Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa UKW w Bydgoszczy prof. dr. hab. Bogusławowi Śliwerskiemu

8 grudnia 2016

W dniu 5 grudnia br. Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku prof. Stanisław Kunikowski oraz prof. zw. dr hab. Zygmunt Wiatrowski wzięli udział w uroczystości nadania tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prof. dr. hab. Bogusławowi Śliwerskiemu, wielkiemu uczonemu, pedagogowi, profesorowi zwyczajnemu Uniwersytetu Łódzkiego oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.


[fblike]

Profesor Bogusław Śliwerski jest autorem, współautorem, tłumaczem i redaktorem ponad 60 monografii naukowych oraz ponad 800 artykułów naukowych i popularnonaukowych recenzowanych w czasopismach i monografiach zwartych. Profesor B. Śliwerski piastuje funkcję przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Narodowego Centrum Nauki, a także przewodniczącym Sekcji I Nauk Humanistycznych i Społecznych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.
W 2010 roku prof. B. Śliwerski przewodniczył zespołowi Państwowej Komisji Akredytacyjnej wizytującej kierunek „pedagogika” na studia pierwszego i drugiego stopnia w Kujawskiej Szkole Wyższej. W wyniku tej akredytacji kierunek „pedagogika” uzyskał pozytywną ocenę komisji.
W imieniu Senatu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, rektor prof. Stanisław Kunikowski wraz z prof. Zygmuntem Wiatrowskim złożyli na ręce prof. Bogusława Śliwerskiego listy gratulacyjne, okolicznościowe wydawnictwa oraz medal wybity z okazji 180-lecia Uzdrowiska Ciechocinek.
Podczas tej doniosłej uroczystości nastąpiło również wręczenie ustanowionych w 2016 roku pierwszych pięciu medali „Za zasługi dla rozwoju polskiej pedagogiki” dla najbardziej zasłużonych ludzi nauki związanych z szeroko rozumianą pedagogiką. Wśród udekorowanych jest również prof. Zygmunt Wiatrowski, nestor pedagogiki polskiej, były dyrektor Instytutu Pedagogiki naszej Uczelni, ceniony nauczyciel akademicki, członek honorowy Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.
Serdecznie gratulujemy.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: