Sprawozdanie z działalności Akademickiego Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej przy Kujawskiej Szkole Wyższej w roku akademickim 2016/2017

5 lipca 2017

W roku akademickim 2016/17 Akademickie Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej przy Kujawskiej Szkole Wyższej zrealizowało następujące przedsięwzięcia:


1. Od października 2016 r. do czerwca 2017 r. odbywały się dyżury specjalistów ACPPP: psychologa (dr B. Płaczkiewicz), pedagoga specjalnego (dr G. Brzuzy), pedagoga społecznego (dr U. Kempińskiej) i pedagoga-logopedy (dr T. Borowiaka).
2. W grudniu 2016 r. przeprowadzono szkolenie skierowane do studentów i osób zainteresowanych (w tym mieszkańców Włocławka i okolicznych miejscowości) na temat: „Znaczenie profilowania w zakresie pomocy osobom bezrobotnym”. Zajęcia zrealizowała A. Kwiatkowska, pracownik Powiatowego Urzędu Pracy
we Włocławku.
3. W styczniu 2017 r. przeprowadzono szkolenie skierowane do studentów i osób zainteresowanych na temat: „Lampiony dekoracyjne”. Zajęcia poprowadziła I. Muszyńska, pracownik naukowy WNP, wieloletni praktyk w zakresie pedagogiki .
4. Dnia 15.01.2017 r. zrealizowano warsztat skierowany do studentów i osób zainteresowanych na temat: „Gdy doba jest za krótka – sztuka zarządzania czasem”. Prowadzącym zajęcia był psycholog, A. Grudzień.
5. W dniu 29.01.2017 roku przeprowadzono szkolenie na temat: „Metody radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów”. Prowadzącym zajęcia był koordynator ACPPP – T. Borowiak.
6. W dniu 25.03.2017 r. przeprowadzono szkolenie dla studentów i osób zainteresowanych na temat: „ Metody stymulowania rozwoju mowy u dzieci w przedszkolu” Zajęcia zrealizował T. Borowiak.
7. W dniu 01.06.2017 r. przeprowadzono wykład otwarty skierowany do słuchaczy Włocławskiego Uniwersytetu Seniora na temat: „W poszukiwaniu metod usprawniania pamięci”. Prowadzącym spotkanie był koordynator ACPPP –
T. Borowiak.
8. W dniu 10.06. 2017 r. przeprowadzono wykład skierowany do studentów i osób zainteresowanych na temat: „ Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych”. Prowadzącym spotkanie był koordynator ACPPP – T. Borowiak.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: