Instytut Nauk o Zdrowiu

Działalność naukowa

W Instytucie Nauk o Zdrowiu KSW realizowane są projekty badawcze łączące w sobie elementy następujących dziedzin nauki: medycyny, nauk o zdrowiu, zdrowia publicznego oraz pielęgniarstwa.   Wiodącymi kierunkami pracy są: prowadzenie prac badawczych …

W Instytucie Nauk o Zdrowiu KSW realizowane są projekty badawcze łączące w sobie elementy następujących dziedzin nauki: medycyny, nauk o zdrowiu, zdrowia publicznego oraz pielęgniarstwa.

 

Wiodącymi kierunkami pracy są:

 • prowadzenie prac badawczych
 • organizacja oraz uczestnictwo w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych i sympozjach naukowo-szkoleniowych
 • publikacja własnego wydawnictwa naukowego (zeszyty naukowe, czasopismo naukowe)
 • współpraca naukowa z zewnętrznymi partnerami w kraju i za granicą

 

Prof. zw. dr hab. n. med Waldemar Jędrzejczyk

Publikacje

 1. Comprehensive evaluation of the biological properties of sufrace modified titanum alloy implants.IF-5,1

Udział w konferencjach, sympozjach:

 1. Międzynarodowy Zjazd Towarzystw Chirurgów Polskich Kraków, sierpień 2019.
 2. Czynny udział w naukowej konferencji UMK w marcu 2019, Nanotechnologia dotycząca medycyny.
 3. Nagroda Ministerstwa Edukacji Narodowej za działalność naukowo-badawczą.
 4. Badania naukowe w UMK: Nanotechnologia – Grant Marszałkowski 4 miliony zł

 

Prof. dr hab. Irena Ponikowska

Publikacje:

 1. Siwacki S., Ponikowska I., Przybyszewska J., Veryho N.: Ocena szacunkowa bilansu energetycznego u otyłych leczonych w warunkach uzdrowiskowych. Acta Balneol. 2017. 59, (1) 35-43.
 2. Ponikowska I., Kochański W. (red): Wielka Księga Balneologii Medycyny Fizykalnej i Uzdrowiskowej. Warszawa, Aluna, 2017 (książka tom I, stron 836).
 3. Szot K, Góralczyk K., Michalska M., Ponikowska I., Rość D.: Influence of Humic Acid Water on of Hyperglycemia. Acta. Baleol. 2018, 51(2), 83-86.
 4. Ponikowska I. (red): Wielka Księga Balneologii, Medycyny Fizykalnej i Uzdrowiskowej, tom II, Warszawa, Aluna, 2018 (518 stron).
 5. Ponikowska I. 10 rozdziałów w podręczniku Wielka Księga balneologii Medycyny Fizykalnej i Uzdrowiskowej
 6. Adamczyk P., Ponikowska I., Siwacki S.: Wpływ kompleksowego leczenia balneologicznego na całkowity potencjał antyoksydacyjny osocza u chorych na cukrzycę. Acta Balneol. 2018, 60 (3), 154-159.
 7. Ponikowska I., Doniec A.: „Od otyłości do maratonu” publikacja 147 stron, wydanie II, 2018.
 8. Szot K., Góralczyk K., Michalska M., Ponikowska I., Rość D.: The effect of humic acid water on endothelian cells under hiperlycemia condition: inflammation associated parameters. Environ. Geohe. Health, 2019 (IF 2,9).
 9. Veryho N., Ziółkowski M., Czarnecki D., Ponikowska I.: Wpływ kuracji pitnej wodą humusową na obrazowe i laboratoryjne parametry funkcji wątroby u pacjentów uzależnionych od alkoholu. Hygeia Public Health, 2019, 54 (1), 48-55.
 10. Ponikowska I., Adamczyk P., Kapliński A.: Zaburzenia płodności u osób otyłych, rola lecznictwa uzdrowiskowego. Acta Balneol. 2019, 61(1), 39-44.
 11. Ponikowska I., Kozłowski M., Adamczyk P., Wrotek S.: Hypertermoterapia ogólnoustrojowa – zastosowanie w medycynie. Acta Balneol, 2019, z. 4.

Udział w konferencjach, sympozjach:
Udział aktywny w konferencjach

 1. Internationa Mud Congres ISMH Balneology Course 21. 04. 2018 Hevis, Węgry referat „Polish peat its products application in the treatment and prevention of chronić diseases” Chojnowski, Ponikowska I.
 2. Influence of humic water on edothelian cells cultured unde conditions of hyperglycemia. Szot i WSP, Ponikowska. Internationa Mud Congress ISMH Rumunia.
 3. Proposal for modification of the international classification of healing mineral waters Ponikowska, Latour T., Konferencja Rumuńskiego Towarzystwa balneologicznego 22- 28.05 2018.
 4. New combined balneological procedurę. Ponikowska I. Latour T. ISMH, Portugalia-Amarande 10- 13. 06 2018.
 5. Woda- źródło życia, zdrowia i urody. Ponikowska I., Konferencja Expo Diabetica w Toruniu 22 Sympozjum cukrzycowe i 16 forum otyłości, 21- 22.09. 2018.
 6. Wszystko o wodzie, Ponikowska I. referat dla Uniwersytetu dla Aktywnych w Ciechocinku dnia 8.01. 2019.
 7. Zasady łączenia naturalnych surowców leczniczych. Nowe procedurę lecznicze. Ponikowska I. 28 Konferencja Uzdrowisk Polskich, Duszniki Zdrój, 5-7. 09. 2019.
 8. Zaburzenia płodności u osób otyłych. Ponikowska I. Diabetica Expo 2019, Toruń 20-21. 09. 2019.
 9. Transedermal absorpcion of mineral compositions in the therapeutic bath. Ponikowska I. Adamczyk P. Miedzynarodowa Konferencja „Thalassia, Thalassia” Khalkidiki (Grecja) 16- 20.10. 2019.
 10. Didactic potential of Polish thermal medicine for the international balneological treatment. Chojnowski J, Ponikowska I.
 11. Co uzdrowisko Ciechocinek może zaoferować seniorom. Ponikowska I. Konferencja Geriatryczna . Miejska Rada Seniorów w Ciechocinku, Ciechocinek 18.11. 2019 12. Walory lecznicze uzdrowiska Ciechocinek. Uzdrowiskowe leczenie otyło9ści. Ponikowska I. Międzynarodowa Konferencja Fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych” Pro Omnibus” Ciechocinek dnia 6.12. 2019.

Inna aktywność naukowo-dydaktyczna

 1. Przewodnicząca 4 sesji egzaminacyjnych dla lekarzy z zakresu balneologii i medycyny fizykalnej (Ponikowska).
 2. Recenzja dorobku naukowego w postepowaniu o ubieganie się o tytuł profesora dr. hab. Lubkowskiego (ze Szczecina) z ramienia Centralnej Komisji ds. stopni naukowcy dnia 10. 01. 2019.
 3. Przewodnicząca komisji przewodu habilitacyjnego z ramienia CKK dr med. Glinki Marka z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, dnia 9.09. 2019.

 

Dr hab. Wojciech Beuth

40 lat pracy jako neurochirurg, specjalista neurochirurg, dr habilitowany na stanowisku profesora od 1978r. Szpital Uniwersytecki im. Jurasza w Bydgoszczy Klinika neurochirurgii lekarz neurochirurg, 1990r. Adiunkt w Katedrze i Klinice Neurochirurgii i Neurotraumatologii od 1999r. do 2006r. Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego w Collegium Medium UMK od 2006r. stanowisko p.o. kierownika-ordynatora Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii Collegium Medicum w Bydgoszczy. Hab. n. med., profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wojciech Beuth posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe. W 1987 roku złożył egzamin, otrzymując specjalizację II stopnia w zakresie neurochirurgii i neurotraumatologii. W tym samym roku przyznano mu stopień naukowy doktora nauk medycznych (Akademia Medyczna w Bydgoszczy). W 2000 roku uzyskał habilitację. Przez wiele lat był członkiem kadry Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, podległego UMK w Toruniu. W 2007 roku w Collegium Medicum wygrał konkurs na kierownika katedry i kliniki UMK Collegium Medicum w Bydgoszczy i został powołany na to stanowisko przez prorektora uczelni oraz dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego im. Jurasza. Obecnie pełni funkcję ordynatora Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku. Profesor cieszy się ogromnym uznaniem i szacunkiem zarówno w środowisku medycznym, jak i wśród pacjentów. W 2013 roku otrzymał Certyfikat Laur Pacjenta w Ogólnopolskim Plebiscycie Medycznym.

 

Dr n. med. Marlena Karwacka

a) Od 1986 do 1988r. Państwowy Szpital Kliniczny AM w Bydgoszczy. 
b) Pielęgniarka dyplomowana, od 1988 do 1995r. Szpital im. Biziela w Bydgoszczy.
c) Pielęgniarka dyplomowana, od 1995 do 2012r. Centrum Onkologii w Bydgoszczy specjalista ds. epidemiologii. 
d) od 2013 r. SP WZOZ MSW w Bydgoszczy Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością. 
e) od 2013 r. Szpital Eskulap w Osielsku Centrum Leczenia Chorób Serca i Naczyń Specjalista ds. epidemiologii.
f) Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego – 2 kadencja.

Udział bierny w sympozjach, konferencjach:
a) „Zmniejszenie ryzyka zawodowego w pracy pielęgniarek i położnych”- 2020. 
b) Jakość kształcenia podyplomowego drogą w kreowaniu wizerunku pielęgniarek i położnych” 2019. 
c) „Radzenie sobie z trudnymi zrachowaniami pacjentów” 2019.

Publikacja zagraniczna: American Journal of Infection Control “Does surgical site infection after Caesarean section in Polish hospitals reflect high-quality patient care or poor postdischarge surveillance? Results from a 3-year multicenter study”, rok publikacji 2017 r.

 

Dr n. med. Beata Małecka

Publikacje:
Małecka B., Kujawa G., Częstotliwość występowania nowotworu gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku dojrzałym i podeszłym. Monografia PWSZ. Opieka długoterminowa w chorobach przewlekłych – perspektywy i wyzwania. Włocławek 2018.

Udział w konferencjach, sympozjach:

 1. XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Zaburzenia poznawcze u osób starszych wyzwaniem dla zespołu terapeutycznego”, PWSZ w Ciechanowie, 12.04.2019 r.
 2. Regionalna konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „Postępowanie z raną przewlekłą”, PWSZ we Włocławku, 15.02.2019 r.
 3. VI Międzynarodowa Naukowa Konferencja pt. „Praca z osobami z ograniczoną świadomością – wyzwania i nowe kierunki diagnozy i rehabilitacji”, Toruń, 24-25.10.2019 r.
 4. 22. Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej pt. „Globalne wyzwania starości. Choroba Alzheimera i inne wyzwania starości. Jak poprawić jakość życia osób z różnymi formami demencji? Dobre praktyki ze świata”, Toruń 18-20 września 2019 r.
 5. Warsztaty pt. „Najpoważniejsze zagrożenia w obszarze zakażeń szpitalnych”, Bydgoszcz, 22.11.2018 r.

 

Dr n. med. Cezary Guga

Publikacje: 

 1. Ponikowska, C. Guga, Balneoterapia i fizykoterapia w wybranych chorobach kardiologicznych. Wielka Księga Balneologii, Medycyny Fizykalnej i Uzdrowiskowej, t. II, 17-30, wyd. Aluna 2018.

Samokształcenie – uczestnictwo:
23 Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK, 28-30.03.2019 r., Wisła-Ustroń
Forum Ekspertów Kardiologii, 11-12.10.2019 r., Warszawa
XIII Konferencja Naukowa Sekcji Epidemiologii i Prewencji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego “Kardiologia Prewencyjna 2020 – wytyczne, wątpliwości, gorące tematy”, 19–21.11.2020 r.

 

Dr n. o zdr. Wioletta Wojciechowska

Udział w konferencjach, sympozjach:

 1. Konferencja „KOBIETY W SPOŁECZEŃSTWIE POLSKI ŚREDNIOWIECZNEJ”- (referat: „Zdrowotne i psychospołeczne aspekty funkcjonowania kobiet w średniowieczu”).
 2. X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „CZŁOWIEK W WIEKU PODESZŁYM WE WSPÓŁCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE. Opieka i aktywizacja osób w wieku podeszłym.”
 3. XX Ogólnopolska Konferencja Medycyny Paliatywnej „HOSPICJUM 2020” (referat: „Poziom wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek pracujących w hospicyjnej opiece domowej”).
 4. XIX Ogólnopolska Konferencja Medycyny Paliatywnej Hospicjum 2019, XVII Ogólnopolskie Forum Onkologii i Psychoonkologii.
 5. Konferencja „Pielęgniarko! Bądź bezpieczna w pracy! Odpowiadasz za bezpieczeństwo pracy swoich Koleżanek”.
 6. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Interdyscyplinarność działań wobec pacjenta przewlekle chorego”.
 7. Warsztaty „Godność i indywidualność osoby zależnej. Komunikacja z pacjentem i jego rodziną”.
 8. Warsztaty „Nowoczesne metody transferu i pionizacji pacjenta”.
 9. Seminarium „Dokumentacja medyczna bez tajemnic”.
 10. Łódzkie Warsztaty Psychogeriatryczne – Nowe Opcje Leczenia w Psychogeriatrii.
 11. VI Konferencja Prawa Medycznego SZP CMKP: Prawo w Pandemii.
 12. „Jesienna Szkoła Prawa Medycznego Uniwersytetu Warszawskiego: Informowanie pacjenta, dokumentacja medyczna, błędy medyczne, rehabilitacja prewencyjna w praktyce”.
 13. „Letnia Szkoła Prawa Medycznego Uniwersytetu Warszawskiego : Ochrona danych pacjenta – tajemnica lekarska, e-zdrowie i RODO”.
 14. Konferencja Zakładu Ekonomiki, Prawa i Zarządzania Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP – „Aktualne problemy zdrowia w obszarze międzynarodowym”.
 15. Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej – Opieka Długoterminowa. Czy jest jedna droga rozwoju?
 16. Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej – Dyrektor instytucji opieki długoterminowej dziś i jutro. Naciski, ustępstwa, kompromisy i rozwiązania.
 17. Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej – Zarządzanie jakością w placówkach opieki długoterminowej w aspektach: ekonomicznym, medycznym i społecznym.
 18. Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej – Rodzina, środowisko i instytucja w opiece długoterminowej.
 19. Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej – Zrozumieć osobę niesamodzielną – trudne sytuacje w opiece długoterminowej.
 20. Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej – Działania terapeutyczne w opiece długoterminowej.
 21. Konferencja – Współczesne pielęgniarstwo i opieka medyczna w wybranych krajach Europy – stan aktualny i przyszłość.
 22. Seminarium – Wielowymiarowy problem społeczeństwa senioralnego.
 23. Konferencja – Bioetyka wobec śmierci i umierania.24. Konferencja szkoleniowa – Rachunek kosztów, informacja zarządcza oraz restrukturyzacja i konsolidacja podmiotów leczniczych.
 24. Szkolenie – Akademia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Jednostkach Ochrony Zdrowia.
 25. Szkolenie – Skuteczne techniki wywierania wpływu w biznesie.
 26. Szkolenie – Asertywność menedżera. Problem wypalenia zawodowego w placówkach opieki długoterminowej.
 27. Szkolenie – Jednorodne grupy pacjentów – teoria a praktyka.
 28. Szkolenie – Czas pracy pielęgniarek i innych pracowników zmianowych w zakładach opieki zdrowotnej.
 29. Szkolenie – Leczenie ran przewlekłych w środowisku wilgotnym.
 30. Wiedeński System Testów. Koncepcja treningu poznawczego: CogniPlus.

Przynależność do towarzystw i organizacji:
– Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej
– Członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego
– Członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
– Członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej

Publikacje

 1. Wojciechowska W., Zaakceptować chorobę, „Świat Lekarza” 2012, 3/(20)
 2. Wojciechowska W., Sprostać chorobie, „Świat Lekarza” 2012, 4/(21)
 3. Wojciechowska W.: „Starość – rozwój czy regres?” – Świat Lekarza Nr 3/2013 (26)
 4. Kurowska K., Wojciechowska W.: „Wpływ poczucia koherencji na sposoby radzenia sobie z chorobą przewlekłą na przykładzie stwardnienia rozsianego – Farmacja Współczesna Nr 4/2015
 5. Krawczyk-Wasielewska A., Mojs E., Skorupska E., Keczmet P., Grobelny B., Warchoł-Biedermann K., Wojciechowska W., Samborski W,: Psychodemograficzny profil opiekunów chorych z demencją w Polsce., Pielęgniarstwo Polskie Nr 1/2016
 6. Wojciechowska W., Pęczkowska W. „Rola i funkcje zawodowe pielęgniarki w zakresie poprawy stanu funkcjonalnego osób po przebytym udarze mózgu” – [w]: red. I. Wrześniewska – Wal, D. Cianciara, A. Augustynowicz: „Praca w zespołach diagnostyczno-terapeutycznych. Teraźniejszość a przyszłość”, PZWL, 2020
 7. Małecka B., Wojciechowska W., Zieliński M.: Monografia pt.: „Nowoczesne spojrzenie na opiekę, leczenie i rewitalizację osób w wieku podeszłym” (w monografii: Wojciechowska W., Małecka B., Gawor B. “Poziom  wiedzy  rodziny  na  temat  opieki nad  pacjentem z zespołem otępiennym”;
 8. Wojciechowska W., Małecka B., Brzezińska M. “Problemy zdrowotne pacjentów w wieku starszym przebywających w Domach Pomocy Społecznej”; Małecka B., Wojciechowska W., Kraska R. “Jakość życia seniorów po przebytym zapaleniu płuc nieobjętych profilaktyką pneumokokową”).
 9. Małecka B., Wojciechowska W.: Pielęgniarska ocena wpływu operacji tarczycy                 na poziom wapnia u pacjentów po wykonanym zabiegu. w.: Innowacje  w pielęgniarstwie i naukach o zdrowiu, Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku. [online],28 marzec 2021, T. 6, nr 1, s. 37–49.
 10. Wojciechowska W., Małecka B., Frąckowiak B.: Poziom wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek pracujących w szpitalu, w.: Innowacje w pielęgniarstwie i naukach o zdrowiu, Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku. [online],28 grudzień 2021, T. 6, nr 4, s. 72–87.
 11. Sinkiewicz Anna, Garstecka Agnieszka*, Mackiewicz-Nartowicz Hanna, Nawrocka Lidia, Wojciechowska W., Szkiełkowska A.., The effectiveness of rehabilitation of occupational voice disorders in a health resort hospital environment., J. Clin. Med., 2021 : Vol. 10, nr 12, s. 1-9; 2581.
 12. Sinkiewicz A., Garstecka A., Mackiewicz-Nartowicz H., Nawrocka L., Wojciechowska W., Szkiełkowska A., Sanatoryjna rehabilitacja głosu u nauczycieli. Med. Pracy 2021 : Vol. 72, s. 1-4.
 13. Wojciechowska W.: Poczucie koherencji i psychospołeczne aspekty procesu starzenia się jako determinanty akceptacji i radzenia sobie w chorobie przewlekłej u pacjentów objętych opieką długoterminową, Pielęgniarstwo Polskie, Nr 1(83)2022, s.11-18.

W opracowaniu::

 1. Wiśniewska-Duszyńska M.,Wojciechowska W., Garstecka A.: Rehabilitacja schorzeń narządu głosu – wpływ edukacji zdrowotnej na efekty terapeutyczne.
 2. Wojciechowska W., Smorawska-Drelich L.:Preferencje kulturowe pielęgniarek.
 3. Wojciechowska W., Rygiewicz W.: Jakość życia pacjentów leczonych w poradni alergologicznej kujawsko-pomorskiego centrum pulmonologii stosujących immunoterapię swoistą.
 4. Wojciechowska W., Małecka B.: Temperament afektywny i czynniki stresowe a akceptacja choroby przewlekłej.
 5. Wojciechowska W., Małecka B., Suchorska L.: Poziom wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek pracujących w hospicyjnej opiece domowej.
 6. Wojciechowska W., Małecka B., Uzarowicz- Sznajder E. „Wpływ choroby nowotworowej dziecka na funkcjonowanie rodziny”
 7. Wojciechowska W., Małecka B., Olszewska M.: Jakość życia pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową będących pod opieką hospicjum domowego.

Rok akademicki 2018/2019. Działania zorganizowane z inicjatywy dr n. o zdrowiu Wioletty Wojciechowskiej

 1. W dniu 29.03.2019 r. – Instytut Nauk o Zdrowiu zorganizował Dzień Otwarty na Wydziale Nauk o Zdrowiu KSW. To spotkanie w sprawie promocji rekrutacji na nowy 2019/2020 rok akademicki. Dzień Otwarty przebiegał pod hasłem „ Co dalej z moją edukacją? – oto jest pytanie”. Seminarium miało na celu zaprezentowanie oferty edukacyjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu przez przedstawicieli – studentów kierunków: Pielęgniarstwo, Fizjoterapia, Dietetyka (wówczas kierunek w organizacji) Uczniom klas maturalnych, przedmaturalnych oraz wszystkim zainteresowanym edukacją.
 2.  Realizacja Niedziel Zdrowia – seminarium i warsztaty – cykl spotkań służących upowszechnianiu wiedzy o zdrowiu, jego potęgowaniu, kształtowaniu zdrowego stylu życia, profilaktyce chorób cywilizacyjnych oraz radzeniu sobie w określonych, wybranych stanach mogących zaburzać sprawność fizyczną i psychiczną człowieka. Po części wykładowej – w części praktycznej realizowane są porady i konsultacje specjalistów adekwatnie do prezentowanej tematyki, pokazy umiejętności oraz pomiary poziomu glikemii, ciśnienia tętniczego krwi, analizy składu ciała, testy funkcjonalne. Miejsce części praktycznej – Centrum Rehabilitacji Leczniczej Fizjo-Fit Kujawskiej Szkoły Wyższej.
 3. W dniu 12.05.2019 r. Instytut Nauk o Zdrowiu zorganizował I NIEDZIELĘ ZDROWIA – seminarium i warsztaty pod hasłem „Pacjent XXI wieku – świadomy, bezpieczny, zaangażowany”.
 4. W dniu 17.06.2019 r. Instytut Nauk o Zdrowiu zorganizował spotkanie promujące zdrowy styl życia dla dzieci. Edukacja odbyła się w dwóch Przedszkolach we Włocławku: Przedszkole Publiczne nr 6 „Planeta Radości” oraz Niepubliczne Przedszkole „Megamocni”.
 5. Instytut Nauk o Zdrowiu w dniu 30 maja br. w ramach II Kujawsko-Pomorskiego Forum Seniorów współuczestniczył w części organizacyjnej festynu “Zdrowy styl życia w wieku senioralnym”. Udział studentów Wydziału Nauko Zdrowiu pod kierunkiem dr n. o zdrowiu Wioletty Wojciechowskiej.

Badania naukowe prowadzone od 2018 r. w podmiocie leczniczym zorganizowane z inicjatywy dr n. o zdrowiu Wioletty Wojciechowskiej (badania nadal w trakcie realizacji – zgoda Komisji Bioetycznej uzyskana).
Tematyka:

 1. Poziom akceptacji choroby i sposobów radzenia sobie ze stresem u chorych po laryngektomii.
 2. Interdyscyplinarne podejście do problemu dysfagii u osób objętych opieką długoterminową

Rok akademicki 2019/2020

 1. Działanie zorganizowane z inicjatywy dr n. o zdrowiu Wioletty Wojciechowskiej:
  W dniu 17 listopada 2019 r. Instytut Nauk o Zdrowiu zorganizował II NIEDZIELĘ ZDROWIA– seminarium i warsztaty pod hasłem: dlaczego eZdrowie? To spotkanie z zakresu e-recepty , e-skierowania oraz Internetowego Konta Pacjenta przeznaczone było dla pracowników medycznych podmiotów leczniczych oraz wszystkich zainteresowanych potencjalnych pacjentów.
 2. W dniu 19 stycznia 2020 r. Instytut Nauk o Zdrowiu zorganizował III NIEDZIELĘ ZDROWIA– seminarium i warsztaty pod hasłem „Udar mózgu – co warto wiedzieć dla zdrowia i życia”. Rok akademicki 2019/2020 – dr Beata Małecka, dr Wioletta Wojciechowska – organizacja I Krajowej Konferencji Naukowej pt.: „Nowoczesne spojrzenie na opiekę, leczenie i rewitalizację osób w wieku podeszłym” – konferencja zaplanowana na 14 maja 2020 r. – z powodu pandemii odwołana i przeniesiona na inny termin.

 

Dr n. o zdr. Ewa Sztuczka

Publikacje:

 1. 2016, 88,4, 318-330. Sztuczka E. Żukowska W. Jackowski M. Ocena procesu gojenia się rany operacyjnej zaopatrzonej samoadaptacyjnym szwem skórnym lub staplerem mechanicznym”. artykuł Polski Przegląd Chirurgiczny
 2. 2018;90(5). Sztuczka E. Żukowska W. Jackowski M. Rekomendowane standardy wyposażenia ośrodka leczniczego w zakresie chirurgii bariatrycznej i metabolicznej – doświadczenia własne”. artykuł Polski Przegląd Chirurgiczny
 3. 2020; 92 (1) : 12-17; DOI: 10.5604/01.3001.0013.5610; M. Jagielski, M. Smoczyński, K. Andrych, E. Sztuczka, M. Jackowski Endoskopowa nekrozektomia pod kontrolą obrazu fluoroskopowego w trakcie drenażu przezściennego martwicy ograniczonej trzustki artykuł Polski Przegląd Chirurgiczny
 4. Zeszyty naukowe E. Sztuczka 2 w 1: Optymalizacja pracy na bloku operacyjnym i prewencja ZMO – jak to osiągnąć? artykuł

Wystąpienia:
13-17.10.2020 Rana pooperacyjna – zapobieganie i redukcja powikłań – wytyczne i doświadczenia własne Konferencja o leczeniu ran Aktywny udział
25.09.2020 2 w 1: Optymalizacja pracy na bloku operacyjnym i prewencja ZMO – jak to osiągnąć? IV Konferencja o leczeniu ran w onkologii Poznań Aktywny udział
25.11.2020 „W jaki sposób chirurgia laparoskopowa może ograniczyć ryzyko zakażeń miejsca operowanego” Kurs dla kierowników bloków operacyjnych Nowy Tomyśl Aktywny udział

 

Mgr piel. Justyna Kiełkowska

a) 2008-2010 Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego
b) Kurs dokształcający – problematyka uzależnień, diagnoza, terapia i rehabilitacja dla pielęgniarek i położnych 
c) XXII Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa – pielęgniarstwo psychiatryczne – integracja i rozwój 
d) Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 2
e) Szkolenie: Przetaczanie krwi i jej składników 
f) Szkolenie: Ochrona danych osobowych w placówkach medycznych 
g) Szkolenie dla pracowników podmiotów leczniczych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju: Leczenie szpitalne

 

Mgr piel. Jolanta Ertmańska

– 2013-2015 WSHE opiekun praktyk pielęgniarskich i zajęć praktycznych z zakresu pielęgniarstwo neurologiczne i neurochirurgiczne
– 2018 do nadal KSW nauczyciel akademicki, koordynator ds. kształcenia praktycznego
a) od 1989 r. do 2000 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku : Sala operacyjna neurochirurgii,
b) od 2000 r. do 2005 r. Oddział Neurochirurgii,
c) od 2005 r. do 2010 r. Główny Blok Operacyjny,
d) w 2010 r. Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej,
e) od 2010r. Neurochirurgia.
f) Posiada specjalizację chirurgiczną

Specjalizacje, szkolenia, warsztaty:
a) 09/2016 – Specjalizacja chirurgiczna dla pielęgniarek, Organizator: Agencja Usług Oświatowych Omnibus spółka z o.o.
b) 12/2015 – Podawanie krwi i środków krwiopochodnych – szkolenie uzupełniające, Organizator: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Bydgoszcz
c) 09/2013 – Interdyscyplinarna opieka nad pacjentami ze schorzeniami układu nerwowego, Organizator: Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Neurologicznych
d) 05/2013 – Praktyczne podejście do rany przewlekłej, Organizator: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Włocławku
e) 09/2012 – Leczenie żywieniowe dla zespołów żywieniowych, Organizator: Katedra i Klinika Anestezjologii i intensywnej Terapii CM w Bydgoszczy, UMK w Toruniu, PTŻPiD
f) 04/2012 – Podstawy organizacji Zespołu Leczenia Żywieniowego w szpitalu, Organizator: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, PTŻK
g) 03/2012 – Leczenie ran w ujęciu interdyscyplinarnym. Rana ostra, przewlekła, blizna., Organizator: Miralex sp. z o.o., ConvaTec, NN Pharmaceuticals, Miasto Poznań
h) 10/2011 – Interdyscyplinarna opieka nad pacjentami ze schorzeniami układu nerwowego, Organizator: Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Neurologicznych
i) 07/2011 – Procedury podawania leków drogą dożylną z założonym dostępem naczyniowym, Procedury użytkowania i pielęgnacji centralnych cewników żylnych, Organizator: Promedinet.
j) 07/2011 – Procedury wykonania i monitorowania dostępu żylnego obwodowego, Procedury wykonania kroplowego wlewu dożylnego w systemie zamkniętym, Organizator: Promedinet.
k) 06/2011 – Technika zabiegu cewnikowania u kobiet i mężczyzn z uwzględnieniem zasad aseptyki, antyseptyki i znieczulenia miejscowego zgodnie z najnowszymi wytycznymi, Organizator: Grant edukacyjny firmy JELFA
l) 11/2008 – Akademia Higieny Aktualne zagadnienia epidemiologii, dezynfekcji i kontroli zakażeń szpitalnych, Organizator: ECOLAB Sp. z o. o.
m) 03/2006 – HCV można pokonać- program szkoleń dla pracowników medycznych, Organizator: Państwowa Inspekcja Sanitarna , Polska grupa Ekspertów HCV , Schering-Plough n) 06/2004 Wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej w świetle obowiązujących przepisów, Organizator: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Włocławku
o) 09/2001 – Podawanie krwi i środków krwiopochodnych- szkolenie podstawowe, Organizator: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Bydgoszcz
p) 05/1993 – Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek instrumentariuszek, Organizator: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadr Medycznych we Włocławku.

 

Prof. dr hab. Iwona Głowacka-Mrotek

Publikacje za rok 2020: 

 1. Nowikiewicz Tomasz, Głowacka-Mrotek Iwona, Tarkowska Magdalena, Nowikiewicz Magdalena*, Zegarski Wojciech. Tytuł oryginału: Failure of sentinel lymph node mapping in breast cancer patients qualified for treatment sparing axillary lymph nodes – clinical importance and management strategy -one-center analysis. Czasopismo: Breast J. Szczegóły: 2020 : Vol. 26, nr 5, s. 873-881. Impact Factor: 1.991. Punktacja MNiSW: 70.000
 2. Mackiewicz-Milewska Magdalena, Cisowska-Adamiak Małgorzata, Rość Danuta, Głowacka-Mrotek Iwona, Świątkiewicz Iwona. Tytuł oryginału: Effects of four-week rehabilitation program on hemostasis disorders in patients with spinal cord injury. Czasopismo: J. Clin. Med. Szczegóły: 2020 : Vol. 9, nr 6, s. 1836, 1-11. Impact Factor: 3.303. Punktacja MNiSW: 140.000
 3. Głowacka-Mrotek Iwona, Tarkowska Magdalena, Nowikiewicz Tomasz, Hagner-Derengowska Magdalena, Goch Aleksander. Tytuł oryginału: Assessment of postural balance in women treated for breast cancer. Czasopismo: Medicina-Lithuania. Szczegóły: 2020 : Vol. 56, nr 10, 505 s. 1-10. Impact Factor: 1.205. Punktacja MNiSW: 40.000
 4. Głowacka-Mrotek Iwona, Tarkowska Magdalena, Jankowski Michał, Nowikiewicz Tomasz, Siedlecki Zygmunt, Hagner Wojciech, Zegarski Wojciech. Tytuł oryginału: Prospective evaluation of muscle strength and spine joint motility of patients who underwent surgery for colorectal cancer by open and laparoscopic methods. Czasopismo: Videosurgery Miniinvasive Tec. Szczegóły: 2020 : Vol. 15, nr 1, s. 49-57. Impact Factor: 1.061. Punktacja MNiSW: 40.000
 5. Tarkowska Magdalena, Głowacka-Mrotek Iwona, Nowikiewicz Tomasz, Monastyrska-Waszak Ewelina*, Gastecka Agata, Goch Aleksander, Zegarski Wojciech. Tytuł oryginału: Sexual functioning and self-esteem in women after mastectomy : a single-centre, non-randomised, cross-sectional study. Czasopismo: Współ. Onkol. Szczegóły: 2020 : T. 24, nr 2, s. 106-111. Punktacja MNiSW: 40.000

Konferencje w 2020 roku
11–12 września 2020, Kraków, XXVI Zjazd PTChO. Głowacka-Mrotek Iwona, Tarkowska Magdalena, Zegarski Wojciech. Tytuł oryginału: Prospektywna ocena jakości życia u pacjentów operowanych z powodu raka jelita grubego w zależności od zastosowanej metody operacyjnej (otwarta vs. laparoskopia).
a) W 2017 roku w celu podniesienia kompetencji dydaktycznych odbyła staż dla nauczycieli akademickim w Finlandii 24.04.2017-28.04.2017 staż naukowy dla nauczycieli akademickich w Tampere (Finlandia, Tampere Uniwersity of Applied Science). Na stażu reprezentowała Kujawską Szkołę Wyższą. Staż ten był okazją do wymiany doświadczeń dotyczących sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych z nauczycielami akademickimi z wielu europejskich państw m.in Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Litwy.
b) W czerwcu 2017 roku opiekowała się nauczycielami akademickimi z Finlandii (Tampere Uniwersity of Applied Science), którzy odwiedzili Kujawską Szkołę Wyższą w ramach wymiany akademickiej.
c) W 2019 (3.11 do 9.11) roku uczestniczyła w kursie językowym w Executive Training Institute Malta reprezentując Kujawską Szkołę Wyższą. Kurs ten był okazją do poszerzenia kompetencji językowych oraz zdobycia nowych technik przekazywania wiedzy studentom.
d) W lutym 2020 roku otrzymała tytuł dr hab. na podstawie cyklu publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe pt. Ocena odległych następstw niepożądanych w układzie ruchu u kobiet leczonych z powodu raka piersi w zależności od zastosowanej metody operacyjnej.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709