25 kwietnia 2018

90-lecie urodzin prof. dr. hab. Zygmunta Wiatrowskiego

W dniu 14 kwietnia br. odbyła się w Ciechocinku wyjątkowa i podniosła uroczystość związana z osobą prof. dr hab. Zygmunta Wiatrowskiego. W tym właśnie dniu prof. Zygmunt Wiatrowski obchodził jubileusz 90-lecia urodzin i 20-lecia pracy w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku w charakterze nauczyciela akademickiego.


 

Profesor Zygmunt Wiatrowski urodził się 14 kwietnia 1928 r. w Zagórowie w powiecie konińskim, które to miasto uhonorowało Profesora w 2013 roku tytułem Honorowego Obywatela Miasta. W 1988 r. uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. W 2007 r. Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy nadała Profesorowi tytuł doktora honoris causa. W okresie swojej długiej kariery zawodowej piastował wiele odpowiedzialnych funkcji, m.in. w latach 1978-1980 był dyrektorem Instytutu Pedagogiki i Psychologii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy, w latach 1980-1984 dziekanem Wydziału Pedagogicznego, zaś w okresie 1984-1987 piastował stanowisko prorektora ds. nauki i współpracy zagranicznej. W Kujawskiej Szkole Wyższej w latach 2009-2016 był dyrektorem Instytutu Pedagogiki i przez wiele lat członkiem Senatu tejczelni.
Dominującym przedmiotem działalności naukowej i badawczej Profesora Z. Wiatrowskiego jest pedagogika pracy, której to subdyscypliny pedagogiki stał się niekwestionowanym współtwórcą i autorytetem. Opublikował 20 pozycji książkowych i ponad 400 artykułów naukowych, rozpraw i studiów naukowych publikowanych w kraju i zagranicą.
Szczególną pasją Profesora jest filatelistyka. Jest współzałożycielem Polskiej Akademii Filatelistyki, której był przez wiele lat prezesem, a obecnie jest prezesem honorowym. Jest także członkiem honorowym Europejskiej Akademii Filatelistyki. Profesor Z. Wiatrowski wypromował 20 doktoratów i doprowadził do postępowania habilitacyjnego 9 osób.
W 2018 roku jako mieszkaniec Ciechocinka został obdarzony godnością Honorowego Obywatela Ciechocinka. Jest aktywnym członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, które nadało Profesorowi godność Członka Honorowego. W 2017 roku Senat Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku przyznał Profesorowi jako pierwszemu i jedynemu w Uczelni tytuł Profesora Honorowego.
W uroczystościach jubileuszowych 90-lecia urodzin Profesora wzięło udział ponad 70 osób, wśród których swoją obecnością zaszczycili m.in. ks. biskup włocławski dr Wiesław A. Mering, prof. Bogusław Śliwerski – Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, rektorzy: UKW w Bydgoszczy- prof. Jacek Woźny, APS w Warszawie – prof. Stefan Kwiatkowski, członek rzeczywisty PAN – prof. Zbigniew Kwieciński, Prezes Polskiej Akademii Filatelistyki – prof. Ludwik Malendowicz, prof. Nella Nyczkało – przedstawiciel Prezydenta Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy oraz znajomi, przyjaciele i przedstawiciele lokalnych władz samorządowych.

Zdjęcia: Wojciech Krzysztof Jankowski

 KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: