Działania

Trzecia Misja KDUTW (Edukacja dorosłych)

Projekt ERASMUS+ z sektora Edukacja Dorosłych-AKCJA 1-Mobilność kadry edukacji dorosłych pt. ‘Trzecia Misja Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku’ otrzymał w maju 2019 akceptację ekspertów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany ma być w okresie trzech lat (do maja 2022) i zakłada udział kadry zarządzającej, wykładowców oraz wolontariuszy Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w szkoleniach międzynarodowych podnoszących kwalifikacje i kompetencje zawodowe.

Przed realizacją szkoleń zagranicznych organizowane będą intensywne kursy językowe finansowane przez projekt (wraz z opłaconymi podręcznikami) dla osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniach. Kursy te odbywać się będą na KSW we Włocławku.

Wysokość przyznanego grantu wynosi 63 000 euro. Liczba przewidzianych wyjazdów szkoleniowych to 34 warsztaty.

Szkolenia zagraniczne odbywać się będą na Cyprze, Sycylii, w Hiszpanii, Czechach, Wielkiej Brytanii i Chorwacji.

Projekt i jego realizacja oparty będzie na Europejskim Planie Rozwoju KDUTW, który zakłada wzrost kompetencji kadry oraz utworzenie nowoczesnego ośrodka europejskiej edukacji pozaformalnej. Poprzez udział w szkoleniach kadra podniesie swoje umiejętności językowe, zapozna się z nowymi technologiami w formie ICT oraz e-learning, a w kontekście nadania nowego wymiaru KDUTW przeszkoli się w zakresie codziennego zarządzania instytucją edukacyjną.

Trzecia Misja – przed wyjazdem

Projekt Trzecia Misja Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku realizowany jest na uczelni od września 2019. Jego założeniem są wyjazdy szkoleniowe dla kadry KDUTW zaangażowanej w działania administracyjne, organizacyjne oraz dydaktyczne. Na zdjęciach zajęcia praktyczne z języka angielskiego z mgr Anną Szarfemberg prowadzone dla słuchaczy, którzy na początku marca będą szkolić się na Cyprze i na Sycylii.

Projekt trwać będzie do maja 2022, a jego głównymi założeniami są: wdrożenie nowych technologii w miejscu pracy, zwiększenie umiejętności językowych oraz stworzenie europejskiego wymiaru działania instytucji.

Nabór na szkolenie ENGLISH for EDUCATORS

Ogłaszamy nabór na szkolenie ENGLISH for EDUCATORS w Barcelonie w terminie 2-6 maja 2022.
Termin składania zgłoszeń mija 28 lutego 2022 (na adres koordynatora projektu international@ksw.wloclawek.pl)

POBIERZ Formularz aplikacyjny

DZIAŁANIA

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709