Uruchomienie e-learningowej platformy kursowej KSW

7 sierpnia 2017

Prowadzone, z inicjatywy Rektora KSW, prof. nadzw. dr. hab. Stanisława Kunikowskiego, działania ukierunkowane na obejmowanie formułą e-learningową kolejnych obszarów Uczelni przynoszą wymierne efekty.


W związku z rozpoczęciem kursu e-learningowego „e-Vademecum Strzelca. Proobronny kontra ILIAS” (w uzgodnieniu z Biurem do Spraw Proobronnych MON – BdSP), uruchomiona została platforma LMS ILIAS przeznaczona wyłącznie na potrzeby szkoleń i kursów. Jej cechą jest możliwość oferowania on-line palety produktów, nie tylko interesariuszom wewnętrznym i zewnętrznym, ale również komercyjnie. Od 7 sierpnia br., w KSW są dostępne trzy autonomiczne platformy: e-ksw.wloclawek.pl na priorytetowe potrzeby Uczelni, rekrutacja.ksw.wloclawek.pl dla e-learningowych studiów podyplomowych oraz wspomniana już kursy.ksw.wloclawek.pl. Triada e-learningowa mocno wpisuje się w istotę „Strategii rozwoju KSW w latach 2017-2020”.

Powołanie, decyzją Rektora KSW, 1 kwietnia 2017 r. Centrum E-learningu (CEL), było formalno-prawną podstawą wprowadzania w Uczelni rozwiązań systemowych, jakie oferują platformy, w tym w dziedzinie kształcenia oraz sferze działalności organizacyjno-administracyjnej. Za zgodą Rektora KSW, w formule e-learningowej zrealizowano już, m.in.: (1) wspieranie działalności dydaktycznej KSW, w tym szkoleń specjalistycznych w ramach programu DEEP Ukraina, (2) opracowanie, zebranie oraz analiza skumulowanych wyników ankiet badawczych w ramach działalności naukowej jednego z pracowników Uczelni, (3) opracowanie pytań i prowadzenie testów z angielskiego, (4) wdrożenie autorskiego rozwiązania dot. systemu rekrutacji na studia podyplomowe.

Według stanu na koniec lipca br., dynamikę działań obrazują liczby: (1) konta ogółem: 353, (2) konta wykładowców: 43, (3) konta studentów: 310, (4) wypełnione kwestionariusze ankiety naukowej: 157, (5) wypełnione ankiety dot. jakości kształcenia oraz oceny dziekanatów: 79, (5) wypełnione ankiety dot. oceny wykładowców i przedmiotów: 77, (6) studenci zaliczający testy językowe: 59, (7) osoby, które przystąpiły do realizacji kursu świadomości wielokulturowej: 213, ukończyło: 128.

Zgodnie z postawionymi przez Rektora zadaniami, zespół CEL wdraża następne elementy systemu e-learningu w KSW. Priorytetem jest aktualnie przygotowanie modułów do szkolenia wstępnego dla studentów pierwszego roku (formuła on-line), a także przygotowanie szkolenia dla wykładowców, którzy będą zamierzali w roku akademickim 2017/2018 korzystać z platform LMS ILIAS. (np. opracowanie kompleksowego poradnika oraz zorganizowanie warsztatów: stacjonarnych i on-line).

Na platformie kursy.ksw.wloclawek.pl jest już dostępny kurs e-learningowy „e-Vademecum strzelca. Proobronny kontra ILIAS” (wersja komercyjna). Od października br. będzie go zaliczało ponad 600 osób wytypowanych przez BdSP w ramach programu PASZPORT, na zasadach określonych w ramach uzgodnień bilateralnych.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: