Program edukacyjny „Ekologiczna energia w moim ekologicznym domu”

Efekty programu

Efekt ekologiczny:

Efektem ekologicznym realizacji zadania będzie osiągnięcie zamierzonych celów:

* Zmiana świadomości i postaw oraz wykształcenie nawyków dbania o środowisko.
* Nabycie umiejętności oznaczania stopnia zanieczyszczenia powietrza.
* Rozwijanie wrażliwości na najbliższe środowisko przyrodnicze, piękno przyrody oraz budzenie szacunku dla niej.
* Wykształcenie nawyków i odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego wzbudzenie w uczestnikach świadomości konieczności dbania o środowisko, poczucia współodpowiedzialności za jego stan.
* Poznanie sposobów ograniczania niskiej emisji
* Przeszkolenie w ramach programu edukacyjnego pracowników gmin, studentów BHP, studentów innych kierunków, pracowników administracji, przedsiębiorców, nauczycieli i uczniów oraz dla pozostałej grupy społeczności lokalnej,

Efekt rzeczowy:

• Przeszkolenie ok. 400 osób w ramach programu edukacyjnego- listy obecności na zajęciach,
• Materiały dydaktyczne zakupione w ramach programu
• Zakupione: zestaw pomocy dydaktycznych do analiz czystości powietrza, gleby i wód, szkło laboratoryjne, odczynniki, drobny sprzęt chemiczny

DZIAŁANIA

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709