21 października 2019

Jubileuszowa XXV inauguracja roku akademickiego 2019/2020 w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku

W dniu 19 października 2019 roku Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku uroczyście zainaugurowała nowy rok akademicki 2019/2020. Było to wyjątkowe wydarzenie w historii naszej Uczelni, która rozpoczęła jubileusz 25-lecia działalności.


W Auli Collegium Minus im. prof. Tadeusza Reichsteina zebrali się zaproszeni Goście, studenci, absolwenci, wykładowcy i pracownicy Kujawskiej Szkoły Wyższej. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego z udziałem chóru Cordiale Coro z Aleksandrowa Kujawskiego pod dyrekcją dr. Jarosława Dąbrowskiego.

W swoim wystąpieniu Rektor prof. dr hab. Stanisław Kunikowski podsumował działalność Uczelni w minionym roku akademickim oraz wskazał główne kierunki jej rozwoju na lata następne. Potem głos zabrał Prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego dr Zdzisław Zasada i JE ks. bp Wiesław Mering Ordynariusz Diecezji Włocławskiej.

Uroczyste ślubowanie złożyli przyszli studenci Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. Po immatrykulacji i odśpiewaniu Gaudeamus Igitur do nowych studentów zwrócił się Przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Grzegorz Stasiecki. Potem przyszedł czas na medale oraz wyróżnienia.

Na wniosek Rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku Minister Edukacji Narodowej decyzją z dnia 22 lipca 2019 roku, przyznał MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

· Panu dr. Władysławowi Kubiakowi

· Panu dr. Henrykowi Stępniowi, prof. KSW

· Panu dr Zdzisławowi Zasadzie

· Panu dr Adamowi Żwirbli, prof. KSW

 

Na wniosek Rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku Minister Zdrowia decyzją z dnia 4 czerwca 2019 roku, nadaje odznakę honorową ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ZDROWIA Pani dr Beacie Małeckiej.

Na wniosek Rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego decyzją z dnia 15 maja 2019 roku, nadaje odznakę honorową ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ:

· Pani mgr Monice Jabłońskiej

· Pani mgr Katarzynie Gradzik

 

JM Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku przyznał Medal za Zasługi dla Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku Panu Piotrowi Całbeckiemu Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego za wieloletnią współpracę z Kujawską Szkołą Wyższą we Włocławku, wspieranie szeregu jej inicjatyw naukowych, badawczych i wydawniczych popularyzujących region Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej oraz za nieocenioną pomoc na rzecz środowiska senioralnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

JM Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku przyznał Medal za Zasługi dla Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku Panu dr. Zdzisławowi Zasadzie Prezesowi Włocławskiego Towarzystw Naukowego za harmonijną, konstruktywną i owocną współpracę pomiędzy Włocławskim Towarzystwem Naukowym a Kujawską Szkołą Wyższą we Włocławku, a także za szereg inicjatyw badawczych i wydawniczych popularyzujących kierunek inżynierski Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.

JM Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku przyznał Medal za Zasługi dla Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku Panu prof. dr. hab. Jerzemu Garbaczowi w uznaniu zasług na rzecz rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku w okresie pełnionej funkcji Rektora Uczelni w latach 2002–2005 oraz obecną aktywność w charakterze nauczyciela akademickiego na rzecz Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych i Wydziału Nauk o Zdrowiu.

JM Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku przyznał Medal za Zasługi dla Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku Panu dr. Adamowi Wróblowi, prof. KSW za ponad 20-letnią pracę w charakterze nauczyciela akademickiego Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku oraz niezliczoną ilość spotkań, dyktand, konferencji naukowych i popularnonaukowych zorganizowanych dla dzieci i młodzieży z terenu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.

JM Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku przyznał Medal za Zasługi dla Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku Panu Piotrowi Grudzińskiemu Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku za wspieranie działań podejmowanych przez Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, a także osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Z okazji jubileuszu 25-lecia Uczelni JM Rektor ustanowił szczególne wyróżnienie dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z naszego regionu, maturzystów Anno Domini 2019. Jest nim ZŁOTY INDEKS KUJAWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ WE WŁOCŁAWKU. Wyróżnienie to oznacza bezpłatne studia w naszej Uczelni. W gronie tym znaleźli się:

· Aleksandra Zielińska – studentka kierunku Dietetyka, absolwentka Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu

· Patrycja Paczkowska – studentka kierunku Bezpieczeństwo narodowe, absolwentka Zespołu Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku

Podczas inauguracji został ogłoszony ranking Dziesięciu Najlepszych Absolwentów Kujawskiej Szkoły Wyższej w roku akademickim 2018/2019. Są to Absolwenci, którzy otrzymali średnią ocen ze studiów powyżej 4,70.W gronie laureatów tym znaleźli się:

· Magdalena Dudra – Wydział Nauk Społecznych i Technicznych, Pedagogika studia pierwszego stopnia; promotor – dr Tomasz Borowiak

· Magdalena Gryszko – Wydział Nauk o Zdrowiu, Fizjoterapia, studia pierwszego stopnia; promotor – dr Marek Zieliński

· Daria Krzeszewska – Wydział Nauk Społecznych i Technicznych, Pedagogika studia drugiego stopnia; promotor – dr Ireneusz Pyrzyk, prof. KSW

· Małgorzata Mila-Sznabel – Wydział Nauk Społecznych i Technicznych, Bezpieczeństwo narodowe, studia drugiego stopnia; promotor – prof. dr hab. Stanisław Kunikowski

· Wiesława Nowińska – Wydział Nauk o Zdrowiu, Pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia; promotor – dr Grażyna Chojnacka-Kowalewska

· Andrzej Ossowski – Wydział Nauk Społecznych i Technicznych, Bezpieczeństwo narodowe, studia pierwszego stopnia; promotor – dr Krzysztof Grabowski

· Joanna Stryczek – Filia Kujawskiej Szkoły Wyższej w Nowym Targu, Bezpieczeństwo narodowe, studia pierwszego stopnia; promotor – dr inż. Dariusz Stachura – Michalski

· Alicja Waśniewska – Wydział Nauk Społecznych i Technicznych, Ekonomia studia pierwszego stopnia; promotor – dr Henryk Stępień, prof. KSW

· Sylwia Wiśniewska – Wydział Nauk Społecznych i Technicznych, Administracja, studia pierwszego stopnia; promotor – dr Hanna Szczechowicz

· Tomasz Witczak – Wydział Nauk Społecznych i Technicznych, Energetyka studia pierwszego stopnia; promotor – dr inż. Piotr Barmuta

Podziękowania w imieniu „Złotej Dziesiątki Absolwentów KSW” złożyła Pani Magdalena Dudra – Absolwentka kierunku Pedagogika.

Wyróżnienia „Primus Inter Pares” w roku akademickim 2018/2019 z rąk Rektora otrzymali:

· Marta Górczyńska – kierunek Bezpieczeństwo narodowe, studia drugiego stopnia, średnia 5,0

· Robert Małkowski – kierunek Budownictwo, studia pierwszego stopnia, średnia 5,0

· Beata Podlewska – kierunek Pedagogika, studia drugiego stopnia, średnia 5,0

· Małgorzata Safandowska– kierunek Pedagogika, studia drugiego stopnia, średnia 5,0

· Monika Szałajska– kierunek Logistyka, studia pierwszego stopnia, średnia 5,0

· Mateusz Supel – kierunek Bezpieczeństwo narodowe, Filia w Nowym Targu, studia pierwszego stopnia, średnia 5,0

· Katarzyna Gawrysiak – kierunek Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, studia pierwszego stopnia, średnia 4,96

· Sylwia Piastowska – kierunek Administracja, studia pierwszego stopnia, średnia 4,91

· Michał Rydlichowski – kierunek Inżynieria mechaniczna, studia pierwszego stopnia, średnia 4,91

· Iwona Bachman – kierunek Pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia, średnia 4,89

· Emilia Paczkowska – kierunek Fizjoterapia, studia jednolite magisterskie, średnia 4,65

Uroczystość uświetnił koncert duetu skrzypcowego „Queens of Violin”

 

Dzień później, w niedzielę 20 października Senat, wykładowcy i studenci zebrali się na Mszy św. w Bazylice Katedralnej. Msza św. odprawiana była w intencji naszej Uczelni w związku z jubileuszową inauguracją nowego roku akademickiego 2019/2020 w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku.

 

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: