Władze Uczelni na konferencji Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2020

25 listopada 2020

Dynamicznie zmieniający się sektor szkolnictwa wyższego, a także wszechobecna pandemia wymagają od zarządzających uczelniami nowego spojrzenia na problemy naukowo-badawcze i prawno-organizacyjne.


Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku dr inż. Adam Rejmak, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych dr Krzysztof Grabowski, Pełnomocnik Rektora ds. komercjalizacji nauki dr Tadeusz Trocikowski oraz Dyrektor Instytutu Administracji i Ekonomii dr Marek Stefański uczestniczą w dwudniowej konferencji online Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2020. W ramach wydarzenia odbywają się debaty z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz środowiska uczelni wyższych publicznych i niepublicznych. Prezentowane są również najlepsze rozwiązania wspierające działalność uczelni zwłaszcza w czasie pandemii.

Konferencja Liderzy Zarządzania Uczelnią skupia się na zagadnieniach związanych ze skutkami COVID-19, wdrażaniem Ustawy 2.0 i wyzwaniami nowej kadencji władz rektorskich. Prezentowane są aktualne trendy w szkolnictwie wyższym, liczne zmiany prawne oraz innowacje zarządcze gotowe do zaadaptowania na uczelniach.

Organizowana w dniach 24-25 listopada konferencja jest interaktywna czyli zapewnia wszystkim uczestnikom możliwość udziału w dyskusji.

Łącznie program Konferencji LUMEN obejmuje 10 paneli z udziałem 40 praktyków zarządzania uczelniami. Każdy z paneli poświęcony jest innemu, kluczowemu tematowi związanemu z aktualną sytuacją uczelni w Polsce i na świecie. Pierwszy dzień Konferencji dotyczy zarządzania strategicznego, a drugi zarządzania operacyjnego.

Poniżej przedstawiamy panele tematyczne konferencji:

Zarządzanie strategiczne

  • Strategiczne wyzwania w szkolnictwie wyższym i nauce
  • Nowi liderzy uczelni i ich programy – panel z udziałem rektorów kadencji 2020─2024
  • Uczelnie ery post-covidowej – doświadczenia i dobre praktyki
  • Doskonalenie potencjału kadry dydaktycznej XXI wieku – kompetencje kluczowe, nowoczesne narzędzia oraz metody kształcenia
  • Ewaluacja działalności naukowej 2017─2021 – wyzwania, strategie zarządcze i narzędzia

Zarządzanie operacyjne

  • Zarządzanie dorobkiem naukowym – gdzie w strukturach uczelni umiejscowić odpowiedzialność operacyjną?
  • Techniczna obsługa procesu ewaluacji – od danych do informacji
  • Gdy sprint zamienia się w maraton – kształcenie zdalne jako element długoterminowej strategii działania i rozwoju szkół wyższych
  • Narzędzia ułatwiające zarządzanie uczelnią w erze Covid – doświadczenia i dobre praktyki
  • Jak bezpiecznie i efektywnie organizować egzaminy studenckie na odległość w kontekście pandemii COVID-19?

https://lumen.edu.pl

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: