Uwaga stypendyści!

30 września 2016

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku ubiegający się o pomoc materialną mogą składać wnioski na semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017 w nieprzekraczalnym terminie od 01 do 26 października 2016 r. dochód na 1 osobę w rodzinie studenta na semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017 wynosi 1000 zł netto.


Procedurą przyjmowania wniosków o pomoc materialną, zajmuje się Dział Dydaktyki, pok. 19,parter, Collegium Maius, KSW od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 oraz w każdą sobotę zjazdową w godz. od 8.00 do 14.00.

Zapraszamy do zapoznania się ze stosownymi Zarządzeniami Rektora www. ksw.wloclawek.pl/ w zakładce „system pomocy materialnej”

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: