16 października 2017

Inauguracja nowego roku akademickiego 2017/2018

W dniu 14 października 2017 roku Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku uroczyście zainaugurowała nowy rok akademicki 2017/2018.


[fblike]

W Auli Collegium Minus im. prof. Tadeusza Reichsteina zebrali się zaproszeni Goście, studenci, absolwenci, wykładowcy i pracownicy Kujawskiej Szkoły Wyższej. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu. W swoim wystąpieniu Rektor prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski podsumował działalność Uczelni w minionym roku akademickim 2016/2017 oraz wskazał główne kierunki jej rozwoju na lata następne. Potem głos zabrał Prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego dr Zdzisław Zasada, a list od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina odczytała Poseł na Sejm RP Joanna Borowiak – Członek Sejmowej Podkomisji Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Następnie uroczyste ślubowanie złożyli przyszli studenci Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. Po immatrykulacji i odśpiewaniu Gaudeamus Igitur do nowych studentów zwrócił się przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Sławomir Baranowski. Potem przyszedł czas na odznaczenia państwowe, medale oraz wyróżnienia.

Uchwałą Senatu Kujawskiej Szkoły Wyższej podczas inauguracji roku akademickiego został nadany tytuł Honorowego Profesora Kujawskiej Szkoły Panu dr. h. c. prof. zw. dr. hab. Zygmuntowi Wiatrowskiemu. Podczas uroczystości JM Rektor odczytał tekst laudacji oraz wspólnie z dr Renatą Brzezińską – Dyrektorem Instytutu Pedagogiki wręczył Honorowemu Profesorowi KSW pamiątkowe tablo i kwiaty.

Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku przyznał Medale za Zasługi dla Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku:

• Panu dr. Adamowi Żwirbli, prof. nzw. KSW za szczególną aktywność na rzecz rozwoju Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych oraz uzyskanie wysokiej oceny poziomu kształcenia studentów na poszczególnych kierunkach studiów.
• Panu Romanowi Stanisławskiemu Prezesowi Zarządu Budizol Sp. z o.o. S.K.A za za zaangażowanie na rzecz rozwoju Uczelni oraz współpracę w kształceniu praktycznym studentów studiów inżynierskich, w szczególności na kierunkach Budownictwo i Logistyka.
• Panu Jackowi Kuźniewiczowi Prezesowi Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku za wspieranie społecznych inicjatyw na rzecz rozwoju Uczelni, a także Fundacji na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” oraz współpracę w kształceniu praktycznym studentów studiów inżynierskich, w szczególności na kierunku Energetyka.

Podczas uroczystej inauguracji wyróżnienia za szczególne osiągnięcia naukowo-dydaktyczne i organizacyjne w roku akademickim 2016/2017, otrzymali następujący wykładowcy:

• Pan dr hab. Piotr Gawliczek
• Panu dr Adam Wróbel, prof. nzw. KSW
• Pani dr Renata Brzezińska
• Pani dr n. med. Beata Małecka
• Pani dr Danuta Nowicka
• Panie dr Beata Płaczkiewicz

Podczas uroczystej inauguracji wyróżnienia z rąk Rektora, za szczególne zaangażowanie i wkład w pracę na rzecz Uczelni w roku akademickim 2016/2017 otrzymali następujący pracownicy administracyjni:

• Pani mgr Emilia Bodenszac
• Pani mgr Halina Bugajska
• Pan Jerzy Kujawski
• Pani mgr Magdalena Łuczak
• Pani mgr Edyta Rogiewicz
• Pani mgr Anicetta Szefler-Fajer

Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku jako przedstawiciel organu prowadzącego Zespół Szkół Akademickich we Włocławku przyznał z okazji Dnia Edukacji Narodowej wyróżnienie Panu mgr. Zbigniewowi Suszyńskiemu – Dyrektorowi Zespołu Szkół Akademickich KSW we Włocławku za wyjątkowe zaangażowanie w rozwój Zespołu Szkół Akademickich Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, uruchamianie kolejnych placówek oświatowych w jego strukturach oraz za dbałość o jakość nauczania i trud wkładany w wychowanie młodzieży szkolnej.
Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku jako przedstawiciel organu prowadzącego Zespół Szkół Akademickich we Włocławku z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznał nagrody pieniężne następującym nauczycielom i pracownikom administracji Zespołu Szkół Akademickich:

• Pani mgr Agnieszce Zdrojewskiej
• Pani mgr Marcie Walczak
• Panu mgr Ireneuszowi Wieczorkowi
• Pani Marlenie Grabczewskiej

Podczas inauguracji został ogłoszony ranking Dziesięciu Najlepszych Absolwentów Kujawskiej Szkoły Wyższej w roku akademickim 2016/2017. W gronie tym znaleźli się:

1. Barbara Różańska – Pedagogika, studia II stopnia, średnia ocen 4,99, promotor – prof. dr hab. Stanisław Kunikowski
2. Barbara Mackiewicz – Pielęgniarstwo, studia II stopnia, średnia ocen 4,96, promotor – dr n. med. Leokadia Rezmerska
3. Anna Kwiatkowska – Pedagogika, studia II stopnia dla absolwentów kierunków niepedagogicznych, średnia ocen 4,95, promotor – prof. dr hab. Stanisław Kunikowski,
4. Monika Sienna – Bezpieczeństwo Narodowe, studia I stopnia, średnia ocen 4,95, promotor – dr inż. Włodzimierz Zieliński
5. Aleksandra Dalasińska – Fizjoterapia, studia I stopnia, średnia ocen 4,93, promotor- dr n. med. Dorota Bąk
6. Monika Klimczak – Ekonomia, studia I stopnia,, średnia ocen 4,93, promotor- dr Michał Pietraszewski
7. Aleksandra Ręklewska – Administracja, studia I stopnia, średnia ocen 4,91, promotor- dr Lech Bylicki
8. Lidia Grabska – Pielęgniarstwo, studia I stopnia, średnia ocen 4,90, promotor – dr n. med. Beata Małecka
9. Paweł Czarnecki – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, studia inżynierskie,, średnia ocen 4,86, promotor – dr Zdzisław Zasada
10. Joanna Wicher – Budownictwo, studia inżynierskie, średnia ocen 4,64 promotor – dr inż. Józef Strzelecki

Wyróżnienia „Primus Inter Pares” w roku akademickim 2016/2017 otrzymali:

• Joanna Dobińska – Administracja, studia pierwszego stopnia, średnia za I rok studiów 4,97
• Piotr Grybel – Bezpieczeństwo Narodowe, studia pierwszego stopnia na Wydziale Zamiejscowym w Nowym Targu, średnia za II rok studiów 4,95
• Justyna Kompanowska – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, studia pierwszego stopnia , średnia za III rok studiów – 4,90
• Sławomir Baranowski – Pedagogika, studia drugiego stopnia, średnia za I rok studiów – 4,86
• Agnieszka Ratajczyk – Pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia, średnia za I rok studiów 4,86
• Maciej Bezkorowajny – Inżynieria mechaniczna, studia pierwszego stopnia, średnia za III rok studiów 4,83
• Waldemar Przybyszewski – Pedagogika, studia drugiego stopnia NP; średnia za I rok studiów – 4,80
• Małgorzata Safandowska – Pedagogika, studia pierwszego stopnia, średnia za I rok studiów, średnia 4,79
• Wioleta Gawrońska – Ekonomia, studia pierwszego stopnia, średnia za II rok studiów 4,75
• Tomasz Witczak – Energetyka, studia pierwszego stopnia, średnia za II rok studiów 4,75
• Małgorzata Banaszewska –Fizjoterapia, studia pierwszego stopnia, średnia za II rok studiów 4,64
• Tomasz Mikołajczak – Bezpieczeństwo Narodowe, studia pierwszego stopnia, średnia za I rok studiów 4,61
• Maciej Wojtczak – Transport, studia pierwszego stopnia – średnia za III rok studiów 4,50
• Żaneta Kustra – Logistyka, studia pierwszego stopnia – średnia za I rok studiów 4,40
• Romuald Terpiłowski – Budownictwo, studnia pierwszego stopnia – średnia za III rok studiów 4,30

Podziękowania w imieniu „Złotej Dziesiątki Absolwentów KSW” złożyła Monika Sienna – Absolwentka kierunku Bezpieczeństwo Narodowego.

Podczas uroczystości wykład inauguracyjny pt. “Bezpieczeństwo narodowe w warunkach dynamicznych zmian jego zewnętrznego środowiska” wygłosił generał rezerwy dr Mieczysław Gocuł.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił Chór Cordiale Coro z Aleksandrowa Kujawskiego pod dyrekcją Pana Jarosława Dąbrowskiego.

Dzień później, w niedzielę 15 października Senat, wykładowcy i studenci zebrali się na Mszy św. w Bazylice Katedralnej. Msza św. odprawiana była w intencji naszej Uczelni w związku z inauguracją nowego roku akademickiego 2017/2018 w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: