Wykład mgr Moniki Michalak

3 grudnia 2021

W dniu 2 grudnia 2021r. mgr Monika Michalak przeprowadziła wykład pt. ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” w ramach projektu ,,Seniorzy budują mosty” finansowany przez Fundację ANWIL.


Pani Monika Michalak przedstawiła historię zjawiska jakim jest wykluczenie społeczne oraz jakie grupy społeczne są na to narażone. Zaznaczyła, że prawdopodobieństwo dotknięcia wykluczeniem zwiększa się, gdy jednostka posiada kilka cech charakterystycznych dla wymienionych wcześniej grup społecznych.

Pani M. Michalak podała przyczyny wykluczenia społecznego, omówiła rolę pomocy społecznej i organizacji pozarządowych.

Mgr Monika Michalak skupiła się na roli organizacji pozarządowych w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na przykładzie Stowarzyszenia Włocławski Uniwersytet Seniora.

Dziękujemy Pani Monice Michalak za niezwykle ciekawy i pouczający wykład i za zaangażowanie naszych Słuchaczy w dyskusję.

LM
Foto: Władysława Guzowska

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: