Instytut Nauk o Zdrowiu

Działalność organizacyjna

Pracownicy Instytutu Nauk o Zdrowiu aktywnie uczestniczą w działalności organizacyjnej Uczelni m.in.: praca w Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu, organizowanie praktyk studenckich – śródrocznych i wakacyjnych, udział (członkowst …

Pracownicy Instytutu Nauk o Zdrowiu aktywnie uczestniczą w działalności organizacyjnej Uczelni m.in.:

  • praca w Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu,
  • organizowanie praktyk studenckich – śródrocznych i wakacyjnych,
  • udział (członkowstwo) w Komisji programowo-dydaktycznej oraz Komisji ds. Wewnętrznej Oceny Jakości Kształcenia (dla kierunku pielęgniarstwo),
  • udział w tematycznych „zespołach roboczych” Wydziału Nauk o Zdrowiu,
  • czynny udział w akcjach promocyjnych Uczelni.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709