Wzbogacenie uczelnianej oferty e-learningowej

19 stycznia 2017

„Historia i tradycja oręża polskiego” oraz „Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych”, to nazwy dwóch kolejnych kursów e-learningowych dostępnych dla pracowników oraz studentów Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.


Możliwość taką zapewnia zgoda, wyrażona 13 stycznia br., przez dyrektor Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita – prof. nadzw. dr. hab. Aleksandrę SKRABACZ, w odpowiedzi na pismo Rektora KSW – prof. nadzw. dr. hab. Stanisława KUNIKOWSKIEGO. Dotyczyło ono wsparcia wysiłków Uczelni podejmowanych na rzecz upowszechniania edukacji dla bezpieczeństwa i obronności oraz wdrażania innowacyjnych form kształcenia i szkolenia. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie posiada prawa autorskie ww. kursów, stąd uzyskanie zgody na użytkowanie było koniecznym warunkiem wykorzystania kursów: ”Historia i tradycja oręża polskiego” oraz „Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych” do celów dydaktycznych Uczelni. Obecnie ww. kursy są umieszczone na platformie LMS ILIAS Akademii Sztuki Wojennej, natomiast docelowo nastąpić ma ich przeniesienie na platformę LMS ILIAS Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. Szczegółowe zasady dostępu dla pracowników oraz studentów do ww. kursów zostaną przedstawione w najbliższym czasie, po uszczegółowieniu procedur cyberbezpieczeństwa wynikających ze specyfiki platformy LMS ILIAS. Przedmiotowa kwestia to kolejny element wdrażania koncepcji e-learningu dla potrzeb procesu kształcenia, realizowanej w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie i Obronności Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. Należy podkreślić, że od 9 stycznia br. jest dostępny on-line „Kurs e-learningowy świadomości wielokulturowej”.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: