Uwaga studenci

27 lipca 2020

Studenci do ukończenia 26 roku życia, którzy korzystają z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego i kolejowego i są zainteresowani posiadaniem elektronicznej legitymacji studenckiej, proszeni są o składanie wniosków o wymianę legitymacji, przy czym rozpatrywane będą tylko pełne wnioski, tj. zawierające:


1. wniosek na druku do pobrania;

2. aktualne zdjęcie w wersji elektronicznej o rozmiarach minimum 236×295 pikseli,  spełniające wymagania określone dla dowodów osobistych, wykonane na jasnym tle, kolorowe (typ pliku: JPG);

3. dowód wpłaty 30 zł za wydanie legitymacji studenckiej; w tytule płatności prosimy podać imię i nazwisko, nr albumu oraz zwrot „wymiana legitymacji” (nr rachunku bankowego 57 9550 0003 2001 0070 4777 0001)

 

Składanie wniosków o wymianę legitymacji

Wnioski o wymianę legitymacji należy składać wyłącznie elektronicznie:

1.      przesłać komplet dokumentów (pkt 1-3) mailem na adres: dzialdydaktyki@ksw.wloclawek.pl (w treści maila prosimy dodanie Państwa imienia i nazwiska oraz numeru albumu):

2.      wniosek (pkt 1) w formie skanu;

3.      dowód wpłaty (pkt 3) w formie pliku PDF z systemu bankowości elektronicznej lub zeskanowany;
W dniu odbioru elektronicznej legitymacji należy dostarczyć oryginał wniosku (pkt 1) oraz zwrócić legitymację papierową.
Wnioski o wymianę legitymacji papierowych na elektroniczne można składać w dowolnym czasie.
Czas oczekiwania na legitymację wynosi około 3 tygodni.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: