Działania

Program edukacyjny „Ekologiczna energia w moim ekologicznym domu”

 

logo ksw            WFOSiGW 2    

 

 

 

 

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku( dawna WSHE) od początku swego istnienia prowadzi politykę proekologiczną. Program edukacyjny „Ekologiczna energia w moim ekologicznym domu” jest kontynuacją programu realizowanego w roku ubiegłym, „Mówimy NIE niskiej emisji. Zainteresowanie tematyką poruszoną w programie realizowanym w 2016 roku było tak duże, że postanowiliśmy kontynuować edukację w tym zakresie poszerzając ją o ekologiczną energię dla ekologicznego domu. Program skierowany jest do pracowników administracji, studentów, przedsiębiorców, nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa kujawsko – pomorskiego dla których troska o czyste środowisko jest priorytetową. Zasięg terytorialny realizowanego zadania obejmuje obszar województwa kujawsko- pomorskiego. Uważamy, że zmieniając własne zachowania, możemy wytworzyć w sobie nawyki takiego postępowania, które przyczynią się do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska w naszym najbliższym otoczeniu, a tym samym do zatrzymania lub opóźnienia procesu, który wpływa na zanieczyszczenie powietrza, którym oddychamy. Nauczymy tego, realizując przedmiotowy program.
Program realizowany będzie cyklicznie, w formie wykładów i warsztatów dla pracowników gmin, przedsiębiorców, studentów kierunku BHP oraz innych kierunków, a także uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Warsztaty dla pracowników gmin prowadzone będą przez zaproszonych specjalistów, którzy zaproponują różne rozwiązania ograniczenia niskiej emisji w gminach poprzez zaproponowanie alternatywnych ekologicznych rozwiązań wykorzystania energii w ekologicznym domu.
Warsztaty dla studentów BHP oraz dla studentów innych kierunków wzbogacone będą o zajęcia laboratoryjne, na których wykonywane będą ćwiczenia pozwalające zaobserwować wpływ niskiej emisji na środowisko, na stan powietrza, oraz na nasze zdrowie . Omówiony zostanie cel i zasadność przeprowadzania analiz.
Podsumowaniem programu będzie zorganizowanie seminarium dla pracowników administracji, studentów, przedsiębiorców i nauczycieli oraz społeczności lokalnej, na którym wygłoszone zostaną referaty dotyczących ekologicznych rozwiązań energetycznych dla domu: fotowoltanika, pompy ciepła, termomodernizacje itp.

 

DZIAŁANIA

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709