Uwaga stypendyści

11 grudnia 2017

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku ubiegający się o pomoc materialną mogą składać wnioski na semestr letni roku akademickiego 2017/2018 w nieprzekraczalnym terminie od 13 stycznia 2018 r. do 03 lutego 2018 r.


Dochód na 1 osobę w rodzinie studenta na semestr letni roku akademickiego 2017/2018 wynosi 1000 zł netto.
Procedurą przyjmowania wniosków o pomoc materialną, zajmuje się Dział Dydaktyki, pok. 19 parter, Collegium Maius, KSW od wtorku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 oraz w każdą sobotę zjazdową w godz. od 8.00 do 14.00.

Uwaga!!!! Na semestr letni składamy tylko wniosek z 2 oświadczeniami jako kontynuację na podstawie dokumentów z semestru zimowego.

Zapraszamy do zapoznania się ze stosownymi Zarządzeniami
Rektora www. ksw.wloclawek.pl/ w zakładce
„system pomocy materialnej”

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: