Instytut Nauk o Zdrowiu

Działalność dydaktyczna

Pracownicy Instytutu Nauk o Zdrowiu aktywnie uczestniczą w działalności dydaktycznej Uczelni m.in.: prowadzenie zajęć dydaktycznych na poszczególnych kierunkach studiów Uczelni, aktywny udział w kształceniu podyplomowym w ramach studiów podyplomowych U …

Pracownicy Instytutu Nauk o Zdrowiu aktywnie uczestniczą w działalności dydaktycznej Uczelni m.in.:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na poszczególnych kierunkach studiów Uczelni,
 • aktywny udział w kształceniu podyplomowym w ramach studiów podyplomowych Uczelni,
 • aktywny udział w kształceniu i doskonaleniu zawodowym pielęgniarek w ramach projektów Unijnych,
 • prowadzenie wykładów dla studentów Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
 • autorstwo i współautorstwo podręczników dydaktycznych (akademickich) dla studentów poszczególnych kierunków studiów.


Działalność dydaktyczna

 • Wdrażanie założeń Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
 • Współudział w przygotowaniu wniosku o  powstanie kierunku: dietetyka – uczelnia uzyskała prawo prowadzenia nauczania na kierunku dietetyka.
 • Udział w przygotowaniach do wizytacji Krajowej Rady Akredytacyjnej Pielęgniarek i Położnych. Czynne uczestnictwo w kontroli.
 • Hospitacje pracowników naukowych, zgodnie z harmonogramem hospitacji.
 • Udział w uzyskaniu zgody Komisji Bioetycznej na prowadzenie badań naukowych przez studentów studiów drugiego stopnia kierunek pielęgniarstwo.
 • W dniu 29.03.2019 r. – Instytut Nauk o Zdrowiu zorganizował Dzień Otwarty na Wydziale Nauk o Zdrowiu KSW. To spotkanie w sprawie promocji rekrutacji na nowy 2019/2020  rok akademicki.  Dzień Otwarty przebiegał pod hasłem „ Co dalej z moją edukacją? – oto jest pytanie”. Seminarium miało na  celu zaprezentowanie oferty edukacyjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu przez przedstawicieli – studentów kierunków: Pielęgniarstwo, Fizjoterapia, Dietetyka (wówczas kierunek w organizacji) Uczniom klas maturalnych, przedmaturalnych oraz wszystkim zainteresowanym edukacją. 
 • W dniu 12.05.2019 r. Instytut Nauk o Zdrowiu zorganizował NIEDZIELĘ  ZDROWIA  – seminarium i warsztaty  pod hasłem „Pacjent XXI wieku – świadomy, bezpieczny, zaangażowany”. Było to pierwsze spotkanie  rozpoczynające  cykl wykładów popularnonaukowych służących upowszechnianiu wiedzy o zdrowiu.
 • W dniu 17.06.2019 r. Instytut Nauk o Zdrowiu zorganizował spotkanie  promujące  zdrowy styl życia dla dzieci. Edukacja odbyła się  w dwóch Przedszkolach  we Włocławku: Przedszkole Publiczne nr 6 „Planeta Radości” oraz Niepubliczne Przedszkole „Megamocni”.
 • Instytut Nauk o Zdrowiu w dniu 30 maja br. w ramach II Kujawsko-Pomorskiego Forum Seniorów  współuczestniczył w części organizacyjnej  festynu  “zdrowy styl życia w wieku senioralnym”.
 • W dniu 17 listopada 2019 r. Instytut Nauk o Zdrowiu zorganizował II NIEDZIELĘ ZDROWIA– seminarium i warsztaty pod hasłem: dlaczego eZdrowie? To spotkanie z zakresu e-recepty , e-skierowania oraz Internetowego Konta Pacjenta przeznaczone było dla pracowników medycznych podmiotów leczniczych oraz wszystkich zainteresowanych potencjalnych pacjentów.
 • W dniu 19 stycznia 2020 r. Instytut Nauk o Zdrowiu zorganizował III NIEDZIELĘ ZDROWIA– seminarium i warsztaty pod hasłem „Udar mózgu – co warto wiedzieć dla zdrowia i życia”.
 • Organizacja I Krajowej Konferencji Naukowej pt.: „Nowoczesne spojrzenie na opiekę, leczenie i rewitalizację osób w wieku podeszłym” – konferencja zaplanowana na 14 maja 2020 r. – z powodu pandemii została odwołana.  Organizatorzy konferencji w oparciu o tematykę przedsięwzięcia  postanowili wydać Monografię „Nowoczesne spojrzenie na opiekę, leczenie i rewitalizację osób w wieku podeszłym” pod redakcją dr Beaty Małeckiej, dr Wioletty Wojciechowskiej, dr Marka Zielińskiego, Kujawska Szkoła Wyższa, Włocławek 2020

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709