23 marca 2020

Zapomogi dla studentów


– wszyscy studenci, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej (utrata pracy) ze względu na stan zagrożenia epidemicznego mogą składać wnioski o jednorazową zapomogę z tego tytułu za pomocą poczty elektronicznej (adres: dzialdydaktyki@ksw.wloclawek.pl),

– wniosek do pobrania: http://ksw.wloclawek.pl/images/stypendia/Zapomoga.pdf 

– do wniosku trzeba dołączyć dokumenty studenta potwierdzające trudną sytuację życiową (scan oryginalnego zaświadczenie o utracie zatrudnienia) oraz oświadczenie studenta, że zaświadczenie jest zgodne z oryginałem,

– podanie nieprawdziwych danych podlega odpowiedzialności karnej zgodnie, z art. 233 Kodeksu karnego oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 307 ust.1 z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

–  podpisane wnioski wraz z załącznikami należy wysłać w formacie pdf na adres dzialdydaktyki@ksw.wloclawek.pl

Uwaga! Zapomoga może być przyznana nie częściej niż 2 razy w roku akademickim.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-15.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: