Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 w Filii KSW w Grudziądzu

Data publikacji: 28 października 2021

23 października 2021 roku w grudziądzkiej Filii KSW we Włocławku odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 oraz wręczenie dyplomów absolwentom rocznika 2020 oraz 2021. Uroczystość odbyła się w Centrum Kultury Teatr przy ul. Teatralnej 1 w Grudziądzu.


JM Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej dr inż. Adam Rejmak w swoim wystąpieniu dokonał krótkiego podsumowania minionego roku akademickiego, a także podzielił się planami na nadchodzącą przyszłość.

Po uroczystym rozpoczęciu roku akademickiego 2021/2022 głos zabrał Dyrektor Instytutu Mechaniki Stosowanej w Grudziądzu dr inż. Piotr Bojar. W swoim wystąpieniu podkreślał, jak ważna jest współpraca Uczelni z otoczeniem gospodarczym, w tym konsultacje planów studiów, organizacja i realizacja praktyk studenckich oraz wspólne przedsięwzięcia i projekty popularyzujące relacje nauki i gospodarki.

Po akcie immatrykulacji, przyszli studenci, złożyli uroczyste ślubowanie, po którym głos zabrał Przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Instytutu Mechaniki Stosowanej KSW w Grudziądzu – Daniel Smentka.

Po uroczystym odśpiewaniu Gaudeamus Igitur, JM Rektor wręczył dyplomy absolwentom Rocznika 2020 oraz 2021.

Po dyplomatorium JM Rektor zapowiedział prezentację hymnu KSW oraz zaprosił do mównicy autora tekstu, wieloletniego wykładowcę KSW, dr. Adama Żwirblę. Po wysłuchaniu hymnu JM Rektor oraz Adam Żwirbla podziękowali dr. inż. Michałowi Sójce za długoletnią współpracę i zaangażowanie w działania na rzecz KSW.

Następnie JM Rektor zaprosił na wykład inauguracyjny pt „Smart City: utopia czy realna wizja teraźniejszości i przyszłości przestrzeni zurbanizowanych”, który wygłosił prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak – Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

Po wykładzie, głos zabrała absolwentka kierunku Inżynieria mechaniczna – Beata Kozłowska, która w imieniu społeczności studenckiej, pożegnała dr. inż. Michała Sójkę.

Kolejnym punktem programu były wystąpienia zaproszonych gości – głos zabrali: Wiceprezydent Miasta Grudziądz – Szymon Gurbin, Dyrektor Filii Przemysłowej Inter Cars – Tomasz Kuter oraz przedstawiciel Wojskowych Zakładów Uzbrojenia w Grudziądzu.

Na zakończenie JM Rektor podziękował wszystkim przybyłym gościom, studentom, pracownikom oraz chórowi Alla Camera pod kierownictwem Mateusza Iwanowskiego, za udział w inauguracji roku akademickiego 2021/2022.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709