Ukazała się książka dr Renaty Brzezińskiej Co się dzieje w pokoju nauczycielskim? Kultura relacji interpersonalnych

16 maja 2018

,,Najmniej rozpoznany empirycznie, na co zwraca uwagę J. Nowotniak jest społeczny świat nauczycieli. „Mało jest badań, które starałyby przybliżyć i pozwoliły rozumieć jak sposób relacji pomiędzy tworzącymi społeczność pokoju nauczycielskiego ludźmi wpływa na funkcjonowanie całego szkolnego organizmu” (Nowotniak, 2011).


2018 co sie dzieje w pokojuW tę swoistą pustkę, powstałą w polu problemowym pedeutologii, wypisuje się monografia autorstwa Renaty Brzezińskiej, pt. Co się dzieje w pokoju nauczycielskim. Kultura relacji interpersonalnych.
Zamysł odsłaniania i rozumienia (nie)jawnych procesów i zjawisk, konstruujących kulturę świata pokoju nauczycielskiego jest niezwykle interesujący i nowatorski, przekraczający ramy pojęciowe pedeutologii normatywnej, skupionej wokół problemów roli i powinności zawodowych nauczyciela oraz indywidualistycznego ujmowania jego pracy i kariery zawodowej.
Książka powinna zainteresować liczne grono czytelników. W pierwszym rzędzie są nimi akademicy zajmujący się kształceniem nauczycieli, studenci i doktoranci realizujący projekty badawcze w ramach prac promocyjnych. Z pewnością skupi ona uwagę nadzoru pedagogicznego i samych nauczycieli poszukujących intelektualnych narzędzi dla nadania znaczenia i odkrywania sensu tego, co stanowi treść ich zawodowej codzienności.”’ ( z recenzji prof. dr hab. Hanny Kędzierskiej)
Układ treści książki jest typowy dla opracowań empirycznych i składa się z trzech zasadniczych części. Rama teoretyczna projektu, której poświęcone są trzy rozdziały, nawiązuje do kultury szkoły wskazując na jej złożoność i liczne uwarunkowania. Rozdział czwarty, metodologiczny, jest poszukiwaniem kategorii badawczej i modelu badawczego. Autorka decydując się na podejście jakościowe, posłużyła się metodą interpretacji dokumentarnej z techniką dyskusji grupowych. Rozdział piąty i szósty stanowi prezentację wyników badań własnych oraz wnioski.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709