Zmarł prof. dr hab. Jan Galster

24 lipca 2020


W dniu 23 lipca br. zmarł w wieku 66 lat po długiej i ciężkiej chorobie prof. dr hab. Jan Galster, wieloletni nauczyciel akademicki Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.
Jan Krzysztof Galster był profesorem nauk prawnych, specjalistą z zakresu prawa konstytucyjnego. Przez wiele lat związany był z Wydziałem Prawa i Administracji UMK w Toruniu, pełniąc m.in. funkcję Kierownika Katedry Prawa Europejskiego.
Zainteresowania badawcze Profesora koncentrowały się wokół trzech zagadnień: unijne prawo instytucjonalne, zagadnienia ustrojowe Unii Europejskiej, stosunek prawa wewnętrznego do europejskiego. Prowadził wykłady na uniwersytetach w Moguncji i Oldenburgu. Był stypendystą Fundacji Friedricha Eberta z Bonn i Volkswagena z Hanoweru. Jest autorem i współautorem kilkunastu książek naukowych oraz kilkudziesięciu artykułów drukowanych w renomowanych czasopismach krajowych i międzynarodowych.
Z Kujawską Szkołą Wyższą związany był od 1997 r. Zarząd Włocławskiego Towarzystwa Naukowego na wniosek Rektora Uczelni powierzył Profesorowi Janowi Galsterowi funkcję Dziekana Wydziału Administracji. W ostatnich latach pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich.
Należał do wielu towarzystw naukowych w tym m.in. Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.
Był mieszkańcem Włocławka.
Społeczność akademicka Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku straciła w osobie Profesora Jana Galstera wybitnego nauczyciela akademickiego oraz miłośnika historii Włocławka i regionu.
Rodzinie zmarłego oraz najbliższym Profesora Jana Galstera składamy wyrazy współczucia.

Rektor, Senat, koledzy i przyjaciele oraz studenci i absolwenci
Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: