Wystawa mobilna o handlu ludźmi w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku

25 listopada 2016

Uczelnia gości u siebie od 10 listopada do połowy grudnia 2016 roku mobilną wystawę w ramach projektu pn. „Poprawa zdolności Polski do walki z handlem ludźmi” („Improving Poland’s capacity to prevent trafficking in human beings”). Jego organizatorem jest Departament Analiz i Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.


[fblike]

Wystawa zlokalizowana jest na parterze Collegium Novum KSW przy ul. Okrzei 94A, koło Dziekanatu Wydziału Nauk Pedagogicznych. Przypomnijmy, że w ramach V Festiwalu Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości Wydział ten zorganizował seminarium naukowe pt. „Patologie XXI wieku – prostytucja i handel ludźmi” z udziałem m.in. Profesora Brunona Hołysta – specjalisty ds. kryminologii. Zapraszamy do zwiedzania wystawy.

Informacja prasowa z Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku

W Polsce nasilenie przestępstw handlu ludźmi zaobserwowano na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Obecnie Polska jest nie tylko krajem pochodzenia ofiar, a także krajem tranzytowym, przez który odbywa się transfer ofiar z Europy Wschodniej do Europy Zachodniej oraz krajem docelowym dla ofiar wykorzystywanych głównie w prostytucji i pracy przymusowej. Zjawisko to, stosunkowo nowe i ulegające ciągłym przemianom, nadal pozostaje problemem nie do końca rozpoznanym i opisanym. Tym gorzej jest także ze świadomością osób potencjalnie narażonych na działania sprawców handlu ludźmi.

Departament Analiz i Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zrealizował z funduszy własnych działania przewidziane projektem pn. „Poprawa zdolności Polski do walki z handlem ludźmi” („Improving Poland’s capacity to prevent trafficking in human beings”). Celem projektu było zwiększenie świadomości na temat zjawiska handlu ludźmi wśród Polaków, a w szczególności zaś wśród młodych ludzi, którzy decydują się na podjęcie pracy za granicą. Ta grupa osób jest szczególnie zagrożona przestępstwem handlu ludźmi do pracy o charakterze przymusowym.
W ramach działań prewencyjnych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zleciło projekt i wykonanie wystawy mobilnej podejmującej tę tematykę. Na wystawie znajdują się treści dotyczące zjawiska handlu ludźmi, a także historie ofiar wykorzystanych do pracy przymusowej, żebractwa i prostytucji opatrzone autentycznymi zdjęciami zgromadzonymi przez organy ścigania w konkretnych przypadkach przestępstwa handlu ludźmi lub innych przestępstw mających znamiona handlu ludźmi.
Województwo kujawsko – pomorskie w pierwszej kolejności otrzymało wystawę do ekspozycji, która będzie trwała do lutego roku przyszłego.
W dniu 27 października br. na posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, działającym przy Wojewodzie Kujawsko-Pomorskim podjęto decyzję o prezentowaniu wystawy w trzech największych miastach województwa, tj. Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku. Członkowie ww. Zespołu wyrażają nadzieję, że wystawa wzbudzi zainteresowanie mieszkańców oraz przyczyni się do realizacji celu podniesienia świadomości Polaków i Cudzoziemców na temat zagrożeń związanych z handlem ludźmi.
Aktualnie (od dnia 10.11.2016 r.) wystawę można oglądać w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku na parterze budynku Collegium Novum, przy ul. Okrzei 94A. Wystawa pozostanie we włocławskiej uczelni do połowy grudnia br.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: