„Szkolenia wstępne” w formule e-learningowej rozpoczęte!

2 listopada 2017

Od roku akademickiego 2017/2018 zmienione zostały zasady prowadzenia „Dnia zerowego”, czyli cyklu spotkań, informacji, obowiązkowych szkoleń związanych z wprowadzeniem nowo przyjętych studentów w realia Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. Z inicjatywy Rektora, prof. nadzw. dr. hab. Stanisława Kunikowskiego, przedsięwzięcie, nazwane „Szkolenie wstępne”, będzie realizowane w formule on-line, obejmując ponad 500 osób. Działanie wpisuje się w misję KSW: „Innowacyjność, proobronność, e-learning”, rozpoczynając się od 31 października br. Moduły tematyczne stanowiące treść szkolenia opracowano w Centrum E-learningu KSW, na podstawie materiałów przekazanych przez podmioty Uczelni zaangażowane dotychczas w „Dzień zerowy”.


 [fblike]

Rozwiązanie było możliwe dzięki wykorzystaniu możliwości technologii informacyjno-komunikacyjnych związanych z uczelnianą platformą LMS IIAS. Oznacza to, że po raz pierwszy w historii Uczelni, nie będzie konieczności specjalnego pojawiania się studentów w murach Uczelni, natomiast „Dzień zerowy” będzie realizowany w formule zdalnej. To zarazem kolejne potwierdzenie innowacyjności w praktyce funkcjonowania KSW we Włocławku. Takie rozwiązania są stosowane z powodzeniem w wielu uczelniach polskich oraz zagranicznych, pozwalając na oszczędność nie tylko czasu, ale wydatków na przejazd z miejsca zamieszkania do Uczelni i materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia testów i zaliczeń. Kluczowym elementem realizacji jest wykorzystanie adresu mailowego oraz numeru PESEL studenta, stanowiących „przepustkę” do założenia konta na platformie LMS ILIAS. W konsekwencji studenci będą posiadali dostęp do katalogu „Szkolenie wstępne dla studentów Kujawskiej Szkoły Wyższej”, w którym będą znajdowały się moduły tematyczne, w tym testy:

1. Wprowadzenie do platformy ILIAS
2. Informacje ogólne o KSW
3. Szkolenie BHP
4. Szkolenie biblioteczne
5. Prawa i obowiązki studenta

Zapoznanie się materiałami oraz pozytywne zaliczenie testów będzie stanowiło warunek wygenerowania przez platformę LMS ILIAS zaświadczenia ukończenia szkolenia. Będzie ono opatrzone indywidualnym kodem QR, uniemożliwiającym podrobienie dokumentu. Szkolenie będzie dostępne na platformie LMS ILIAS do 31 stycznia 2018 roku. Ponadto w katalogu „Szkolenie wstępne” będą dostępne dwie ankiety o charakterze naukowo-badawczym oraz trzy kursy: „e-Vademecum strzelca. Proobronny kontra ILIAS”, „Podstaw świadomości wielokulturowej”, a także „Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych – MPHKZ”. Możliwość ich ukończenia to tzw. e-learningowy bonus rekrutacyjny, wartości 500 złotych dla każdego nowo przyjętego studenta Uczelni.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: