Program edukacyjny „Ekologiczna energia w moim ekologicznym domu”

Cele edukacyjne programu


Głównym celem programu jest:

• Popularyzacja wiedzy na temat niskiej emisji i jej skutków.
• Zmiana świadomości i postaw oraz wykształcenie nawyków, które zmniejszają niską emisję
• Poznanie sposobów ograniczenia niskiej emisji
• Ekologiczne alternatywne źródła energii
• Wykształcenie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego
• Integracja wiedzy z zakresu edukacji i komunikacji społecznej z kształceniem zawodowym obejmującym problematykę wdrażania zrównoważonego rozwoju, na wszystkich poziomach kształcenia,
• Rozwijanie poczucia indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za stan
środowiska,
• Rozwijanie wrażliwości na najbliższe środowisko przyrodnicze, piękno przyrody oraz
budzenie szacunku dla niej.
• Zmiana świadomości i postaw oraz wykształcenie nawyków.
• Poznanie celowości wykonywania analiz zanieczyszczeń powietrza.
• Popularyzacja wiedzy na temat zdrowego stylu życia
• Przeszkolenie w ramach programu edukacyjnego studentów, przedsiębiorców,
pracowników okolicznych gmin i jej mieszkańców, studentów BHP oraz studentów
innych kierunków

DZIAŁANIA

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709