Walne Jubileuszowe Zebranie Sprawozdawcze Włocławskiego Towarzystwa Naukowego

Data publikacji: 24 czerwca 2024

14 czerwca 2024 r. w Auli Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze WTN, które składało się z dwóch części.


W części sprawozdawczej udział wzięło 44 członków Towarzystwa.
W pierwszej kolejności uczczono minutą ciszy pamięć zmarłych członków Towarzystwa:
– prof. dra hab. inż. arch. Witolda Czarneckiego – członka Założyciela WTN (od 1979 r.),  zmarłego w dniu 23 marca 2023 r. w wieku 95 lat;
– mgra Henryka Lewandowskiego – członka WTN od 1995 r. ,zmarłego w dniu 21 października 2023 r., w wieku 82 lat;
– dra Henryka Stępnia – członka WTN od 1990 r., zmarłego w dniu 14 stycznia 2024 r., w wieku 78 lat;
– ks. prof. dar hab. Zdzisława Pawlaka – członka WTN od 1981 r., przewodniczącego Rady Naukowej Włocławskiego Słownika Biograficznego, zmarłego w nocy z 11 na 12 czerwca 2024 r., w wieku 81 lat.

Następnie dokonano wyboru przewodniczącego i sekretarza Zebrania, którymi zostali mgr inż. Stanisław Pawlak i dr Agnieszka Galczak-Froch, po czym przyjęto prządek obrad oraz sprawozdania: Zarządu Towarzystwa z działalności WTN za rok 2023, Komisji Rewizyjnej za rok 2023 i Sądu Koleżeńskiego za rok 2023, które kolejno zatwierdzono uchwałami. Wszystkie w/w sprawozdania znajdą się w 37 tomie „Zapisek Kujawsko-Dobrzyńskich”, który ukaże się do końca 2024 r.

Członkowie Walnego Zebrania podjęli również uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi oraz dokonali zmian w statucie Towarzystwa.

Drugą część obrad Walnego Zebrania poświęcono uroczystościom związanym z 45-leciem utworzenia w Ciechocinku, w dniu 16 czerwca 1979 r., Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Prezes WTN prof. Stanisław Kunikowski przedstawił krótki zarys utworzenia WTN oraz najważniejsze wydarzenia w działalności Towarzystwa na przestrzeni 45 lat.

Prezes Zarządu powitał gości przybyłych na Jubileusz oraz na konferencję naukową zorganizowaną przy współpracy Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN.
W uroczystościach jubileuszowych udział wzięli:  pierwszy wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Piotr Hemmerling, z-ca prezydenta Włocławka Monika Jabłońska, przewodnicząca Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN prof. dr hab. Iwona Hofman, członkowie Prezydium Rady Towarzystw Naukowych, rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prof. dr hab. Jacek Woźny, rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku dr Katarzyna Wieniecka, dyrektor Browaru B. Lidia Piechocka-Witczak, kierownik Delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Ewa Kowalewska.

Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Piotr Hemmerling dokonał aktu dekoracji odznaczeniami państwowymi, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, którymi uhonorowani zostali: mgr Arkadiusz Ciechalski – Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz dr Agnieszka Galczak-Froch – Brązowym Krzyżem Zasługi. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 25 maja 2024 r. Medalem Złotym za Długoletnią Służbę odznaczona została Dorota Szklarska, dyrektor Biura Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Jednocześnie, wicewojewoda Kujawsko-Pomorski dokonał wręczenia honorowych odznak „Zasłużony dla Kultury Polskiej” prof. dr hab. Witoldowi Stankowskiemu oraz dr Miłoszowi Kłobukowskiemu, zaś Medalu Komisji Edukacji Narodowej ks. prof.  Lechowi Królowi. Zastępca prezydenta Włocławka Monika Jabłońska wręczyła medale Prezydenta Miasta Włocławka czterem członkom Towarzystwa: ks. prof. Lechowi Królowi, mgr Henrykowi Wasilewskiemu, mgr Arkadiuszowi Ciechalskiemu oraz prof. dr hab. Witoldowi Stankowskiemu. Prezes WTN prof. Stanisław Kunikowski wręczył natomiast, w imieniu Zarządu Towarzystwa, Dyplomy okolicznościowe z okazji Jubileuszu
45-lecia, 35-lecia, 25-lecia i 20-lecia wstąpienia poszczególnych osób w poczet członków Towarzystwa.
Z okazji Jubileuszu 20-lecia Dyplomy otrzymali: dr Tomasz Borowiak, mgr Arkadiusz Ciechalski, dr Bernardeta Iwańska-Cieślik, dr Barbara Moraczewska, mgr Andrzej Twardzik. Z okazji 25-lecia Dyplomy otrzymali: artysta-plastyk Antoni Bisaga, dr inż. Ryszard Chodynicki, dr Tomasz Dziki, mgr Rober Kacprowicz, mgr inż. Elżbieta Mostowiak, Franciszek Olkowski, mgr Iwona Palińska-Kacprowicz, prof. dr hab. Ryszard Sudziński, dr Adam Wróbel. Z okazji 35-lecia Dyplomy otrzymali: prof. dr hab. Janusz Bieniak, mgr Leszek Cieślak, prof. dr hab. Zbigniew Karpus, dr n. med. Irena Nowakowska, prof. dr hab. Witold Stankowski. W gronie członków Założycieli, którzy otrzymali Dyplom z okazji 45-lecia, znaleźli się: prof. ucz. dr hab. Jan Felicki, dr inż. Jan Kokociński, dr inż. Jan Mieczysław Kowalczyk, prof. ucz. dr hab. Szymon Kubiak, prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski, prof. dr hab. inż. Eugeniusz Ratajczyk, mgr inż. Marek Schab, prof. dr hab. Bogdan Wawrzyniak.

Z okazji Jubileuszu 45-lecia WTN okolicznościowe życzenia przekazali, m.in.: wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Piotr Hemmerling, rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prof. dr hab. Jacek Woźny, z-ca prezydenta Włocławka Monika Jabłońska, rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku dr Katarzyna Wieniecka, przewodnicząca Rady Towarzystwa Naukowych prof. dr hab. Iwona Hofman, prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego prof. dr hab. inż, Jerzy Błażejowski, prezes Polskiego Towarzystwa Botanicznego prof dr hab. Anna Mikuła, dyrektor Browaru B. we Włocławku Lidia Piechocka-Witczak, honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznaczego oddział Kujawski we Włocławku Andrzej Tyrjan.

Obchody 45-lecia Włocławskiego Towarzystwa Naukowego połączone zostały z konferencją naukową pt. „Rola towarzystw regionalnych w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów” organizowaną wraz z Radą Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN w Warszawie. Konferencję poprowadziła przewodnicząca Rady Towarzystw Naukowych prof. Iwona Hofman a referaty wygłosili kolejno:

1.      prof. dr hab. Zbigniew Kruszewski, prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego – „Etos naukowy zasadą funkcjonowania regionalnych ogólnych towarzystw naukowych. Towarzystwo Naukowe Płockie”;

2.      prof. dr hab. Krzysztof  Walczak, prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk –  „Rola Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w formowaniu regionalnego środowiska naukowego”;

3.      prof. dr hab. Stanisław Kunikowski, prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego – „Regionalne towarzystwa naukowe integralną częścią nauki na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego regionów”.

Po zakończeniu konferencji dla chętnych uczestników biorących udział w konferencji zorganizowano wyjazd do Ciechocinka, miejsca w którym utworzone zostało Towarzystwo w dniu 16 czerwca 1979 r. Podczas wycieczki zwiedzano Muzeum Warzelni Soli oraz główne miejsca związane z miejscowością uzdrowiskową.

Szczegółowe sprawozdanie z obchodów 45-lecia WTN znajdzie się w 37 tomie „Zapisek Kujawsko-Dobrzyńskich”.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709