„Zarządzanie działalnością innowacyjną przedsiębiorstwa w warunkach procesów integracyjnych: Teoria. Metodologia. Praktyka” – publikacja dr. Tadeusza Trocikowskiego

Data publikacji: 23 kwietnia 2021

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego w Chmielnickim na Ukrainie ukazała się publikacja autorstwa dr. Tadeusza Trocikowskiego, dyrektora Instytutu Komercjalizacji Nauki pt. „Zarządzanie działalnością innowacyjną przedsiębiorstwa w warunkach procesów integracyjnych: Teoria. Metodologia. Praktyka” (j. ukraiński).


Praca obejmuje szeroki zakres wiedzy według sentencji „od pomysłu do przemysłu”, od zagadnień dotyczących teorii innowacji do praktycznego wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie.

Monografia jest wynikiem wieloletnich badań naukowych prowadzonych przez autora we współpracy z CHUN a dotyczących transferu wiedzy, innowacji i technologii z nauki do gospodarki we współpracy z administracją samorządową. 

Nowatorskim podejściem do zagadnienia zarządzania działalnością innowacyjną w przedsiębiorstwie jest opracowanie modelu współpracy nauki z biznesem w budowaniu innowacyjnego otoczenia w wymiarze międzynarodowym w którym nie pośrednią rolę odgrywają start-upy oraz clustering.

Opracowana metodologia budowania innowacyjnego otoczenia gospodarki będzie punktem wyjścia do jej wdrażania w warunkach integracji europejskiej w Polsce i na Ukrainie mając na uwadze perspektywę finansową 2021–2027 Unii Europejskiej oraz Krajowy Plan Odbudowy.

Autor w omawianej pracy sporo miejsca poświęcił międzynarodowej współpracy regionalnej pomiędzy województwem kujawsko–pomorski a obwodem chmielnickim na Ukrainie oraz Starostwem Powiatowy we Włocławku a Rejonem Chmielnickim. Dzięki długoletnim kontaktom autora pracy z Obwodem Chmielnickim datującym się na rok 2004 – podpisanie umowy o międzynarodowej współpracy regionalnej współpraca jest i będzie kontynuowana dla dobra społeczności Kujaw i Ziemi Chmielnickiej. 

 

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709