Instytut Komercjalizacji Nauki

O Instytucie

„Nauka, to zamiana pieniędzy w wiedzę, a innowacja to zamiana wiedzy w pieniądze” TST   Instytut został powołany Zarządzeniem Rektora nr 59/2020 z dnia 26.11.2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu KSW we Włocławku   Do zadań Instytutu nale …

„Nauka, to zamiana pieniędzy w wiedzę,
a innowacja to zamiana wiedzy w pieniądze”
TST

 

Instytut został powołany Zarządzeniem Rektora nr 59/2020 z dnia 26.11.2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu KSW we Włocławku

 

Do zadań Instytutu należy:

  1. Identyfikowanie, kreowanie oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych z dyscyplin naukowych objętych kierunkami kształcenia;
  2. Prezentowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w procesie budowania gospodarki opartej na wiedzy;
  3. Identyfikowanie projektów naukowo-badawczych posiadających potencjał komercjalizacyjny;
  4. Udział w pracach międzynarodowych organizacji z zakresu transferu wiedzy, innowacji i technologii;
  5. Koordynacja procesu wdrażania wyników badań naukowych i prac rozwojowych do  praktyki gospodarczej;
  6. Wspieranie pracowników naukowych w zakresie opracowania oferty badawczo-rozwojowej;
  7. Budowanie sieci powiązań z przemysłem w oparciu o idee clasteringu;
  8. Realizacja procesu komercjalizacji wyników badań naukowych posiadających potencjał wdrożeniowy;
  9. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie procesu komercjalizacji wiedzy;
  10. Prowadzenie działalności doradczej w obszarze komercjalizacji nauki;

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709