Zapraszamy na promocję publikacji: „Atlas historyczny miast polskich: Włocławek”

20 listopada 2017

W dniu 23 listopada, o godzinie 17.00, w gmachu głównym Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku przy ul. J. Słowackiego 1a, odbędzie się spotkanie promujące publikację z serii Atlas historyczny miast polskich, t. II: Kujawy, z. 4: Włocławek, pod redakcją prof. Romana Czai, wydaną przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.


Publikowany jest z inicjatywy i pod patronatem Międzynarodowej Komisji Historii Miast, która w 1965 r. uznała wydawanie atlasu miast europejskich za jeden z priorytetów swojej działalności naukowej.
Celem Atlasów historycznych miast (jest stworzenie podstawy źródłowej do badań naukoznawczych nad rozwojem urbanizacji Europy i przemianami przestrzennymi, jakie zachodziły w różnych okresach dziejowych. Treści zawarte w poszczególnych zeszytach stanowią również pomocny materiał do szeroko rozumianych prac urbanistycznych, architektonicznych i konserwatorskich. Są one również przydatne w procesie edukacji młodzieży szkół średnich i uczelni wyższych oraz służą popularyzacji wiedzy o przeszłości miasta.
Atlas historyczny Włocławka jest czwartym zeszytem tomu Kujawy i stanowi swoiste kompendium wiedzy na temat zmian terytorialno-urbanistycznych miasta od okresu średniowiecza do czasów współczesnych. Najważniejszą część publikacji stanowią mapy Włocławka oraz reprodukcje źródeł kartograficznych i widoków. Integralną częścią wydawnictwa jest zeszyt tekstowy przedstawiający dzieje miasta, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju przestrzennego i wyników badań urbanistycznych oraz opis reprodukcji i wskazówki bibliograficzne.
W pracach nad atlasem Włocławka zostały wykorzystane m.in. zbiory kartograficzne i ikonograficzne Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
W trakcie spotkania z autorami publikacji, będzie prowadzona sprzedaż wydawnictwa. Wstęp wolny – serdecznie zapraszamy.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: