Wyjazd szkoleniowy na Maderę w ramach programu Erasmus+

30 września 2016

W dniach 07- 12 września 2016 r. Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych dr Beata Płaczkiewicz oraz Kwestor naszej Uczelni, mgr Iwona Kowalska brały udział w wyjeździe szkoleniowym w ramach programu Erasmus+. Szkołą przyjmującą była Escola Superior de Enfermagem S José de Cluny zlokalizowana w miejscowości Funchal na portugalskiej wyspie Madera, która prowadzi studia z zakresu pielęgniarstwa zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu.


[fblike]

Głównymi celami wyjazdu były m.in. wzmocnienie współpracy międzynarodowej, wymiana doświadczeń z zakresu organizacyjnego i merytorycznego funkcjonowania Uczelni, rozwój zawodowy pracowników, integracja środowisk naukowych.
W czasie pobytu pracownicy Kujawskiej Szkoły Wyższej mieli możliwość dokładnego zapoznania się ze strukturą organizacyjną oraz zakresem działalności Uczelni partnerskiej. Koordynator do spraw dydaktycznych- Luísa Santos szczegółowo opowiedziała o programach kształcenia realizowanych w pracy ze studentami. Nasi pracownicy zostali oprowadzeni po poszczególnych pomieszczaniach Uczelni- w szczególności salach dydaktycznych, laboratoriach, bibliotece, przyglądali się także pracy symulatorów.
Dziekan Wydziału uczestniczyła w spotkaniu z nauczycielami, podczas którego zaprezentowała ofertę dydaktyczną, zakres aktywności oraz możliwości rozwojowe KSW. Odbiorcy wykazywali duże zainteresowanie uzyskiwanymi informacjami, o czym świadczy ilość formułowanych przez nich pytań. Takie spotkanie umożliwiło wymianę wzajemnych doświadczeń i spostrzeżeń, które mogą zostać przeniesione na grunt zainteresowanej strony.
Z kolei Kwestor KSW brała udział w spotkaniu z przedstawicielami pracowników administracyjnych, z którymi wymieniła doświadczenia związane z kwestiami finansowymi oraz organizacją pracy.
Bardzo ciekawym doświadczeniem była również wizyta w centrum symulacyjnym
w szpitalu Dr Nélio Mendonça na Maderze. Zatrudniony tam personel medyczny dokonał prezentacji sal oraz całego wyposażenia, na którym wiedzę i doświadczenie zdobywają studenci z S José de Cluny. Odbyły się także projekcje filmów instruktażowych wykorzystywanych
w pracy ze studentami. Całość sprawiła ogromne wrażenie z uwagi na pełen profesjonalizm, nowoczesność i szerokie możliwości edukacyjne.
Nad całością pobytu szczególną opiekę sprawowała Merícia Bettencourt- koordynator ds. programu Erasmus.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: