które w swojej działalności popularyzującą idee pedagogiczne Janusza Korczaka. Serdecznie gratulujemy.

Podczas spotkania zapowiedziano organizowaną przez naszą Uczelnię 16 października br. ogólnopolską konferencję korczakowską „Janusz Korczak i Stefania Wilczyńska  – starość i umieranie – dziecko  i wychowanie”.

 

Kilka informacji o naszym Gościu.

Od 1987 roku Marek Michalak pracuje na rzecz dzieci i młodzieży potrzebujących społecznego wsparcia w kraju i za granicą. Przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Janusza Korczaka. Od 1996 roku należy do Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu – w latach 2003-07 pełnił funkcję Wicekanclerza, a od 19 stycznia 2007 r. kieruje tą organizacją jako Kanclerz. W latach 2008-2018 Rzecznik Praw Dziecka. Z jego inicjatywy m.in. wprowadzono zakaz stosowania przemocy w stosunkach między rodzicami (opiekunami) i dziećmi oraz liczne zmiany do Kodeksu karnego chroniące dziecko przed wykorzystywaniem seksualnym i innymi formami przemocy. Ponadto uregulowano kompleksowo system pomocy dzieciom i rodzinie, uchwalając ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dzięki jego wysiłkom Polska ratyfikowała Konwencję Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (2012). Był inicjatorem ogłoszenia roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka, koordynował jego obchody, jak również zorganizował w Warszawie Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka. W 2011 r. został wybrany na stanowisko Przewodniczącego Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka – European Network of Ombudspersons for Children (ENOC), organizacji zrzeszającej niezależne instytucje czuwające nad przestrzeganiem praw dziecka w państwach naszego kontynentu. Za swoją pracę otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. Order Uśmiechu (1994), statuetkę i nagrodę TVP „Zwyczajni-Niezwyczajni” (1997), Nagrodę Specjalną Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (1997). W 2003 r. został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Źródło: www. brpd.gov.pl

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: