Utworzono Akademickie Centrum Kształcenia Podyplomowego

20 lipca 2016

W dniu 07.07.2016 r. Zarządzeniem Rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku utworzono Akademickie Centrum Kształcenia Podyplomowego.


Jest to jednostka ogólnouczelniana Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku powołana do prowadzenia kształcenia w zakresie studiów podyplomowych mających na celu zdobywanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych słuchaczy. Centrum realizuje zadania w ramach przedsięwzięć dydaktycznych, konsultacji i samodzielnego kształcenia słuchaczy, we współdziałaniu z jednostkami organizacyjnymi KSW we Włocławku. Jednym z zadań ACKP jest nawiązywanie współpracy z interesariuszami zewnętrznymi tj. jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami administracji rządowej, podmiotami gospodarczymi a także organizacjami społecznymi w celu promocji działalności Centrum i studiów podyplomowych.

 

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: