Działania

Szkolenia ERASMUS+ dla KDUTW

DZIAŁANIA

Projekt ERASMUS+ z sektora Edukacja Dorosłych-AKCJA 1-Mobilność kadry edukacji dorosłych pt. ‘Trzecia Misja Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku’ otrzymał w maju 2019 akceptację ekspertów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany ma być w okresie dwóch lat (do maja 2021) i zakłada udział kadry zarządzającej, wykładowców oraz wolontariuszy Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w szkoleniach międzynarodowych podnoszących kwalifikacje i kompetencje zawodowe.

Przed realizacją szkoleń zagranicznych organizowane będą intensywne kursy językowe finansowane przez projekt (wraz z opłaconymi podręcznikami) dla osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniach. Kursy te odbywać się będą na KSW we Włocławku.

Wysokość przyznanego grantu wynosi 63 000 euro. Liczba przewidzianych wyjazdów szkoleniowych to 34 warsztaty.

Szkolenia zagraniczne odbywać się będą na Cyprze, Sycylii, w Hiszpanii, Czechach, Wielkiej Brytanii i Chorwacji.

Projekt i jego realizacja oparty będzie na Europejskim Planie Rozwoju KDUTW, który zakłada wzrost kompetencji kadry oraz utworzenie nowoczesnego ośrodka europejskiej edukacji pozaformalnej. Poprzez udział w szkoleniach kadra podniesie swoje umiejętności językowe, zapozna się z nowymi technologiami w formie ICT oraz e-learning, a w kontekście nadania nowego wymiaru KDUTW przeszkoli się w zakresie codziennego zarządzania instytucją edukacyjną.

Rozpoczynamy rekrutację na szkolenia:

  • 9-13 marca 2020, szkolenie ‚Team Work and Teambuilding’ (budowanie potencjału zespołu), Limassol, Cypr
  • 9-13 marca 2020, szkolenie ‚English for Educators’ (kurs j.ang) , Palermo, Sycylia
  • 6-10 kwietnia 2020, szkolenie ‚ICT Skills for Educators’ (kurs dla informatyków) , Barcelona, Hiszpania
  • 20-24 kwietnia 2020, szkolenie ‚English for Educators’ (kurs j.ang.), Split, Chorwacja
  • 4-8 maja 2020, szkolenie ‚English for Educators’ (kurs j.ang), Barcelona, Hiszpania

Rekrutacja trwa od 2 do 29 listopada 2019 r.
Zgłoszenia przyjmuje Koordynator Projektu Joanna Skiba

 tel. 660 719 054
e-mail international@ksw.wloclawek.pl

POBIERZ Formularz zgłoszeniowy
POBIERZ Regulamin rekrutacji


Trzecia Misja – przed wyjazdem

Projekt Trzecia Misja Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku realizowany jest na uczelni od września 2019. Jego założeniem są wyjazdy szkoleniowe dla kadry KDUTW zaangażowanej w działania administracyjne, organizacyjne oraz dydaktyczne. Na zdjęciach zajęcia praktyczne z języka angielskiego z mgr Anną Szarfemberg prowadzone dla słuchaczy, którzy na początku marca będą szkolić się na Cyprze i na Sycylii.

Projekt trwać będzie do maja 2021, a jego głównymi założeniami są: wdrożenie nowych technologii w miejscu pracy, zwiększenie umiejętności językowych oraz stworzenie europejskiego wymiaru działania instytucji.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-15.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: