Współpracujemy z najlepszymi…

Data publikacji: 26 stycznia 2021


Instytut Komercjalizacji Nauki w ramach nawiązywania współpracy naukowo-badawczej przystąpił w charakterze członka zwyczajnego do Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii.
PACTT jest dobrowolnym zrzeszeniem przedstawicieli uczelnianych jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie i komercjalizację własności intelektualnej. Porozumienie ma charakter ogólnopolski i zrzesza 78 uniwersytetów, szkół wyższych i instytutów naukowo-badawczych.
Główne cele działalności Fundacji to:

 • Integracja środowiska zawodowego zajmującego się transferem wiedzy i technologii w warunkach akademickich.
 • Wymiana wiedzy, doświadczeń, standardów działania i dobrych praktyk.
 • Rozwój kompetencji zawodowych pracowników centrów transferu technologii.
 • Współpraca w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych.
 • Wspólna reprezentacja członków Porozumienia wobec organów administracji publicznej, związków pracodawców oraz innych podmiotów działających na rzecz innowacji i współpracy nauki z biznesem. Reprezentacja ta dotyczy zwłaszcza takich zadań, jak:
  • inicjowanie działań proinnowacyjnych o charakterze ogólnokrajowym,
  • inicjowanie i opiniowanie zmian prawnych,
  • opiniowanie dokumentów strategicznych i działań podejmowanych przez uprawnione organy w zakresie polityki innowacyjnej państwa.

  Członkostwo IKN w PACTT wydatnie przyczyni się do rozwoju działalności naukowo-badawczej w naszej Uczelni.

  Dr Tadeusz Trocikowski
  Instytut Komercjalizacji Nauki

WIĘCEJ INFORMACJI

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709