Władze Instytutu

Dyrektor Instytutu

Dyrektor Instytutu

dr Tadeusz Trocikowski

Doktor nauk o zarządzaniu, nauczyciel akademicki, praktyk w zakresie problematyki funduszy europejskich oraz komercjalizacji wiedzy, innowacji i technologii. Zwolennik bezstresowego studiowania. Promotor międzynarodowej współpracy naukowej z krajami z Europy Środkowo-Wschodniej. Przyjaciel Polaków na Wschodzie.

      Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi. Na seminarium magisterskie uczęszczał do prof. dr. hab. Brunona Hołysta – światowej sławy kryminologa i pioniera wiktymologii i suicydologii w Polsce.

      Po dyplomie w 1985 roku ukończył Podyplomowe Studium Handlu Zagranicznego w Instytucie Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku,  a w roku 1989 Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

      Na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku rozpoczął studia doktoranckie na Uniwersytecie Technologicznym w Tallinie w Estonii i tak rozpoczęła się jego przygoda
z  międzynarodowym środowiskiem naukowym.

      Po pięcioletnich studiach obronił pracę doktorską i uzyskał stopień naukowy doktora nauk o zarządzaniu (DMSc.) w dziedzinie nauki – nauki społeczne (OECD), w dyscyplinie nauki – nauki o zarządzaniu i jakości specjalizując się naukowo w zarządzaniu projektami europejskimi, w transferze wiedzy, innowacji i technologii i w międzynarodowych stosunkach gospodarczych.

      Współpracuje z naukowcami z uniwersytetów, szkół wyższych i instytutów naukowo-badawczych z takich krajów jak: Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa, Bułgaria, Słowacja, Czechy, Ukraina, Mołdawia, Rosja, Białoruś i Gruzja. 

      W ramach doskonalenia naukowego i zawodowego jest członkiem międzynarodowych organizacji opiniotwórczych i naukowych.

      Należy do kolegiów redakcyjnych: „GLOBALIZATION BUSINESS” w Instytucie Badań Problemów Ekonomicznych i Społecznych Globalizacji (Gruzja); BLACK SEA Scientific Journal of Academic Research (Estonia), „Geografia i Turystyka”, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki, (Ukraina);  „Tendencje Ekonomiczne”, Uniwersytet Baranowicze (Białoruś), „Public Management” – MAM, (Ukraina), „Alternatywna Energetyka i Ekologia” ( Rosja); INTERNATIONAL PRECISED AND REVIEWED SCIENTIFIC-PRACTICAL MAGAZINE, Tbilisi (Gruzja).

      Jest członkiem-korespondentem Akademii Nauk Biznesu (Gruzja), Regionalnej Akademii Zarządzania (Kazachstan), Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju Zrównoważonego (Bułgaria), Międzynarodowej Akademii Nauki i Praktyki Organizacji Produkcji (Rosja), certyfikowanym konsultantem byłego Biura Promocji Inwestycji i Technologii UNIDO – Organizacji  Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego w Warszawie, ekspertem: Instytutu Globalnych Strategii Zarządzania „Ostrożska Akademia” (Ukraina), Narodowego Instytutu Badań Ekonomicznych, Uniwersytet w Batumi (Gruzja), Commercialization Reactor (Łotwa), a ponadto specjalistą TRIZ I stopnia, członkiem społeczności Polska Innowacyjna, międzynarodowym trenerem programów europejskich, członkiem Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (Polska).

      Uzyskał akademicki stopień Doctor honoris causa (Dr. h. c.) Regionalnej Akademii Zarządzania (Kazachstan).            

      Jest współtwórcą, pierwszym wiceprezesem i autorem nazwy Towarzystwa Kultury Edukacji i Promocji Gminy Choceń, które wydatnie przyczyniło się do powstania szkolnictwa na poziomie średnim w Choceniu (miejsce urodzenia).

      Jest także pomysłodawcą i promotorem międzynarodowej współpracy regionalnej, rozpoczętej w latach 90. XX w. pomiędzy województwem włocławskim a Regionem Jõgeva w Estonii i pomiędzy Obwodem Chmielnickim na Ukrainie a województwem kujawsko- pomorskim, miastem Chmielnicki a miastem Włocławek oraz Gminą Choceń a gminami z Regionu Chmielnickiego na Ukrainie.

       Posiada bogate doświadczenie zawodowe w realizacji projektów europejskich współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, w latach 2002–2020 w ramach krajowych programów operacyjnych oraz programów europejskich jako kierownik, koordynator, wykładowca, ekspert, trener, łącznie z zespołami projektowymi zrealizował kilkadziesiąt projektów głównie z zakresu transferu wiedzy, innowacji i technologii.

       W swoim dorobku naukowy posiada ponad 90 publikacji naukowych wydanych głównie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Uczestniczył w ponad 70 międzynarodowych konferencjach i seminariach naukowych w 15 krajach Europy, Azji i Afryki.

      Jest trzykrotnym laureatem Ogólnopolskiego Konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji – Edycja 2008 (ogólnopolska), Edycja 2008 (regionalna), Edycja 2009 (regionalna) w kategorii „Innowacyjny projekt”,  przedstawiciel środowiska  naukowego.

      Odznaczony został  Brązowym Medalem DIONỲZA ŠTỨRA za zasługi we współpracy z Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčine (Słowacja) oraz Medalem za Zasługi dla Województwa Włocławskiego. Ponadto uhonorowany został Medalem “80 Lat Niepodległości” w dowód uznania za wkład w polsko – estońskie zbliżenie.

      Od 30 lat kibic Anwilu Włocławek!

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: